Hướng dẫn tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2023

Tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng cách nào? Dưới đây là hướng dẫn cách tra cứu, các bạn có thể tra cứu dữ liệu cá nhân trên trên “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh đó bạn cũng có thể tra cứu mã số định danh cá nhân bằng chứng minh thư/căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để có thể tra cứu dữ liệu và thông tin cá nhân của mình trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì các bạn cần phải có tài khoản do dịch vụ công cấp, nếu bạn đã có rồi thì các bạn tiến hành đăng nhập, nếu không có tài khoản thì các bạn cần phải đăng ký cho mình một tài khoản, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bước 1: Truy cập website https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào website https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để bắt đầu, các bạn có thể đăng ký tài khoản trên điện thoại hoặc máy tính đều được, dưới đây chúng tôi hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên máy tính.

Bước 2: Chọn “Đăng nhập” –> Chọn “Tài khoản cổng DVC quốc gia”

Sau khi vào website của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì các bạn chọn vào mục “Đăng nhập” ở góc phải trên cùng màn hình của bạn, xem hình bên dưới.

Tùy thuộc vào từng trường hợp bạn có kinh doanh phòng trọ, khách sạn được không thì các bạn chọn tài khoản tương ứng, nếu các bạn không kinh doanh cho thuê phòng trọ, khách sạn thì các bạn chọn vào mục “Tài khoản cổng DVC quốc gia” để đăng ký tài khoản.

Bước 3: Chọn “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia”

Tiếp theo, các bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn, đó là “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” và “Tài khoản cấp bởi bưu điện Việt Nam” (không áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước). Xem hình bên dưới.

Bước 4: Chọn “Đăng ký” –> Chọn phương thức đăng ký là “Công dân”

Tiếp theo, các bạn kéo xuống dưới cùng ở mục “Chưa có tài khoản? Đăng ký” và bấm vào chữ “Đăng ký”, xem hình bên dưới.

Tiếp theo, các bạn các bạn chọn phương thức đăng ký với tư cách là “Công dân”, xem hình bên dưới.

Bước 5: Điền thông tin cá nhân của bạn –> Bấm “Đăng ký”

Tiếp theo, các bạn điền các thông tin đăng ký theo yêu cầu, xem hình bên dưới.

 • Mục Tên đăng nhập: Các bạn điền số CMND / CCCD của mình vào
 • Mục Họ tên: Ghi chính xác họ tên trên CMND / CCCD của bạn, ghi in hoa
 • Mục Ngày sinh: Chọn ngày – tháng – năm sinh của bạn theo gợi ý có sẵn
 • Mục số điện thoại: Điền số điện thoại di động của bạn vào để nhận mã OTP xác nhận
 • Mục Email: Mục này không bắt buộc, các bạn có thể điền email của bạn, hoặc để trống cũng được
 • Mục mã xác nhận: Các bạn ghi chính xác mã xác nhận theo hình ở bên (có phân biệt ký tự hoa với ký tự thường)

Sau khi điền trọn vẹn thông tin thì các bạn bấm vào mục “Đăng ký” để tiếp tục.

Bước 6: Điền mã OTP xác nhận –> Điền mật khẩu –> Bấm “Đăng ký”

Sau khi bạn bấm đăng ký thì một mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại của bạn (số điện thoại lúc nãy bạn đăng ký), các bạn nhập mã OTP vào (mã OTP gồm 6 con số), sau đó bấm “Xác nhận”, xem hình bên dưới.

Tiếp theo, các bạn cần đặt mật khẩu cho tài khoản của mình, mật khẩu phải trên 8 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt, sau đó nhập lại mật khẩu một lần nữa ở mục “Xác nhận mật khẩu” và bấm “Đăng ký” để hoàn tất. Xem hình bên dưới.

Hướng dẫn tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2022

Hướng dẫn tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2022

Để tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia thì các bạn truy cập vào website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” –> Chọn “Đăng nhập” –> Chọn “Tài khoản cổng DVC quốc gia” –> Chọn “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” –> Chọn mục “Thông tin công dân” để tra cứu dữ liệu cá nhân.

Website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html) có thể tra cứu được thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin: Họ tên, Quốc tịch, Giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, Tình trạng hôn nhân, Dân tộc, Tôn giáo, Nhóm máu, Nơi đăng ký khai sinh, Nơi ở thường trú, Quê cửa hàng, Nơi ở hiện tại, Thông tin gia đình, Thông tin chủ hộ, Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

Bước 1: Truy cập vào website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”

Đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” thông qua link này https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html, các bạn có thể truy cập bằng điện thoại hoặc máy tính đều được, tuy nhiên khi thực hiện bằng máy tính sẽ dễ thao tác tra cứu hơn.

Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên máy tính, trên điện thoại các bạn cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy.

Bước 2: Chọn “Đăng nhập” (Góc phải phía trên cùng)

Sau khi vào trang chủ của website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” thì các bạn chọn vào mục “Đăng nhập” ở góc phải trên cùng màn hình của bạn, xem hình bên dưới.

Bước 3: Chọn mục “Tài khoản cổng DVC quốc gia”

Tại đây các bạn sẽ có 2 lựa chọn, đó là: “Tài khoản cơ sở cho thuê lưu trú” (áp dụng đối với chủ phòng trọ, chủ khách sạn) và “Tài khoản cổng DVC quốc gia” (áp dụng cho các cá nhân không kinh doanh phòng trọ, khách sạn), xem hình bên dưới.

Tùy thuộc vào từng trường hợp bạn có kinh doanh phòng trọ, khách sạn được không thì các bạn chọn tài khoản tương ứng, nếu các bạn không kinh doanh cho thuê phòng trọ, khách sạn thì các bạn chọn vào mục “Tài khoản cổng DVC quốc gia” để tiếp tục

Bước 4: Chọn “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia”

Tiếp theo, các bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn, đó là “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” và “Tài khoản cấp bởi bưu điện Việt Nam” (không áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước). Xem hình bên dưới.

Nếu các bạn muốn tra cứu thông tin dữ liệu cá nhân của mình thì các bạn chọn vào mục “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” để tiếp tục.

Bước 5: Điền tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực –> Bấm “Đăng nhập”

Tiếp theo, nếu các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn điền tên đăng nhập (điền số chứng minh thư, hoặc số thẻ căn cước công dân của bạn), mật khẩu, và mã xác thực, sau đó bấm đăng nhập để tiếp tục, xem hình bên dưới.

Trường hợp bạn không có tài khoản thì các bạn cần đăng ký một tài khoản, bằng cách bấm vào mục “Đăng ký” ở dưới cùng, xem hình bên dưới.

Bước 6: Chọn “Thông tin công dân” để tra cứu dữ liệu cá nhân

Sau khi đăng ký xong thì các bạn quay lại trang chủ website https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html để đăng nhập tài khoản như bước 5 (thường nếu bạn lưu mật khẩu thì sẽ tự động đăng nhập).

Tiếp theo, các bạn chọn vào mục “Thông tin công dân”, xem hình bên dưới.

Sau đó, các bạn điền thông tin cá nhân của mình vào những trường có dấu * (bắt buộc), sau đó bấm “Tìm kiếm”.

Sau khi tìm kiếm thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được liệt kê trọn vẹn, các bạn có thể xem được các thông tin sau: Họ tên, Quốc tịch, Giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, Tình trạng hôn nhân, Dân tộc, Tôn giáo, Nhóm máu, Nơi đăng ký khai sinh, Nơi ở thường trú, Quê cửa hàng, Nơi ở hiện tại, Thông tin gia đình, Thông tin chủ hộ, Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích. Xem hình bên dưới.

Mời bạn xem thêm:

 • Mẫu giấy đồng sở hữu đất mới năm 2022
 • Quy định pháp luật về giấy đồng sở hữu đất năm 2022
 • Top 5 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Hướng dẫn tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2022”. Nếu quý khách có nhu cầu đăng ký lại giấy khai sinh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự, Thủ tục tặng cho nhà đất, trích lục hộ tịch trực tuyến, đơn xin trích lục bản án ly hôn, hồ sơ xin trích lục bản đồ địa chính, sử dụng dịch vụ thám tử theo dõi điện thoại… của chúng tôi; LVN Group là đơn vị dịch vụ luật uy tin, tư vấn các vấn đề về luật trong và ngoài nước thông qua web lvngroup, lsx, web nước ngoài Lsxlawfirm,..Mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Nguyên tắc quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người và quyền công dân.
Bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho công dân.
Thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu trọn vẹn, chính xác, kịp thời; quản lý tập trung, thống nhất, chặt chẽ, an toàn; duy trì, khai thác, sử dụng hiệu quả và lưu trữ lâu dài.

Cách tra cứu mã số định danh cá nhân online trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Để tra cứu mã số định danh cá nhân online thì các bạn truy cập website “cổng dịch vụ công quản lý cư trú” –> “Đăng nhập” –> Chọn “Tài khoản cổng DVC quốc gia” –> “Tài khoản cấp bởi cổng DVC quốc gia” –> Chọn “Thông báo lưu trú” –> Xem mã số định danh cá nhân tại mục “Thông tin người thông báo”.
Mã số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, mỗi cá nhân chỉ có một mã số định danh duy nhất và riêng biệt, không bị trùng nhau, mã số định danh cá nhân cũng chính là số thẻ căn cước công dân của bạn. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online trên hệ thống một cách chi tiết nhất.

Thông tin về công dân được thu thập và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm:
Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê cửa hàng; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Tình trạng hôn nhân;
Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Tình trạng khai báo tạm vắng; Nơi ở hiện tại; Quan hệ với chủ hộ;
Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;
Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người uỷ quyền hợp pháp;
Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình;
Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com