Mức đóng đoàn phí công đoàn theo QĐ năm 2023

“Kính chào LVN Group. Theo quy định hiện nay, mức đóng đoàn phí công đoàn là bao nhiêu? Quy định về đóng phí công đoàn thế nào? Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn bị xử phạt thế nào? Rất mong được LVN Group hỗ trợ trả lời câu hỏi. Tôi xin chân thành cảm ơn!”

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Văn bản hướng dẫn

 • Nghị định 12/2022/NĐ-CP;
 • Luật công đoàn năm 2012.

Nội dung tư vấn

Ai phải đóng kinh phí công đoàn?

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn là đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay không có tổ chức công đoàn cơ sở. Căn cứ như sau:

 • Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.
 • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.
 • Tổ chức khác có sử dụng lao động theo hướng dẫn của pháp luật về lao động.

Mức đóng đoàn phí công đoàn là bao nhiêu?

Theo quy định hiện nay, mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

– Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công chuyên viên chức quốc phòng, lao động công tác hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động công tác hưởng lương trong các doanh nghiệp, đơn vị, đơn vị khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Mức đóng đoàn phí công đoàn theo QĐ năm 2022

Đóng kinh phí công đoàn theo phương thức nào?

Điều 4, 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về các phương thức sau đây:

– Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

– Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

– Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Nguồn đóng kinh phí công đoànở đâu?

Điều 7 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về nguồn đóng kinh phí công đoàn như sau:

– Đối với đơn vị, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ nguồn đóng kinh phí công đoàn và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị, đơn vị theo hướng dẫn của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

– Đối với đơn vị, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn đóng kinh phí công đoàn tính theo quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị, đơn vị theo hướng dẫn của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tại khoản 3 và 4 Điều 7 Nghị định 191/2013/NĐ-CP cũng quy định phần kinh phí công đoàn phải đóng còn lại, đơn vị tự bảo đảm như sau:

– Đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

– Đối với đơn vị, tổ chức, đơn vị còn lại, khoản đóng kinh phí công đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị, tổ chức, đơn vị theo hướng dẫn của pháp luật.

Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn bị xử phạt thế nào?

Điều 38 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn. Căn cứ mức xử phạt như sau:

– Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời gian lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Chậm đóng kinh phí công đoàn;
 • Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;
 • Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

– Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời gian lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

Bên cạnh đó, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là “Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và khoản tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời gian xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Vì vậy, nếu vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

 • Lao động nước ngoài có phải đóng phí công đoàn?
 • Người lao động có bắt buộc phải đóng phí công đoàn không?
 • Hướng dẫn lập dự toán và thu đoàn phí công đoàn năm 2022

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “Mức đóng đoàn phí công đoàn theo QĐ năm 2022“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến công văn tạm ngừng kinh doanh; hợp thức hóa lãnh sự; giấy phép bay Flycam…. của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191.

Giải đáp có liên quan

Đoàn phí công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản chi nào?

Nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi sau đây:
– Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn tối đa 45% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng. Trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.
– Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn tối thiểu 40% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.
– Chi khác tối đa 15% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.

Thời điểm đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp là khi nào?

Thời điểm đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp chính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Vì vậy, doanh nghiệp sẽ đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Không thành lập công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn không?

Các doanh nghiệp dù chưa thành lập tổ chức công đoàn hay đã có tổ chức công đoàn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn là 2% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com