Người nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm y tế không?

Kính chào LVN Group. Ông của em hiện tại đã nghỉ hưu và đang được hưởng lương hưu. Trước đây khi còn công tác, ông em có tham gia trọn vẹn bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mỗi tháng công ty vẫn trích một phần lương để đóng cho đơn vị bảo hiểm. Em có câu hỏi rằng người nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm y tế không? Người hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí không? Mong được LVN Group trả lời, em xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn đọc.

Văn bản hướng dẫn

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Người nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm y tế không?

Căn cứ quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014  về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động công tác theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

Người nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm y tế không?

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo hướng dẫn của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này…”.

Vì vậy, theo hướng dẫn pháp luật hiện hành thì có thể thấy rằng người được hưởng lương hưu vẫn là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và việc đóng bảo hiểm y tế sẽ do tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện. Do vậy, trong trường hợp này, ông của bạn vẫn là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Người hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế quy định:

Điều 2. Nhóm do đơn vị bảo hiểm xã hội đóng

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Theo đó, người lao động đang hưởng lương hưu sẽ được đơn vị BHXH đóng tiền BHYT. Do đó, trường hợp này, người lao động sẽ được cấp thẻ BHYT hoàn toàn miễn phí. Người lao động được hưởng quyền lợi này tại thời gian đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Lưu ý: Quy định pháp luật trên chỉ áp dụng với người lao động hưởng lương hưu. Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhận tiền BHXH 1 lần sẽ không được cấp thẻ BHYT miễn phí mà sẽ phải tự mình tham gia BHYT theo cách thức khác.

Mức đóng bảo hiểm y tế của người đã nghỉ hưu

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, cụ thể như sau:

“1. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo quy định tại Khoản 2 và Điểm c Khoản 3 Điều 1 Thông tư này: Hằng tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội thực hiện đóng BHYT cho đối tượng này từ nguồn kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.”

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 như sau:

Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo hướng dẫn của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

b) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3;

c) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

d) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

đ) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

e) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng đối với người hưởng lương, tối đa bằng 6% mức lương cơ sở đối với người hưởng sinh hoạt phí và do ngân sách nhà nước đóng;

g) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng;

h) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do đơn vị, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng;

i) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng;

k) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình.”

Vì vậy, áp dụng với trường hợp của ông bạn khi được hưởng lương hưu thì mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của ông bạn tối đa bằng 6% tiền lương hưu và sẽ do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng từ quỹ bảo hiểm xã hội.

Video LVN Group trả lời câu hỏi Người nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm y tế không?

Bài viết có liên quan

  • Ngừng đóng bảo hiểm y tế 1 tháng có sao không?
  • Quy định về thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật
  • Tội gian lận bảo hiểm y tế có được hưởng án treo?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về vấn đề “Người nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm y tế không?”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền, đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thay đổi họ tên cha trong giấy khai sinh,tìm hiểu về mua giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; đơn xác nhận độc thân mới nhất, thành lập công ty hợp danh, đăng ký mã số thuế cá nhân, giấy phép bay flycam,… Hãy liên hệ qua số điện thoại: 1900.0191

  • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Mức hưởng BHYT khám chữa bệnh đúng tuyến đối với người lao động đã nghỉ hưu thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người lao động hưởng lương hưu khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng:
– 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã;
– 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tức thấp hơn 223.500 đồng/lần);
– 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tức lớn hơn 8,94 triệu đồng);
– 95% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

Mức hưởng BHYT khám chữa bệnh trái tuyến đối với người lao động đã nghỉ hưu thế nào?

Tại khoản 3 Điều 22 Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung 2014, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng đúng tuyến theo tỷ lệ như sau:
– Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;
– Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước;
– Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Chế độ BHYT khi đi khám trái tuyến đối với người về hưu là người dân tộc thiểu số thế nào?

Người lao động về hưu thuộc trường hợp là người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được Qũy BHYT thanh toán theo chi phí khám chữa bệnh tại tuyến huyện, chi phí điều trị nội trú tại tuyến tỉnh và trung ương như đúng tuyến.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com