Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xã hội ngày càng phát triển, dân số ngày càng tăng cao nên nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng cao. Tuy nhiên đất là tài nguyên có hạn không sinh ra thêm nên đất rất quý. Có thể nói tấc đất là tấc vàng. Chính vì vậy có những quy định của pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, những hành vi cấm không được làm ảnh hưởng đến đất. Tất nhiên đi kèm với đó là những chế định quy định hình phạt nếu ai vi phạm. Vậy “Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai” thế nào? Hãy cùng LVN Group đi tìm hiểu vấn đề này nhé!

Văn bản hướng dẫn

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 91/2019/NĐ-CP
 • Quyết định số 149/QĐ-XPVPHC của UBND thị xã Hương Trà

Những hành vi nghiêm cấm đối với đất gồm những hành vi nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 12 Luật đất đai 2013 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo hướng dẫn của Luật này.

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với đơn vị nhà nước có thẩm quyền.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không trọn vẹn nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo hướng dẫn của pháp luật.

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật.

Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định như sau:

– Các cách thức xử phạt chính bao gồm:

 • Cảnh cáo;
 • Phạt tiền.

– Hình thức xử phạt bổ sung:

 • Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 06 tháng đến 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 09 tháng đến 12 tháng.

– Các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này bao gồm:

 • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định này;
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo hướng dẫn tại Nghị định này;
 • Buộc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;
 • Buộc trả lại đất sử dụng không đúng quy định;
 • Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất;
 • Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại;
 • Buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai;
 • Buộc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định;
 • Buộc chấm dứt hợp đồng mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện quy định;
 • Buộc sử dụng đất đúng theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất;
 • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính như trước khi vi phạm;
 • Buộc cung cấp hoặc cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu đơn vị, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Buộc thực hiện trọn vẹn các điều kiện theo hướng dẫn của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp quy định tại Điều 24 của Nghị định này.
 • Buộc nộp Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại Điều 35 của Nghị định này;
 • Hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp quy định tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định này;
 • Thu hồi đất theo hướng dẫn của Luật Đất đai đối với các trường hợp phải thu hồi đất quy định tại các Điều 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 và 32 của Nghị định này.

– Việc áp dụng cách thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất như sau:

 • Trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành chính và phải thực hiện biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (nếu khi xử phạt hành vi chuyển quyền buộc bên nhận chuyển quyền phải trả lại đất cho bên chuyển quyền) theo hướng dẫn. Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả còn lại đối với từng trường hợp vi phạm theo hướng dẫn;
 • Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai bên chuyển đổi quyền sử dụng đất. Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất đã cho thuê, đã thế chấp.
  Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn tại điểm này, bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn tại Nghị định này.
Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Sau đây là một quyết định cụ thể do UBND thị xã Hương Trà ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông, bà Hoàng Đắc Linh-Phạm Thị Kim Chi.

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 149/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: Hoàng Đắc Linh                            Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 02/03/1982                     Quốc tịch:Việt Nam

Nghề nghiệp: Công nhân

Nơi ở hiện tại: TDP Quê Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CCCD số: 046082004943; ngày cấp: 28/6/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Và vợ là bà: Phạm Thị Kim Chi                        Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18/08/1982                     Quốc tịch:Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi ở hiện tại: TDP Quê Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CCCD số: 046182011300; ngày cấp: 10/5/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính: không đăng ký biến động đất đai theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 điều 95 của Luật Đất đai tại khu vực đô thị trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật Đất đai. Căn cứ, ông, bà Hoàng Đắc Linh – Phạm Thị Kim Chi đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 713487 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 16/7/2021 tại thửa đất số 298, tờ bản đồ số 73, diện tích 122,5 m2, địa chỉ tại TDP Liễu Nam, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Văn phòng công chứng Hồ Phi Hùng chứng nhận ngày 24/11/2021. Tuy nhiên, đến ngày 18/01/2022, ông, bà Hoàng Đắc Linh – Phạm Thị Kim Chi mới thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công thị xã Hương Trà.

3. Quy định tại khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

6. Bị áp dụng cách thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn).

b. Hình thức phạt bổ sung: Không.

c. Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông, bà Hoàng Đắc Linh – Phạm Thị Kim Chi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo hướng dẫn.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai“ . Hy vọng rằng những kiến thức trên có thể mang lại kiến thức về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và mong có thể giúp ích cho quý bạn đọc của LVN Group. Nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu các dịch vụ khác như hồ sơ giải thể công ty, dịch vụ công chứng tại nhà hay hồ sơ giải thể công ty cổ phần, giấy thỏa thuận mua bán nhà đất và đặt cọc… mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 1900.0191.

Có thể bạn quan tâm

 • Thuế đất nông nghiệp 2021
 • Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
 • Thủ tục hiến đất làm lối đi chung năm 2022

Giải đáp có liên quan

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là bao lâu?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm.

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở tại khu vực nông thôn với diện tích dưới 0,05 héc ta xử phạt bao nhiêu?

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần sang đất ở tại khu vực nông thôn thì cách thức và mức xử phạt như sau:
“Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,05 héc ta”.

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính là ai?

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.
– Thanh tra chuyên ngành.
– Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com