Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết phải làm gì?

Chào LVN Group, tôi gần đây đã nộp đơn tố cáo nhưng do thời gian đã quá hạn nên không được giải quyết. LVN Group cho tôi hỏi Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

Luật tố cáo năm 2018

Thời hạn giải quyết tố cáo được pháp luật quy định thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 30 Luật Tố cáo 2018 quy định như sau:

“Điều 30. Thời hạn giải quyết tố cáo

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

2. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

3. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

4. Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Vì vậy thời hạn tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 29 Luật Tố cáo 2018 quy định như sau:

“Điều 29. Thụ lý tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tố cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 23 của Luật này;

b) Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người uỷ quyền theo hướng dẫn của pháp luật;

c) Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo;

d) Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.

2. Quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Căn cứ ra quyết định;

c) Nội dung tố cáo được thụ lý;

d) Thời hạn giải quyết tố cáo.

3. Trong thời hạn 05 ngày công tác kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.”

Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết

Người giải quyết tố cáo xác minh nội dung tố cáo thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 31 Luật Tố cáo 2018 quy định như sau:

“Điều 31. Xác minh nội dung tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho đơn vị thanh tra cùng cấp hoặc đơn vị, tổ chức, cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo (gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo). Việc giao xác minh nội dung tố cáo phải thực hiện bằng văn bản.

2. Văn bản giao xác minh nội dung tố cáo có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm giao xác minh;

b) Người được giao xác minh nội dung tố cáo;

c) Họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; tên gọi, trụ sở của đơn vị, tổ chức bị tố cáo;

d) Nội dung cần xác minh;

đ) Thời gian tiến hành xác minh;

e) Quyền và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo.

3. Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, khi cần thiết thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo.

4. Trong quá trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung cần xác minh.

5. Người xác minh nội dung tố cáo được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 và các điểm a, b, c khoản 2 Điều 11 của Luật này theo phân công của người giải quyết tố cáo.

6. Kết thúc việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao xác minh phải có văn bản báo cáo người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý.”

Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết

Trường hợp quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết thì xử lý như sau:

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10-04-2019 của Chỉnh phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Quy định cụ thể như sau:

Theo Điều 38 Luật Tố cáo:

1. Người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu đơn vị, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.

2. Trong thời hạn 05 ngày công tác kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu đơn vị, tố chức cấp trên trực tiếp có văn bản yêu cầu người giải quyết tố cáo báo cáo về quá trình giải quyết tố cáo, lý do về việc chậm giải quyết tố cáo và xác định trách nhiệm giải quyết tô cáo.

3. Trong thời hạn 05 ngày công tác kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người đứng

đầu đơn vị, tổ chức cấp trên trực tiếp, người giải quyết tố cáo phải gửi báo cáo theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này; tiếp tục giải quyết tố cáo theo yêu cầu của đơn vị, tổ chức cấp trên trực tiếp và báo cáo kết quả giải quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

4. Người đứng đầu đơn vị, tổ chức cấp trên trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết tô cáo; thông báo cho người tố cáo biết về việc xem xét, giải quyết tố cáo; áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người có thẩm quyền mà không giải quyết tố cáo theo đúng thời gian quy định.

5. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu không khách quan thì người đứng đầu đơn vị, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo.

Mời bạn xem thêm:

  • Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Thủ tục sang tên xe máy khi chủ xe đã chết năm 2022
  • Đòi nợ thuê được quy định thế nào trong pháp luật hiện hành

Liên hệ ngay với LVN Group

Trên đây là toàn bộ những kiến thức mà LVN Group chia sẻ với các bạn về “Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu quý khách hàng có câu hỏi về các vấn đề: Đổi tên giấy khai sinh Hồ Chí Minh, đơn xác nhận độc thân, xác nhận tình trạng hôn nhân, xác nhận tình trạng hôn nhân online tpHCM,  dịch vụ thám tử, đăng ký lại khai sinh, quy định tạm ngừng kinh doanh, công ty tạm ngưng kinh doanh, mẫu đơn xin trích lục quyết định ly hônn, tạm ngừng kinh doanh, đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký bảo vệ thương hiệu … hãy liên hệ  1900.0191. Hoặc qua các kênh sau:

  • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Nộp đơn tố cáo ở đâu?

Theo khoản 3 Điều 23 Luật Tố cáo 2018 thì:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo.
Người tố cáo có trách nhiệm tố cáo đến đúng địa chỉ tiếp nhận tố cáo mà đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố.
Vì vậy, trong trường hợp tố cáo bằng đơn thì người tố cáo phải nộp đơn tố cáo đến đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo tại mục (2).

Người giải quyết tố cáo lần đầu là ai?

Người giải quyết tố cáo là đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
Theo quy định tại Điều 12 Luật Tố cáo 2018 quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo như sau:
– Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu đơn vị, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.
– Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị, tổ chức do người đứng đầu đơn vị, tổ chức cấp trên trực tiếp của đơn vị, tổ chức đó giải quyết.
– Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều đơn vị, tổ chức do người đứng đầu đơn vị, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo chủ trì giải quyết; người đứng đầu đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết.
– Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách do người đứng đầu đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách mà người bị tố cáo đang công tác chủ trì giải quyết; người đứng đầu đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết.
– Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, tổ chức đã bị giải thể do người đứng đầu đơn vị, tổ chức quản lý đơn vị, tổ chức trước khi bị giải thể giải quyết.
– Tố cáo đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ do người đứng đầu đơn vị, tổ chức cấp trên trực tiếp của đơn vị, tổ chức đó giải quyết.
Người giải quyết tố cáo lần đầu là ai? câu trả lời là người giải quyết tố cáo lần đầu là người đứng đầu đơn vị, tổ chức trực tiếp quản lý cá nhân, đơn vị, tổ chức đó giải quyết tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo được xác định theo hướng dẫn như trên.
Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi: Tố cáo được thực hiện theo hướng dẫn; người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người uỷ quyền theo hướng dẫn của pháp luật;
Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo; nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Có thụ lý đơn tố cáo khi không xác định được người tố cáo không?

Căn cứ theo Điều 24 Luật Tố cáo 2018 quy định như sau:
“Điều 24. Xử lý ban đầu thông tin tố cáo
Trong thời hạn 07 ngày công tác kể từ ngày nhận được tố cáo, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho đơn vị, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày công tác.
Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của Luật này; trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.”
Bên cạnh đó căn cứ tại Điều 25 Luật Tố cáo 2018 quy định
“Điều 25. Tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo
Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo cách thức quy định tại Điều 22 của Luật này thì đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật này.
Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 Điều này có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.”
Theo những quy định trên thì nếu có đơn tố cáo thì người giải quyết tố cáo phải thực hiện việc kiểm tra, xác minh họ tên, địa chỉ của người tố cáo. Trường hợp không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo thì đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật này. Tuy nhiên nếu trong nội dung tố cáo có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com