Các chi phí cấp sổ đỏ lần đầu năm 2022 gồm những gì?

Hiện nay nhu cầu cấp sổ đỏ lần đầu ngày càng tăng. Ngoài điều kiện, trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì chi phí cấp sổ đỏ lần đầu cũng được mọi người quan tâm nhưng không ai cũng nắm rõ vấn dề này. Vậy chi phí ở đây là gì, nó bao gồm các loại khoản thu nào? Để có câu trả lời, hãy đọc bài viết của LVN Group về “Các chi phí cấp sổ đỏ lần đầu” dưới đây.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Cấp sổ đỏ lần đầu được hiểu thế nào?

Sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Người được cấp sổ đỏ là người được Nhà nước công nhận quyền sử dụng hợp pháp với mảnh đất đó. Và thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được hiểu là thủ tục người sử dụng đất phải thực hiện để được Nhà nước cấp sổ đỏ cho thửa đất mà mình đang sử dụng và thửa đất đó từ trước đến nay chưa được cấp sổ đỏ lần nào.

Các chi phí cấp sổ đỏ lần đầu phải nộp gồm những gì?

Tiền sử dụng đất

Đây là khoản tiền lớn nhất nếu người được cấp sổ đỏ lần đầu phải nộp và chỉ trong trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu mới phải nộp và không phải ai cũng biết về khoản tiền này. Đôi khi khoản tiền này chính là rủi ro cho người mua đất không có sổ đỏ, vì chưa đánh giá hết được mức nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ lần đầu.

Về cơ bản thì căn cứ để tính tiền sử dụng đất phụ thuộc vào nguồn gốc sử dụng đất. Quá trình, thời gian sử dụng đất và các tài liệu, chứng cứ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất với nhà nước trong quá trình sử dụng của mình và đối tượng người sử dụng đất là ai.

Về nguyên tắc thì thời gian sử dụng đất càng lâu, thì số tiền nộp càng ít thậm chí là có thể đươc miễn tiền sử dụng đất. Vậy tiền sử dụng đất là gì? mức nộp tiền sử dụng đất là bao nhiêu khi nhà nước cấp sổ đỏ lần đầu?

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Các chi phí cấp sổ đỏ lần đầu

Căn cứ tính tiền sử dụng đất:

 • Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất;
 • Mục đích sử dụng;
 • Giá đất; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất này là giá trúng đấu giá.

Tiền sử dụng đất = diện tích đất (phải nộp tiền sử dụng đất) x giá đất (căn cứ bảng giá đất do UBND tỉnh/thành phố quy định tại thời gian tính) x tỷ lệ nộp (%).

Vì vậy, khi được cấp sổ đỏ lần đầu, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, số tiền này được xác định dựa trên giá đất, mục đích sử dụng đất và diện tích đất được giao. Mặt khác, tiền sử dụng đất cũng phụ thuộc rất lớn vào nguồn gốc thửa đất được cấp sổ đỏ, thời gian sử dụng đất và giấy tờ chứng minh việc sử dụng đất cũng như thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Hiện nay, tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ gồm hai trường hợp:

 • Trường hợp 1: Phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Trường hợp 2: Không phải nộp tiền sử dụng đất.

Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là lệ phí nộp cho Nhà nước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản.

 • Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)”
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành
 • Mức thu lệ phí trước bạ được tính theo tỷ lệ phần trăm, mức thu đối với nhà, đất là 0,5%”

Thuế thu nhập cá nhân

Trong trường hợp, thửa đất xin cấp sổ đỏ có nguồn gốc được mua qua, bán lại qua nhiều người và chưa thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân với Nhà nước thì nay người sử dụng đất xin cấp sổ đỏ lần đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho việc mua bán đất đó.

Các chi phí khác khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu, ngoài các khoản chi phí nói trên người sử dụng đất còn phải nộp những khoản chi phí như: phí đo đạc, lệ phí địa chính, phí thẩm định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định trên phạm vi tỉnh mình. Thông thường các khoản chi phí này thường không quá nhiều

Cấp Sổ đỏ lần đầu không cần quan tâm diện tích tối thiểu đúng không?

Khoản 1 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Liên hệ ngay

Trên đây là những tư vấn của LVN Group về vấn đề “Các chi phí cấp sổ đỏ lần đầu”. Hy vọng với những thông tin trên, quý khách có thể nắm rõ các khoản chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ lần đầu theo hướng dẫn của pháp luật. Mặt khác, nếu quý khách có những câu hỏi và muốn trả lời các vấn đề khác như: tư vấn đặt cọc đất, quy trình cấp sổ đỏ lần đầu, điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu,.. vui lòng liên hệ ngay LVN Group thông qua hotline: 1900.0191 . Hoặc liên hệ qua:

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu?

Một là, Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có giấy tờ về việc sử dụng đất được quy định tại điều 100 Luật đất đai, điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
Hai là, Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ về việc sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật đất đai, điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng:
– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương
– Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng: Có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
– Sử dụng ổn định, không có tranh chấp
Ba là, những người thuộc diện được miễn, giảm tiền sử đụng đất theo chính sách ưu đãi người có công, gia đình hoàn cảnh khó khăn

Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất có phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu?

Đối với đất ở, mức nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu như sau:
Khi được cấp sổ đỏ lần đầu sẽ phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;
Nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở.
Hạn mức đất ở, bảng giá đất theo hướng dẫn của UBND tỉnh/thành phố tại thời gian được cấp Sổ đỏ.
Đối với đất phi nông nghiệp, mức nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu như sau:
Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như cách thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Bảng giá đất theo hướng dẫn của UBND tỉnh/thành phố tại thời gian được cấp Sổ đỏ.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com