Chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan?

Kính chào LVN Group, tôi hiện đang là chuyên viên phai quan và có mong muốn được thi nâng ngạch lên trung cấp hải quan. Trong quá trình công tác, tôi được tiếp xúc với rất nhiều chức vụ nhưng tôi vẫn chưa thật sự hiểu về chức năng và nhiệm vụ của kiểm tra viên trung cấp hải quan là gì?. Tôi rất mong có thể nhận được sự tư vấn của LVN Group. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group. Để trả lời câu hỏi Chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan?” và cũng như nắm rõ một số vấn đề xoay quanh câu hỏi này. Mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi như sau:

Văn bản hướng dẫn:

  • Thông tư 29/2022/TT-BTC.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan?

Tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan như sau:

– Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác hải quan; năm được các thủ tục hành chính và chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của ngành;

– Nắm vững quy trình nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

– Có khả năng tiếp thu, nắm bắt các kỹ năng cần thiết cho công tác: kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật được trang bị:

– Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm tra viên trung cấp hải quan?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm tra viên trung cấp hải quan cụ thể là có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Điều kiện để công chức dự thi nâng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan là gì?

Tại khoản 5 Điều 17 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định về điều kiện để công chức dự thi nâng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan cụ thể như sau;

Đối với công chức dự thi nâng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan thi ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này phải đang giữ ngạch chuyên viên hải quan và có thời gian giữ ngạch chuyên viên hải quan hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) liên tục giữ ngạch chuyên viên hải quan tỉnh đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Thông tư 29/2022/TT-BTC có quy định chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan như sau:

Chức trách

Kiểm tra viên trung cấp hải quan là công chức thực thi các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của ngành hải quan, được lãnh đạo giao trực tiếp thực hiện một số công việc thuộc lĩnh vực nghiệp vụ công tác hải quan.

Nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

Chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan?

Quy định về kiểm tra viên trung cấp hải quan trước ngày 18/7/2022?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về kiểm tra viên trung cấp hải quan cụ thể như sau:

“Điều 17. Kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052)

1. Chức trách

Kiểm tra viên trung cấp hải quan là công chức chuyên môn nghiệp vụ của ngành hải quan, được lãnh đạo giao trực tiếp thực hiện một số công việc thuộc lĩnh vực nghiệp vụ công tác hải quan.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác hải quan; nắm được các thủ tục hành chính và chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của ngành;

b) Nắm vững quy trình nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

c) Có khả năng tiếp thu, nắm bắt các kỹ năng cần thiết cho công tác: kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật được trang bị.

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

b) Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số;

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

5. Công chức dự thi nâng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan đang giữ ngạch chuyên viên hải quan phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hải quan hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (đủ 36 tháng).”

Theo đó, đối với câu hỏi của bạn thì tại Thông tư 29/2022/TT-BTC, từ ngày 18/07/2022, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng Kiểm tra viên trung cấp hải quan sẽ không còn cần tới chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan; chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số và chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. Đồng thời, kiểm tra viên trung cấp hải quan cần phải sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ theo yêu cầu tại tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan?” . Chúng tôi hy vọng rằng với câu trả lời trên bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan như: nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử, đăng ký lại khai sinh, mẫu hóa đơn điện tử, chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế, tìm hiểu về hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam,  xin hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội, dịch vụ công chứng tại nhà của chúng tôi… Quý khách vui lòng liên hệ LVN Group để được hỗ trợ, trả lời. 

Để được tư vấn cũng như trả lời những câu hỏi của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web Lvngroupx.vn, lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Hãy liên hệ: 1900.0191.

Mời bạn xem thêm:

  • Thuế hải quan bao nhiêu phần trăm theo hướng dẫn?
  • Cách tính thuế hải quan theo hướng dẫn mới thế nào?
  • Trị giá tính thuế hải quan là gì?

Giải đáp có liên quan:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên ngành hải quan có yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo ngạch đối với tất các vị trí không?

Tại Thông tư 29, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan đã không còn yêu cầu phải cóchứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo ngạch đối với tất các vị trí.

Kiểm tra trung cấp hải quan cần có bằng cấp gì?

Kiểm tra trung cấp hải quan chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Các trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy?

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo; hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân; hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập; hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh;
– Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử bị sự cố không thực hiện được các giao dịch điện tử với nhau;
– Hàng hóa khác theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com