Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật 2022

Thuốc bảo vệ thực vật là một những chất hóa học cần phải được sử dụng cẩn thận, đúng cách, theo quy trình nhất đinhj để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng. Chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật cần được cấp chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn. Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật là gì? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức có nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật phải đăng ký Danh sách người tham gia huấn luyện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến với Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Chương trình bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật đối với: Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật (không có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học).

Nội dung, chương trình bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: 

– Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật, điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, quyền và nghĩa vụ của tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

– Quy định về xử lý vi phạm hành chính lên quan đến thuốc bảo vệ thực vật;

– Đại cương về thuốc bảo vệ thực vật;

– Phân loại nguy hại thuốc bảo vệ thực vật, đặc tính của thuốc bảo vệ thực vật;

– An toàn trong sản xuất, buôn bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;

– Biện pháp phòng ngừa, xử lý sự cố thuốc bảo vệ thực vật;

– Cách đọc nhãn thuốc;

– Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả;

– Đại cương sinh vật gây hại thực vật, một số sinh vật gây hại phổ biến và biện pháp phòng trừ;

– Kiến thức pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy;

– Thực hành, tham quan thực tiễn.

Thời gian bồi dưỡng: 03 tháng.

Ngay sau khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị trọn vẹn hồ sơ theo hướng dẫn và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (hộp thư điện tử: ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn).
– Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày công tác, từ thứ hai đến thứ sáu:
– Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
– Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và kiểm tra tính trọn vẹn của hồ sơ. Nếu hồ sơ trọn vẹn thì cấp giấy biên nhận cho người nộp, nếu hồ sơ không trọn vẹn thì hướng dẫn để bổ sung trọn vẹn.
– Trong thời hạn 03 (ba) ngày công tác từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận 
– Thành lập đoàn đánh giá: Trong thời hạn 05 (năm) ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ra quyết định thành lập Đoàn đánh giá.
– Thời hạn thực hiện đánh giá: 06 (sáu) ngày công tác (Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời gian đánh giá ít nhất 05 ngày. Thông báo nêu rõ thành phần đoàn, phạm vi, nội dung, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày công tác).
– Xem xét kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả đánh giá để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 (năm) ngày công tác kể từ ngày kết thúc đánh giá Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.
+ Trường hợp chưa đủ điều kiện, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục trong vòng 60 ngày. Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), trường hợp hợp lệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.
+ Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Nội dung bồi dưỡng, tập huấn bao gồm:

– Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật, điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

– Quy định về xử lý vi phạm hành chính lên quan đến thuốc bảo vệ thực vật;

– Đại cương về thuốc bảo vệ thực vật;

– Phân loại nguy hại thuốc bảo vệ thực vật, đặc tính của thuốc bảo vệ thực vật;

–  An toàn trong sản xuất, buôn bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;

– Biện pháp phòng ngừa, xử lý sự cố thuốc bảo vệ thực vật;

– Cách đọc nhãn thuốc;

– Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả;

– Đại cương sinh vật gây hại thực vật, một số sinh vật gây hại phổ biến và biện pháp phòng trừ;

– Kiến thức pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy;

– Thực hành, tham quan thực tiễn.

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn:

– Chương trình bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật đối với chủ cơ sở buôn bán thuốc, người trực tiếp điều hành cơ sở buôn bán thuốc, người trực tiếp buôn bán (không có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học) thời gian bồi dưỡng là 03 tháng với trọn vẹn nội dung đã nêu trên và được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

– Chương trình tập huấn an toàn hóa chất bảo vệ thực vật đối với người trực tiếp quản lý, điều hành các bộ phận liên quan trực tiếp đến sản xuất, người trực tiếp sản xuất, thủ kho thời gian tập huấn là 03 ngày với các nội dung:

+ Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật, điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

+ Quy định về xử lý vi phạm hành chính lên quan đến thuốc bảo vệ thực vật;

+ An toàn trong sản xuất, buôn bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;

+ Biện pháp phòng ngừa, xử lý sự cố thuốc bảo vệ thực vật;

Được cấp Giấy chứng nhận tập huấn an toàn hóa chất bảo vệ thực vật.

Trách nhiệm về tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, giấy chứng nhận tập huấn an toàn hóa chất bảo vệ thực vật:

– Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật an toàn hóa chất;

– Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, giấy chứng nhận tập huấn an toàn hóa chất bảo vệ thực vật theo đúng nội dung, chương trình đã nêu ở trên.

Bài viết có liên quan

  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế có bắt buộc không?
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển
  • Giấy chứng nhận an ninh trật tự cho khách sạn
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời hạn bao lâu?
  • Giấy chứng nhận thành lập công ty

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về vấn đề “Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về tạm ngưng công ty, dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đơn xác nhận độc thân, tra cứu thông tin quy hoạch, trích lục bản án ly hôn online,… Hãy liên hệ qua số điện thoại: 1900.0191.

  • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Thuốc bảo vệ thực vật là gì?

Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật bao gồm những gì?

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thế nào?

Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com