Giấy phép môi trường cấp huyện mới 2022

Giấy phép môi trường là gì? Các dự án nào phải có giấy phép môi trường cấp huyện? Thủ tục cấp giấy phép môi trường cấp huyện thế nào? Mời bạn đọc cân nhắc bài viết dưới đây của LVN Group.

Văn bản hướng dẫn

Luật bảo vệ môi trường 2020

Giấy phép môi trường là gì?

Căn cứ Khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định:

“Giấy phép môi trường là văn bản do đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của pháp luật.”

Giấy phép môi trường cấp huyện

Đối tượng phải có giấy phép môi trường cấp huyện

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật bảo vệ môi trường về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như sau:

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Vì vậy, giấy phép môi trường do UBND cấp huyện được áp dụng với các dự án đầu tư thuộc Nhóm I, II, III và dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước thời gian Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022.

Giấy phép môi trường cấp huyện cho dự án mới

Căn cứ Điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020, giấy phép môi trường cấp huyện sẽ áp dụng cho những dự án mới đầu tư, cơ sở sản xuất, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau đây:

Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:

 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 • Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình;
 • Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình;
 • Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình;
 • Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, bao gồm:

 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình;
 • Dự án thuộcloại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 • Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 • Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 • Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, bao gồm:

 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ;
 • Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo hướng dẫn về quản lý chất thải.

Giấy phép môi trường cấp huyện cho dự án đã đi vào hoạt động

Đối với dự án hoạt động trước ngày 01/01/2022 – Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành và đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sẽ tự quyết định thời gian nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để đảm bảo thời gian cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấp phép môi trường của UBND cấp huyện.

Thủ tục cấp giấy phép môi trường

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân (Chủ dự án đầu tư, cơ sở) nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

          Trong thời hạn pháp luật quy định, kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính trọn vẹn, hợp lệ của hồ sơ theo hướng dẫn.

          Trường hợp hồ sơ chưa trọn vẹn, không hợp lệ thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ cần thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

          Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ và trả kết quả

UBND cấp huyện thành lập tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp sau:

 • Đối với dự án đầu tư, UBND cấp huyện thành lập tổ thẩm định, tổ thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tiễn tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư.
 • Đối với cơ sở đang hoạt động, UBND cấp huyện thành lập tổ kiểm tra, tổ kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thực tiễn.

Tổ thẩm định thẩm định hồ sơ, tổ kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và khảo sát hoặc kiểm tra thực tiễn (nếu có). Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung. UBND cấp huyện không yêu cầu chủ dự án, cơ sở thực hiện các công việc khác ngoài các nội dung trong văn bản thông báo yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ này. Căn cứ kết quả thẩm định của tổ thẩm định hoặc kết quả kiểm tra của tổ kiểm tra, UBND cấp huyện xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường.

Bài viết có liên quan

 • Quy định hiện nay về xử phạt không có giấy phép môi trường
 • Những quy định về giấy phép môi trường thế nào?
 • Dịch vụ xin giấy phép môi trường nhanh chóng năm 2022

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ tư vấn của LVN Group về vấn đề “Giấy phép môi trường cấp huyện“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu; về các vấn đề liên quan đến Đăng ký bảo vệ thương hiệu; đăng ký lại giấy khai sinh bị mất; mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Trích lục hồ sơ địa chính; thành lập công ty ở Việt Nam; mẫu đơn xin giải thể công ty; Cấp phép bay flycam; xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu, tại mẫu giấy xác nhận độc thân Thủ tục cấp hộ chiếu tại Việt Nam… của LVN Group. Hãy liên hệ hotline: 1900.0191.

 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường bao gồm:
– Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
– Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng nào phải đăng ký môi trường?

Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:
– Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được miễn đăng ký môi trường bao gồm:
a)

Đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường?

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường bao gồm:
– Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;
– Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com