Làm Thư ký tòa án 05 năm có miễn đào tạo nghề công chứng?

Kính chào LVN Group, tôi hiện đã làm thư ký tòa án được 05 năm rồi, sang năm tới tôi muốn học thêm bằng công chứng để phục vụ cho công việc sau này. Nhưng tôi không biết là làm Thư ký tòa án 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng không, thưa LVN Group?. Tôi rất mong có thể nhận được sự tư vấn của LVN Group. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group. Để trả lời câu hỏi Làm Thư ký tòa án 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng không?” và cũng như nắm rõ một số vấn đề xoay quanh câu hỏi này. Mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi như sau:

Văn bản hướng dẫn:

  • Luật Công chứng 2014.

Những đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng?

Tại Khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014 những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) LVN Group đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Vì vậy, thư ký tòa không thuộc những đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng. Dù bạn có làm thư ký tòa được 5 năm nhưng khi bạn muốn làm công chứng viên thì bạn vẫn phải đi học khóa đào tạo nghề công chứng.

Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề công chứng?

Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng được ban hành và có hiệu lực đã co những quy định về các loại giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề công chứng. Do đó, so với quy định hiện nay tại Thông tư số 06/2015/TT-BTP, khoản 2 Điều 3 Thông tư 01 này đã bổ sung nhiều loại giấy tờ chứng minh người được miễn đào tạo nghề công chứng.

Căn cứ, một trong các giấy tờ sau đây được xem là giấy tờ chứng minh người được miễn đào tạo nghề công chứng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 của Luật Công chứng là một trong các giấy tờ sau đây:

a) Quyết định bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật, Bằng tiến sĩ luật; trường hợp Bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

d) Chứng chỉ hành nghề LVN Group và Thẻ LVN Group kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian hành nghề LVN Group từ 05 năm trở lên;

đ) Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng theo hướng dẫn của pháp luật.

Tập sự hành nghề công chứng có thời gian là bao lâu?

Theo Khoản 1 Điều 11 Luật Công chứng 2014 quy định tập sự hành nghề công chứng như sau:

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

Do đó, thời gian tập sự hành nghề công chứng phụ thuộc vào giấy chứng nhận. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng thì có thời gian tập sự là 12 tháng còn người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng thì thời gian tập sự là 6 tháng.

Làm Thư ký tòa án 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng không?

Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng khi thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng thế nào?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về thủ tục đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng như sau:

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Người được miễn đào tạo nghề công chứng được đề cập trên nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng đến Học viện Tư pháp.

– Bước 2: Thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng

+ Học viện Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai giảng.

+ Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng khi thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng (Mẫu TP-CC-02);

– Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng là bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu như:

+ Quyết định bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật, Bằng tiến sĩ luật; trường hợp Bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

+ Chứng chỉ hành nghề LVN Group và Thẻ LVN Group kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian hành nghề LVN Group từ 05 năm trở lên;

+ Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng theo hướng dẫn của pháp luật.

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên được thực hiện thế nào?

Theo quy định tại Điều 12 Luật Công chứng 2014 thì thủ tục bổ nhiệm công chứng viên được quy định như sau:

– Bước 1: Gửi hồ sơ

Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đến Sở Tư pháp nơi người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

– Bước 2:

+ Trong thời hạn 10 ngày công tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm.

+ Trường hợp từ chối đề nghị thì phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

– Bước 3: Quyết định bổ nhiệm công chứng viên

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên;

+ Trường hợp từ chối bổ nhiệm phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, gửi cho Sở Tư pháp và người đề nghị bổ nhiệm.

Vì vậy, khi thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng, anh/chị có thể đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng. Sau khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng, anh/chị không cần phải đăng ký tập sự hành nghề công chứng mà có thể chuẩn bị các loại hồ sơ cần thiết và làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo hướng dẫn tại bài viết trên.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Làm Thư ký tòa án 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng không?” . Chúng tôi hy vọng rằng với câu trả lời trên bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan như: tra cứu quyết toán thuế tncn, đăng ký lại khai sinh, mẫu hóa đơn điện tử, chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế, tìm hiểu về hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam,  xin hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội, dịch vụ công chứng tại nhà của chúng tôi… Quý khách vui lòng liên hệ LVN Group để được hỗ trợ, trả lời. 

Để được tư vấn cũng như trả lời những câu hỏi của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web Lvngroupx.vn, lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Hãy liên hệ: 1900.0191.

Mời bạn xem thêm:

  • Đương sự có được yêu cầu thay đổi thư ký toà án không?
  • Thời gian tập sự hành nghề công chứng là bao lâu?
  • Thẩm tra viên cao cấp tập sự hành nghề công chứng trong bao lâu?

Giải đáp có liên quan:

Điều kiện hành nghề công chứng viên là gì?

– Có bằng cử nhân luật.
– Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các đơn vị, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật.
– Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Văn phòng công chứng phải có tối thiểu bao nhiêu công chứng viên?

Văn phòng công chứng viên phải có ít nhất từ 2 công chứng viên. Bên cạnh đó, luật cũng quy định trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

Khi hết thời gian tập sự, người tập sự hành nghề công chứng phải làm gì?

Khi hết thời gian tập sự, người tập sự hành nghề công chứng phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả tập sự có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự gửi đến Sở Tư pháp nơi mình đã đăng ký tập sự; được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com