Mức đền bù thiệt hại do gây tai nạn giao thông quy định mới

Đợt Tết vừa qua đã xảy ra một số nhưng vụ tai nạn gia thông ngoài ý muốn, ngoài bị xử phạt về mặt hành chính cũng như xử lý hình sự, bên có lỗi họ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại cho bên bị tổn hại. Căn cứ cùng xác định trách nhiệm bồi thường khi việc xảy ra tai nạn giao thông, nguyên tắc bồi thường … còn phải tuân theo hướng dẫn của Bộ luật Dân sự 2015. Việc yêu cầu bồi thường do bị tai nạn giao thông là vấn đề được mọi người dân quan tâm khi tai nạn giao thông ập đến gây ra tổn hại rất nặng nề cho cả hai bên là người gây ra tại nạn cùng người bị tai nạn. Có nhiều nguyên nhân dân đến xảy ra tai nạn giao thông bao gồm cả nguyên nhân khách quan cùng chủ quan, nhưng sẽ phải tùy cùngo từng nguyên nhân cùng tổn hại cụ thể. Từ đó, giúp đơn vị chức năng sẽ áp dụng biện pháp xử lý về hình sự cùng dân sự. Xin mời các bạn bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết của LVN Group để hiểu cùng nắm rõ được những quy định về “Mức đền bù tổn hại do gây tai nạn giao thông” có thể giúp các bạn bạn đọc hiểu sâu hơn về pháp luật.

Văn bản quy định

 • Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường tổn hại trong tai nạn giao thông

Trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này sẽ phát sinh theo căn cứ được quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường tổn hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây tổn hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây tổn hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại trong trường hợp tổn hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị tổn hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây tổn hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại, trừ trường hợp tổn hại phát sinh theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.”

Việc xác định trách nhiệm bồi thường tổn hại trong tai nạn giao thông đầu tiên cần phải xác định được một số vấn đề như sau:

Thứ nhất: phải có tổn hại xảy ra trên thực tiễn.

Thiệt hại là một trong các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường tổn hại ngoài hợp đồng. Trách nhiệm bồi thường tổn hại chỉ phát sinh khi có tổn hại về sức khỏe, về vật chất về tinh thần, cụ thể:

 • Thiệt hại về tài sản được hiểu là sự mất mát hoặc giảm sút về một lợi ích vật chất được pháp luật bảo vệ, tổn hại về tài sản có thể tính toán được thành một số tiền nhất định.
 • Thiệt hại về tinh thần được hiểu là do tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, uy tín bị xâm phạm mà người bị tổn hại phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, giảm sút hoặc mất uy tín, tín nhiệm, lòng tin… cùng cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp hao tổn mà họ phải chịu.

Thứ hai: hành vi gây ra tổn hại phải là hành vi trái pháp luật.

Hành vi trái pháp luật hiểu dễ là những hành vi làm trái với quy định của pháp luật hiểu đơn giản như: pháp luật cấm người tham gia giao thông vượt đèn đó, nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không được vượt quá tốc độ cho phép, đi đúng làn đường theo hướng dẫn.

Theo đó nếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vượt đèn đỏ cùng gây ra tai nạn giao thông thì hành vi này được coi là hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Thứ ba: phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi cùng hậu quả sảy ra. Điều này được hiểu rằng, hậu quả – tổn hại sảy ra trên thực tiễn phải bắt nguồn từ hành vi vi phạm pháp luật.

Vì vậy để xác định được trách nhiệm bồi thường tổn hại trong tai nan giao thông thì chúng ta phải xác định được các yếu tố như trên.

Khái quát hay tóm lược lại thì đầu tiên phải có hành vi trái pháp luật, hành vi này gây ra tổn hại trên thực tiễn thì người có hành vi dẫn đến tai nạn giao thông phải thực hiện việc bồi thường cho bên còn lại.

Nguyên tắc bồi thường tổn hại khi xảy ra tai nạn giao thông

Bồi thường tổn hại trong tai nạn giao thông phải tuân thủ những quy tắc sau:

 • Thiệt hại thực tiễn phải được bồi thường toàn bộ cùng kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, cách thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý cùng tổn hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tiễn thì bên bị tổn hại hoặc bên gây tổn hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc đơn vị nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị tổn hại có lỗi trong việc gây tổn hại thì không được bồi thường phần tổn hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu tổn hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế tổn hại cho chính mình.
 • Trường hợp hỗn hợp lỗi, tức là cả hai bên đều cùng có lỗi thì các bên phải chịu trách nhiệm bồi thường trong phạm vi lỗi của mình gây ra.

Mức đền bù tổn hại do gây tai nạn giao thông

Mức bồi thường tổn hại đối với người có lỗi gây ra tai nạn giao thông làm người khác bị thương

Căn cứ Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tổn hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

“Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe cùng chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị tổn hại;

b) Thu nhập thực tiễn bị mất hoặc bị giảm sút của người bị tổn hại; nếu thu nhập thực tiễn của người bị tổn hại không ổn định cùng không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý cùng phần thu nhập thực tiễn bị mất của người chăm sóc người bị tổn hại trong thời gian điều trị; nếu người bị tổn hại mất khả năng lao động cùng cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì tổn hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị tổn hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường tổn hại theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này cùng một khoản tiền khác để bù đắp hao tổn về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp hao tổn về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Vì vậy, trong trường hợp bạn là người gây ra tai nạn giao thông dẫn đến việc làm người khác bị thương thì bạn có trách nhiệm bồi thường tổn hại cho người đó. Mức bồi thường tổn hại bao gồm các chi phí được quy định tại khoản 1 Điều 590 nêu trên.

Mức bồi thường tổn hại đối với người có lỗi gây ra tai nạn giao thông làm người khác tử vong

Căn cứ Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tổn hại do tính mạng bị xâm phạm như sau:

“Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo hướng dẫn tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị tổn hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường tổn hại theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này cùng một khoản tiền khác để bù đắp hao tổn về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị tổn hại, nếu không có những người này thì người mà người bị tổn hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị tổn hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp hao tổn về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Theo đó, khi một người có lỗi xâm phạm tính mạng của người khác, dẫn đến việc người đó tử vong thì phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại với các chi phí được quy định tại khoản 1 Điều 591 nêu trên.

Mặt khác, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp làm người khác tử vong phải còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp hao tổn về tinh thần cho những người được quy định tại khoản 2 Điều 591 nêu trên.

Mức bồi thường tổn hại về tinh thần này do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở.

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Xử phạt lùi xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông
 • Khung hình phạt gây tai nạn giao thông tại Việt Nam thế nào?
 • Mẫu giấy bãi nại tai nạn giao thông mới năm 2022

Liên hệ ngay

LVN Group sẽ uỷ quyền khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Mức đền bù tổn hại do gây tai nạn giao thông” hoặc các dịch vụ khác như là thủ tục sang tên sổ hồng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 1900.0191 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Thời hạn hưởng bồi thường tổn hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 593 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hạn hưởng bồi thường tổn hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm như sau:
“Điều 593. Thời hạn hưởng bồi thường tổn hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm
1. Trường hợp người bị tổn hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị tổn hại được hưởng bồi thường từ thời gian mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp người bị tổn hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời gian người có tính mạng bị xâm phạm chết trong thời hạn sau đây:
a) Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết cùng còn sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động cùng có thu nhập đủ nuôi sống bản thân;
b) Người thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.
3. Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời gian người này sinh ra cùng còn sống.”

Theo đó, nếu người bị tổn hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì thời hạn hưởng bồi thường tổn hại là từ thời gian mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Nếu người bị tổn hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời gian người có tính mạng bị xâm phạm chết trong thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 593 nêu trên.
Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời gian người này sinh ra cùng còn sống.

Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường tổn hại do bị tai nạn giao thông diễn ra thế nào?

Theo Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người uỷ quyền hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp của mình.
Theo đó hồ sơ khởi kiện gồm:
Đơn khởi kiện bồi thường tổn hại do bị tai nạn giao thông;
Giấy tờ nhân thân (CMND; sổ hộ khẩu… bản sao chứng thực);
Các giấy tờ chứng minh tổn hại (giấy ra viện; biên bản giám định sức khỏe….);
Các giấy tờ chứng minh lỗi của người gây tổn hại (biên xác minh tai nạn…);
Các giấy tờ liên quan khác;…
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi bị đơn cư trú.

Mức bồi thường của bảo hiểm khi chủ xe gây tai nạn giao thông thế nào?

Theo Điều 9 Thông tư 22/2016/TT-BTC, Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với tổn hại về thân thể, tính mạng cùng tài sản của bên thứ ba cùng hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Căn cứ như sau:
– Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với tổn hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
– Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với tổn hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy cùng các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.
– Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với tổn hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp cùng các loại xe đặc chủng khác sử dụng cùngo Mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc cùng sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com