Năm 2023 đất chưa có sổ đỏ có tách thửa được không?

Kính chào LVN Group, tôi có câu hỏi về quy định pháp luật đất đai, mong được LVN Group tư vấn trả lời giúp. Căn cứ là tôi có mọt thửa đất, nay muốn tách đất này ra làm hai để cho con, tuy nhiên đất này của gia đình chúng tôi chưa được cấp sổ. Tôi câu hỏi rằng trong trường hợp đất không có sổ đỏ có tách thửa được không? Thủ tục tách thửa đất năm 2023 sẽ thực hiện thế nào? Mong LVN Group tư vấn trả lời giúp, tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến LVN Group, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi nêu trên cho bạn như sau, mời bạn đọc cân nhắc.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Đất không có sổ đỏ có tách thửa được không?

Tách thửa đất  đó chính là việc phân chia về quyền sử dụng đất đai trên một thửa đất. Hiểu nôn na, từ một thửa đất ban đầu, có thể thuộc một hộ hoặc một cá nhân, chia ra thành nhiều phần, thuộc quyền sử dụng của nhiều hộ hoặc nhiều cá nhân khác nhau. Và để được thực hiện tách thửa đất sẽ cần tuân thủ các điều kiện nhất định.

Trước tiên cần biết để tách thửa phải đáp ứng các điều kiện sau (theo hướng dẫn tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT):

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Đáp ứng điều kiện diện tích tối thiểu được phép tách thửa và bảo đảm phù hợp với chế độ sử dụng. Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương (theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Vì vậy, đất có Giấy chứng nhận là một trong những điều kiện bắt buộc khi tiến hành tách thửa. Khi đất không có sổ đỏ sẽ không được thực hiện tách thửa.

Thủ tục xin cấp sổ đỏ để thực hiện tách thửa năm 2023

Đất đai là một lĩnh vực mà nhiều người rất quan tâm đến, bởi tính phức tạp và đất đai là tài sản có giá trị lớn đối với mỗi người. Pháp luật nước ta cũng đã có những quy định rất chặt chẽ về các vấn đề phát sinh đến đất đai. Pháp luật có quy định chi tiết về thủ tục xin cấp sổ đỏ để thực hiện tách thửa như sau:

Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

Công chức thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc công chức địa chính cấp xã sẽ tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ thiếu:

Nếu hồ sơ chưa trọn vẹn, chưa hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (trong thời hạn 03 ngày công tác).

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ đủ:

 • Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi trọn vẹn thông tin vào Sổ tiếp nhận;
 • Viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp;

Xử lý yêu cầu cấp Sổ cho hộ gia đình, cá nhân:

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp Sổ.
 • Hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo hướng dẫn như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có). Khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Trả kết quả

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho UBND cấp xã để trao hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thủ tục tách thửa đất năm 2023 thế nào?

Tách thửa đất được hiểu là thực hiện quy trình phân chia quyền sử dụng đất đai từ một cá nhân hoặc quyền sử dụng đất của một hộ gia đình sang cho nhiều cá nhân khác, một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Chi tiết thủ tục tách thửa đất sẽ diễn ra theo trình tự như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định nơi nộp hồ sơ như sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.
 • Không nộp tại UBND cấp xã thì:
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa trọn vẹn, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, đơn vị tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Ở bước này, người có nhu cầu xin tách Sổ đỏ cần lưu ý nghĩa vụ thanh toán tài chính.

Bước 4: Trả kết quả

Cơ quan đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu hoặc gửi UBND cấp xã để trao trong trường hợp nộp hồ sơ tại xã.

Thời gian tách thửa cho đất không có sổ đỏ

Theo như phân tích nêu trên, có thể hiểu rằng để có thể tách thửa đất khi không có sổ đỏ sẽ cần tiến hành hai thủ tục đó chính là xin cấp sổ đỏ trước sau đó đến việc thực hiện thủ tục tách thửa, thời gian thực hiện hai thủ tục này như sau:

Thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ

Thủ tục cấp Sổ đỏ tối đa là 30 ngày (khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP);

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo hướng dẫn của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất…

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn thực hiện thủ tục tách thửa do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Liên hệ ngay:

Vấn đề “Năm 2023 đất không có sổ đỏ có tách thửa được không?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. LVN Group luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn hỗ trợ pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn soạn thảo mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất, vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Bài viết có liên quan:

 • Người thuê nhà có phải đóng thuế đất không?
 • Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không?
 • Đất ở nông thôn có phải là đất thổ cư không?

Giải đáp có liên quan

Lệ phí cấp sổ đỏ năm 2023 là bao nhiêu?

Lệ phí cấp Sổ đỏ: Thông tư 250/2016/TT-BTC quy định, lệ phí cấp Sổ đỏ thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định và các tổ chức, cá nhân cần nộp khoản lệ phí này khi đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tùy vào từng địa phương mà khoản phí này sẽ khác nhau.

Lệ phí trước bạ cấp sổ đỏ lần đầu năm 2023 là bao nhiêu?

Lệ phí trước bạ: Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ khi làm Sổ đỏ được tính bằng công thức sau: Lệ phí trước bạ phải nộp =  0.5% x (giá đất tại bảng giá đất x diện tích). Trong đó, giá đất tại bảng giá đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời gian làm lệ phí trước bạ.

Mức thuế thu nhập cá nhân phải đóng khi tách thửa đất là bao nhiêu?

Thuế thu nhập cá nhân:  Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 2% giá trị chuyển nhượng tách thửa.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com