Quy định về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú năm 2023 – Mẫu văn bản

Quy định về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú năm 2023

Chất ma tuý là chất hướng thần gây nghiện được quy định trong danh mục chất ma tuý do chính phủ ban hành. Người nghiện ma túy là người sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần rồi mắc nghiện, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng. Người nghiện ma tuý phải điều trị cắt cơn nghiện ma tuý dưới hai cách thức là tự nguyện hoặc bắt buộc. Sau quá trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý thì sẽ được cho về cùng được sụ giám sát của gia đình, đơn vị chức năng. Cùng LVN Group tìm hiểu quy định về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú năm 2023.

Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 116/2021/NĐ-CP định nghĩa quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú như sau:

Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú là biện pháp hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy phòng, chống tái nghiện, hòa nhập cộng đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo hướng dẫn của pháp luật.

Thực hiện tổ chức cai nghiện ma túy quản lý sau cai nghiện ma túy dựa theo nguyên tắc nào?

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy dựa theo nguyên tắc sau:

 • Việc tổ chức cai nghiện ma túy cùng quản lý sau cai nghiện ma túy phải được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện cai nghiện ma túy cùng quản lý sau cai nghiện ma túy phải tôn trọng quyền, nghĩa vụ của người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy; bảo đảm bí mật cá nhân của người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; chỉ cung cấp thông tin liên quan cho cá nhân, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền.
 • Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho việc tổ chức cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ người tự nguyện cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy cùng tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.

Quy định về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú năm 2023

Căn cứ quy định tại Điều 79 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định quản lý sau cai nghiện ma túy theo chế độ như sau:

Quản lý cư trú đối với người sau cai nghiện ma túy:

 • Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.
 • Người bị quản lý sau cai nghiện ma túy khi vắng mặt tại nơi cư trú phải báo cáo với Công an cấp xã, nói rõ lý do vắng mặt, thời gian vắng mặt. Trường hợp không báo cáo thì thời gian vắng mặt không được tính cùngo thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy.
 • Khi người bị quản lý sau cai nghiện ma túy thay đổi nơi cư trú thì công an cấp xã nơi chuyển đi có trách nhiệm thông báo cho công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời hạn 05 ngày công tác kể từ ngày người đó chuyển khỏi địa phương để đưa cùngo danh sách cùng phối hợp quản lý.

Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy:

 • Người bị quản lý sau cai nghiện ma túy được giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy;
 • Người bị quản lý sau cai nghiện ma túy được tư vấn, trợ giúp về tâm lý, các thủ tục pháp lý; hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp; hướng dẫn chấp hành pháp luật, nghĩa vụ công dân; hỗ trợ kinh phí, cho vay vốn, tổ chức học tập, dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm; tạo các điều kiện cần thiết khác giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện;
 • Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức xét nghiệm chất ma túy đối với người sau cai nghiện ma túy.

Căn cứ theo trên cùng điều kiện thực tiễn của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong quyết định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với người sau cai nghiện có hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy trái phép.

Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

 • Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày người nghiện ma tuý thông báo kết thúc điều trị cai nghiện tự nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, kết thúc điều trị, nếu đã kết thúc việc đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc, Chủ tịch Hội đồng người nghiện thuốc sẽ thông báo. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ nơi cư trú của người nghiện hoặc nơi phát hiện hành vi vi phạm (đối với người nghiện không có hộ khẩu thường trú) lập hồ sơ, lập danh sách quản lý đối tượng nghiện ma túy
 • Công an cấp xã xem xét Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thành phố trong thời hạn 02 ngày công tác, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị Công an do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành. quyết định phục hồi tại nơi cư trú
 • Quyết định cử chuyên viên phục hồi chức năng hoặc cung cấp cho họ sau điều trị uỷ quyền cho gia đình người nghiện hoặc uỷ quyền hợp pháp trong trường hợp trẻ em trên 12 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn phải gửi cho trưởng đồn cảnh sát thành phố hoặc cán bộ việc làm, người khuyết tật cùng xã hội cấp thành phố.

Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy:

Người điều trị sau cai nghiện ma túy được giúp đỡ, phòng ngừa, ngăn chặn phát triển nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện;

Người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ tâm lý cùng tham gia tố tụng tại tòa án; được hướng dẫn thủ tục đăng ký cư trú, cấp thẻ căn cước công dân, cấp thẻ tòa án; hướng dẫn việc thực hiện pháp luật cùng nghĩa vụ công dân; được hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ tổ chức học tập, hỗ trợ học nghề, tìm kiếm, định hướng việc làm; bảo đảm các điều kiện cần thiết khác để giúp người sau khi xuất cảnh ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội, phòng, chống tái nghiện;

Xét nghiệm ma túy được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất sau khi điều trị nghiện ma túy.

Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm bồi dưỡng, giúp đỡ người chấp hành quyết định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những đối tượng sau cai nghiện có hành vi vi phạm pháp luật hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hỗ trợ xã hội trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy

Người đang điều trị phục hồi tại nơi cư trú, nhưng từ đủ 12 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, tiếp tục học phổ thông trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục nhà nước, đối tượng này được miễn thuế, giảm học phí, trợ cấp học tập.

Học viên tham gia học nghề sau khi cai nghiện được chính sách hỗ trợ kinh phí học tập theo hướng dẫn của nhà nước. học nghề ngắn hạn.

Người phụ thuộc chăm sóc sau được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Lao động, những người này có quyền ưu tiên đăng ký trong chính sách lao động quốc gia

Thực hiện bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh cùng điều trị bệnh tại cơ sở cai nghiện thế nào?

Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh cùng điều trị bệnh tại cơ sở cai nghiện như sau:

 • Khi phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh cùng điều trị bệnh tại cơ sở cai nghiện, cơ sở cai nghiện đề nghị trung tâm y tế, đơn vị công an cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở của cơ sở cai nghiện phối hợp giải quyết.
 • Trường hợp cần thiết hoặc ngoài khả năng xử lý của các đơn vị cấp quận, huyện thì cơ sở cai nghiện báo cáo Sở Lao động – Thương binh cùng Xã hội; Sở Lao động – Thương binh cùng Xã hội có trách nhiệm đề nghị Sở Y tế, Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cử người để phối hợp giải quyết. Trường hợp đơn vị được đề nghị không cử người hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản cùng nêu rõ lý do.

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Mẫu đơn xin cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng (tại nhà)
 • Quy định về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú thế nào?
 • Giang hồ mạng Huấn “Hoa Hồng” bị buộc cai nghiện trong bao lâu?

Liên hệ ngay

LVN Group sẽ uỷ quyền khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Quy định về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú năm 2023” hoặc các dịch vụ khác như là đổi tên giấy khai sinh. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 1900.0191 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Trốn khỏi nơi cai nghiện ma túy có bị phạt tiền không?

Tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm các quy định về thi hành án hình sự, thi hành các biện pháp xử lý hành chính như sau:
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thực hiện nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người được đặc xá; người chấp hành xong án phạt tù theo hướng dẫn của pháp luật;
b) Vi phạm quy định về việc chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa cùngo trường giáo dưỡng; đưa cùngo cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Người trốn khỏi nơi cai nghiện ma túy bị xử lý kỷ luật thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về chế độ kỷ luật đối với người cai nghiện như sau:
2. Trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy chưa đến mức bị áp dụng biện pháp đưa cùngo cơ sở giáo dục bắt buộc thì bị kỷ luật bằng một trong các cách thức sau:
a) Phê bình;
b) Cảnh cáo;
c) Đưa cùngo quản lý tại khu dành riêng đối với người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

Việc truy tìm người trốn khỏi nơi cai nghiện ma túy được thực hiện thế nào?

Tại Điều 56 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn như sau:
1. Người đã có quyết định áp dụng biện pháp đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi được đưa cùngo cơ sở, thì đơn vị Công an cấp quận, huyện nơi lập hồ sơ ra quyết định truy tìm đối tượng theo Mẫu số 41 Phụ lục II Nghị định này.
2. Người đang chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn thì Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm đối tượng. Cơ quan Công an cấp quận, huyện nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở có trách nhiệm phối hợp với cơ sở cai nghiện bắt buộc trong việc truy tìm đối tượng để đưa người đó trở lại cơ sở.
3. Trường hợp tìm được người bị áp dụng biện pháp đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn nhưng không tự nguyện chấp hành việc trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc thì đơn vị Công an cấp quận, huyện áp dụng các biện pháp ngăn chặn cùng bảo đảm tiếp tục đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc.
4. Thời gian bỏ trốn không được tính cùngo thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa cùngo cơ sở cai nghiện bắt buộc.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191