Thủ tục chuyển ngạch viên chức như thế nào? – Mẫu văn bản

Thủ tục chuyển ngạch viên chức như thế nào?

Hàng năm, Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được phân cấp tổ chức định kỳ hàng năm phải tổ chức xét nâng ngạch viên chức hoặc thi nâng hạng viên chức để xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra hoặc thi nâng hạng viên chức. Sau đó tổng hợp tiêu chuẩn, nhu cầu chỉ tiêu thăng hạng cùng những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi hoặc nhận bổ nhiệm. Vậy Thủ tục chuyển ngạch viên chức thế nào? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu vấn đề này nhé.

Văn bản quy định

 • Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
 • Nghị định số 161/2018/ND-CP

Quy định pháp luật về viên chức

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định về viên chức theo đó:

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng công tác, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của pháp luật.

Nếu như trước đây, theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, Chính phủ phân loại viên chức theo 02 tiêu chí:

 • Theo vị trí việc làm: Viên chức quản lý, viên chức không giữ chức vụ quản lý gồm những người chỉ thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Theo chức danh nghề nghiệp trong từng lĩnh vực hoạt động với các cấp độ từ cao xuống thấp: Hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV.

Tuy nhiên, hiện nay, theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã thay đổi các tiêu chí phân loại viên chức:

 • Theo chức trách, nhiệm vụ: Viên chức quản lý cùng viên chức không giữ chức vụ quản lý;
 • Theo trình độ đào tạo: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp.

Có thể thấy, việc phân loại viên chức không còn căn cứ cùngo hạng chức danh nghề nghiệp nữa. Theo đó, về chức danh nghề nghiệp của viên chức, khoản 2 Điều 28 Nghị định 115 nêu rõ:

Căn cứ cùngo mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp loại từ cao xuống thấp như sau:

 • Chức danh nghề nghiệp hạng I;
 • Chức danh nghề nghiệp hạng II;
 • Chức danh nghề nghiệp hạng III;
 • Chức danh nghề nghiệp hạng IV;
 • Chức danh nghề nghiệp hạng V (mới).

So với 04 hạng trước đây, hiện nay, viên chức được xếp theo 05 hạng chức danh nghề nghiệp gồm các tiêu chuẩn sau:

 • Tên của chức danh nghề nghiệp;
 • Nhiệm vụ bao gồm những công việc cụ thể phải thực hiện có mức độ phức tạp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp;
 • Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngạch viên chức là gì?

Ngạch viên chức là sự phân chia viên chức theo từng nghề nghiệp, chuyên môn cùng cấp bậc phù hợp của họ. Các chuyên ngành viên chức có thể kể đến một cùng ngành như y tế, giáo dục, giải trí, khí tượng,.. các chuyên viên trong đơn vị nhà nước khác

Ngạch viên chức được quy định thành các mã số chức danh nghề nghiệp, cùng người ta căn cứ cùngo đó để làm căn cứ xây dựng, quản lý đội ngũ viên chức công tác trong đơn vị nhà nước, cũng như để tính lương cho các đối tượng này.

Ở từng ngành nghề, viên chức sẽ được chia thành những mã số chức danh nghề nghiệp khác nhau.

Thông thường khi viên chức muốn được chuyển ngạch khi có đủ điều kiện thì có thể chuyển loại ngạch hoặc thi lên ngạch. Để có thể lên ngạch, viên chức cần phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể của từng ngạch về cấp bậc, ngành học, trình độ,…

 Điều kiện cùng tiêu chuẩn cần có để xin xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức 2010 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức cùng Luật Viên chức 2019.

– Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp

– Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ cùng yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo hướng dẫn tại khoản 6 cùng khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng

– Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, công tác ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) cùng thời gian đó được đơn vị, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

(2) Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Thủ tục chuyển ngạch viên chức thế nào?

Thủ tục chuyển ngạch viên chức theo hướng chuyển viên chức thành công chức như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển ngạch viên chức

Hồ sơ được thực hiện theo hướng dẫn về hồ sơ công chức.

Bước 2: Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

Căn cứ theo khoản 11 – Điều 1 – Nghị định số 161/2018/ND-CP

Hội đồng này bao gồm có 05 hoặc 07 thành viên, gồm:

Chủ tịch Hội đồng: người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị quản lý công chức.

Phó Chủ tịch Hội đồng: người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị quản lý công chức.

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: công chức của bộ phận tham mư về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị quản lý công chức.

Các ủy viên khác: uỷ quyền một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

Trong đó, Hội đồng này có nhiệm vụ là kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của viên chức; sát hạch trình độ hiểu biét chung, năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp…

Bước 3: Hình thức cùng nội dung sát hạch

Căn cứ cùngo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển cùng được người đứng đầu đơn vị quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

Thẩm quyền việc nâng ngạch lương cho viên chức

Hiện tại, đối với viên chức sẽ là thăng hạng chức danh nghề nghiệp (còn nâng ngạch là áp dụng đối với công chức).

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như sau:

“Điều 29. Thay đổi chức danh nghề nghiệp

Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

 1. Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;
  …”
  Đồng thời dẫn chiếu đến Điều 33 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực sự nghiệp như sau:
 • Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án cùng chỉ tiêu thăng hạng.
 • Các bộ, đơn vị ngang bộ, đơn vị thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án cùng chỉ tiêu thăng hạng.
 • Các bộ, đơn vị ngang bộ, đơn vị thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định về chỉ tiêu thăng hạng cùng tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III cùng hạng IV.
 • Việc phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị có thẩm quyền của Đảng.

Liên hệ ngay

LVN Group sẽ uỷ quyền khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Thủ tục chuyển ngạch viên chức thế nào?” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Mức phạt vi phạm tiếng ồn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 1900.0191  để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm

 • Chính sách tiền lương của công chức viên chức năm 2023
 • Viên chức nghỉ việc được hưởng trợ cấp gì theo hướng dẫn
 • Nên thi công chức hay viên chức năm 2022

Giải đáp có liên quan

Nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

– Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
– Tận tụy phục vụ nhân dân.
– Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cùng quy tắc ứng xử.
– Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của đơn vị, tổ chức có thẩm quyền cùng của nhân dân.

Công chức có được xét chuyển sang viên chức không?

Không chỉ viên chức được xét chuyển sang công chức mà ngược lại, công chức hoàn toàn có thể chuyển sang viên chức nếu đáp ứng các điều kiện để được tuyển dụng viên chức đã nêu ở trên: Có đơn đăng ký dự tuyển, có quốc tịch cùng cư trú tại Việt Nam, có lý lịch chi tiết…
Đồng thời, theo hướng dẫn tại Điều 13 Nghị định 115, công chức nếu muốn được xem xét tiếp nhận cùngo làm viên chức còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
Đang là công chức cấp xã:
Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
Có đóng BHXH bắt buộc không kể thời gian tập sự, thử việc. Nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn;
Đã từng là công chức sau đó được chuyển đến công tác tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ….
Khi đó, những người này phải chuẩn bị hồ sơ gồm:
– Sơ yếu lý lịch viên chức, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ, có xác nhận của đơn vị, tổ chức, đơn vị đang công tác;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Giấy chứng nhận sức khỏe cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ;
– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ cùng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị, tổ chức, đơn vị công tác.
– Đặc biệt, khi xem xét tiếp nhận công chức cùngo làm viên chức không giữ chức vụ quản lý thì phải thành lập Hộ đồng kiểm tra, sát hạch; nếu tiếp nhận để bổ nhiệm làm viên chức quản lý thì không phải thực hiện sát hạch nhưng phải đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191