Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc – Mẫu văn bản

Cách điền tờ khai đăng ký người phụ thuộc

1. Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc là Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

□ Đăng ký thuế                  □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………………………………………………………

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: ………………………………………………………………..

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/đơn vị quản lý): ………………

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

1. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu:

II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

Ghi chú: Cá nhân chỉ  tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Cách điền mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Trường hợp không có mã số thuế người phụ thuộc 

Đầu tiên tích vào mục đăng ký thuế, rồi điền thông tin người lao động vào mục 1 – mục 5.

Tại mục 6 sẽ có 2 trường hợp:

1. Nếu người phụ thuộc đã có CMND/CCCD/hộ chiếu, thông tin điền vào các mục tại “Bảng I. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/hộ chiếu”:

(1) Số thứ tự;

(2) Họ tên người phụ thuộc;

(3) Ngày sinh người phụ thuộc;

(4) Mã số thuế (nếu có): không điền;

(5) Quốc tịch người phụ thuộc;

(6) Loại giấy tờ như CMND/CCCD/hộ chiếu;

(7) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu;

(8) Ngày cấp của CMND/CCCD/hộ chiếu;

(9) Nơi cấp của CMND/CCCD/hộ chiếu;

(10) Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc;

(11) Địa chỉ hiện tại của người phụ thuộc;

(12) Quan hệ với người nộp thuế, ví dụ như: ba, mẹ, con, cháu…

 2. Nếu người phụ thuộc dưới 14 tuổi không có CMND/CCCD và chỉ có giấy khai sinh thì điền vào các mục tại “Bảng II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh”:

(13) Số thứ tự;

Ads by

(14) Họ và tên người nộp thuế;

(15) Không điền;

(16) – (22) Điền thông tin của người phụ thuộc ghi trên giấy khai sinh

(23) Quốc tịch người phụ thuộc;

(24) Quan hệ với người nộp thuế như: ba, mẹ, ông bà, con, cháu…

Nếu đã có mã số thuế người phụ thuộc

Áp dụng cho người phụ thuộc đã có mã số thuế, người nộp thuế muốn báo tăng, giảm người phụ thuộc hoặc người phụ thuộc thay đổi thông tin trên giấy CMND/CCCD/hộ chiếu.

Tích vào phần thay đổi thông tin đăng ký thuế, điền từ mục 1 – mục 5 giống với trường hợp không có mã số thuế nêu trên

Mục 6 sẽ có 2 trường hợp:

– Nếu người phụ thuộc có CMND/CCCD/Hộ chiếu: điền vào bảng 1 các mục giống với trường hợp không có mã số thuế như trên, mục (4) điền mã số thuế người phụ thuộc đã được cấp;

– Nếu người phụ thuộc dưới 14 tuổi, chưa CCCD/CMND, chỉ có giấy khai sinh: điền vào bảng 2 các mục giống với trường hợp không có mã số thuế ở trên, mục (15) điền mã số thuế người phụ thuộc đã được cấp.

3. Mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc được dùng khi nào?

Theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, đối với người phụ thuộc theo hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

* Nếu cá nhân có ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị chi trả thu nhập.

Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm:

– Văn bản ủy quyền

– Giấy tờ của người phụ thuộc:

+ Bản sao CCCD/CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Cơ quan chi trả thu nhập sẽ có trách nhiệm tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT nêu tên và gửi đơn vị thuế quản lý trực tiếp đơn vị chi trả thu nhập.

* Nếu cá nhân không ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc,

Nộp hồ sơ đăng ký thuế cho đơn vị thuế theo hướng dẫn:

+ Tại Cục Thuế: nơi cá nhân công tác (đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ cửa hàng, Lãnh sự cửa hàng tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế)

+ Tại Cục Thuế: nơi phát sinh công việc tại Việt Nam (đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài)

+ Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực: nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT nêu trên

– Một trong các loại giấy tờ tùy thân người phụ thuộc như sau:

+ Bản sao CCCD/CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191