Cách kê khai và nộp thuế tài nguyên

1. Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)

– Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm:
+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN
+ Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).
– Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng là : Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

2. Nơi nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên

– Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên sơ khai thuế tài nguyên cho đơn vị thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.
– Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho đơn vị thuế quản lý trực tiếp.
– Tổ chức được giao bán loại tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên quy định.

3. Thời hạn nộp tờ hồ sơ khai thuế tài nguyên

+ Khai thuế tài nguyên tháng: Chậm nhất là ngày ngày 20 của tháng tiếp theo.
+ Báo cáo quyết toán thuế tài nguyên năm: Chậm nhất là ngày thứ 90(chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

4. Kê khai thuế tài nguyên theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn sau

** Cách xác định số thuế tài nguyên phải nộp theo phương pháp khoán cụ thể như sau:
– Căn cứ vào tài liệu khai thuế của Hộ nộp thuế khoán về doanh thu, thu nhập, sản lượng, cơ sở dữ liệu của đơn vị thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tiễn,
– Đối với Hộ nộp thuế khoán hoạt động theo cách thức nhóm cá nhân kinh doanh, đơn vị thuế căn cứ thu nhập chịu thuế ấn định của nhóm, tỷ lệ phân chia thu nhập và khai thuế giảm trừ gia cảnh của từng thành viên để tính.
– Số thuế khoán được xác định cho từng quý và ổn định trong một năm.
– Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì đơn vị thuế điều chỉnh lại số thuế khoán và ổn định trong thời gian còn lại của năm tính thuế.

5. Cách kê khai thuế tài nguyên trên phần mềm HTKK

– Bước 1: Mở HTKK phiên bản mới nhất (download ở mục xem thêm)  → Thuế Tài nguyên → Chọn tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN. Bạn chọn loại hình kê khai thuế theo tháng hay theo từng lần phát sinh
– Bước 2: Màn hình hiện ra ba Hình thức của người nộp thuế:
[I] Tài nguyên khai thác: Người nộp thuế là đối tượng trực tiếp khai thác tài nguyên.
Ví dụ: Doanh nghiệp bạn trực tiếp khai tác đá, gỗ hoặc khai thác nước ngầm dùng cho trong sản xuất.
[II] Tài nguyên thu mua gom: Người nộp thuế là đối tượng thu mua tài nguyên từ các tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ và cam kết đứng ra khai và nộp thuế thay cho các tổ chức, cá nhân khai thác.
** Ví dụ: Doanh nghiệp bạn thu mua gom cát, sỏi từ các hộ gia đình trực tiếp khai thác.
[III] Tài nguyên tịch thu, giao bán: Người nộp thuế là đối tượng tịch thu tài nguyên bị khai thác, sử dụng trái phép và được phép bán ra (thông thường là các đơn vị an ninh)
=>  Sau khi lựa chọn mình thuộc đối tượng nộp thuế nào, thì bạn di vào mũi tên → chọn loại tài nguyên (ví dụ nước)
[3]: Hệ thống tự nhảy;
[4]: Điền sản lượng khai thác, thu mua, sử dụng trong kỳ tính thuế;
[5] hoặc chỉ tiêu [7]: Áp dụng 1 trong 2 trường hợp bạn là đối tượng nộp thuế theo thuế suất hay theo mức ấn định (căn cứ vào giấy cấp phép hoạt động khai thác tài nguyên của tổ chức)
[6] , [8]: Hệ thống tự nhảy;
[9]: Điền mức thuế được miễn giảm nếu có.
– B3. Sau khi hoàn thành bạn ấn nút ghi → Kết xuất XML và nộp.

6. Quyết toán thuế tài nguyên

– Tờ khai theo tháng: Bạn phải làm tờ khai quyết toán thuế tài nguyên cho kỳ thuế năm dương lịch → Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
– Tờ khai theo lần phát sinh: Kết thúc mỗi hợp đồng hoặc lần kê khai nộp thuế của một đợt thu mua, khai thác, bạn cũng phải làm tờ khai quyết toán cho những lần đã kê khai, nộp thuế → Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng.
– Cách kê khai quyết toán:
+ Mở HTKK → Chọn tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN
+ Các chỉ tiêu từ [1] -> [10] bạn điền như tờ khai từng kỳ thuế;
+ Chỉ tiêu [11]: Điền số thuế bạn đã nộp trong kỳ = Tổng chỉ tiêu [10] của các tờ khai từng kỳ;
+ Chỉ tiêu [12]: Là số thuế nộp thừa, hoặc thiếu sau quyết toán.
+ Bấm ghi, kết xuất xml và nộp qua chữ ký số công cộng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com