Cách tính thuế tài nguyên nước thủy điện – Mẫu văn bản

Cách tính thuế tài nguyên nước thủy điện

Giá tính thuế tài nguyên đối với nước dùng để sản xuất thủy điện.

1. Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện áp dụng trước 12/12/2016

Theo Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định:

a) Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân.

Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện do Bộ Tài chính công bố.”

Theo quy định trên, giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất điện căn cứ vào giá bán điện thương phẩm bình quân, và được Bộ Tài chính công bố.

2. Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện áp dụng từ ngày 12/12/2016

Thông tư 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên có quy định như sau:

a) Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân.

Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bán lẻ điện bình quân do Bộ công thương quyết định.“

Theo quy định trên, giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất điện căn cứ vào giá bán điện thương phẩm bình quân, và được Bộ Tài chính công bố, được áp dụng từ 12/12/2016.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191