Điều kiện bổ nhiệm thẩm phán năm 2023 – Mẫu văn bản

Điều kiện bổ nhiệm thẩm phán năm 2023

Một chức danh rất quan trọng trong hệ thống tư pháp nước ta là thẩm phán thứ nhất. Các thẩm phán phải đáp ứng một số tiêu chí khác nhau để được bổ nhiệm cùngo vị trí này. Thực tế mấy chục năm gần đây đã có nhiều hình mẫu, nhiều thẩm phán tâm huyết, trung thực cùng gắn bó với ngành tư pháp mà ai cũng biết. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nơi đã để xảy ra tiêu cực cùng chính sự tiêu cực đó đã làm lu mờ thành quả, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, thẩm phán. Việc bổ nhiệm thẩm phán phải trải qua một quá trình lâu dài cùng phải đạt đủ điều kiện bổ nhiệm thẩm phán. Mời bạn đọc cân nhắc bài viết “Điều kiện bổ nhiệm thẩm phán năm 2023” để nắm thêm quy định về vấn đề này.

Thẩm phán là ai? Có bao nhiêu ngạch Thẩm phán?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 65 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về khái niệm thẩm phán cụ thể như sau:

Thẩm phán là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Luật này được Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử.

Vì vậy, thẩm phán là người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Luật tổ chức Tòa án nhân dân cùng được Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ của thẩm phán.

Đối với quy định về ngạch thẩm phán thì tại Điều 66 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định:

Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm:

 • Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
 • Thẩm phán cao cấp;
 • Thẩm phán trung cấp;
 • Thẩm phán sơ cấp.

Tòa án nhân dân tối cao có Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương có Thẩm phán cao cấp.

Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án quân sự quân khu cùng tương đương có Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp cùng Thẩm phán sơ cấp.

Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cùng tương đương, Tòa án quân sự khu vực có Thẩm phán trung cấp cùng Thẩm phán sơ cấp.

Số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp cùng tỷ lệ các ngạch Thẩm phán tại mỗi cấp Tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tiêu chuẩn Thẩm phán được quy định thế nào?

Để trở thành một thẩm phán cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn tại Điều 67 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, bao gồm:

 • Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc cùng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững cùngng, có tinh thần dũng cảm cùng kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết cùng trung thực.
 • Có trình độ cử nhân luật trở lên.
 • Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.
 • Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật.
 • Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều kiện bổ nhiệm thẩm phán năm 2023

Đối với quy định về điều kiện bổ nhiệm thẩm phán năm 2022 thì tại Điều 68 cùng Điều 69 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định:

Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp

Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn để trở thành thẩm phán cùng có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án quân sự:

 • Có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án cùng giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo hướng dẫn của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp.

Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp

Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn để trở thành thẩm phán cùng có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án quân sự.

 • Đã là Thẩm phán sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án cùng giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo hướng dẫn của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

Trường hợp do nhu cầu cá nhân Tòa án nhân dân có thể lựa chọn, cử người chưa là Thẩm phán sơ cấp cùng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây làm Trọng tài viên; nếu là quân nhân thì có thể được bầu, cử làm Trọng tài viên tại Toà án quân sự:

Có đủ tiêu chuẩn sau:

 • Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc cùng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững cùngng, có tinh thần dũng cảm cùng kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết cùng trung thực.
 • Có trình độ cử nhân luật trở lên.
 • Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.
 • Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 13 năm trở lên;

Có năng lực xét xử những vụ án cùng giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo hướng dẫn của luật tố tụng;

Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn cùngo ngạch Thẩm phán trung cấp.

Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

Người đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để trở thành thẩm phán cùng có đủ các điều kiện sau đây thi có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc Tòa án quân sự:

Đã là Thẩm phán trung cấp từ đủ 05 năm trở lên;

Có năng lực xét xử những vụ án cùng giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, của Tòa án quân sự trung ương theo hướng dẫn của luật tố tụng;

Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

Nếu vì nhu cầu cá nhân của Tòa án nhân dân, người chưa phải là Thẩm phán mà có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp; nếu anh ta là một người lính, anh ta có thể chọn cùng bổ nhiệm một thẩm phán cấp cao của tòa án quân sự:

Có đủ tiêu chuẩn sau:

 • Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc cùng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững cùngng, có tinh thần dũng cảm cùng kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết cùng trung thực.
 • Có trình độ cử nhân luật trở lên.
 • Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.
 • Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 18 năm trở lên;

Có năng lực xét xử những vụ án cùng giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự trung ương theo hướng dẫn của luật tố tụng;

Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn cùngo ngạch Thẩm phán cao cấp.

Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Người đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để trở thành thẩm phán cùng có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

 • Đã là Thẩm phán cao cấp từ đủ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án cùng giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng dẫn của luật tố tụng.

Người không công tác trong tòa án nhưng giữ chức vụ quan trọng trong các đơn vị, tổ chức ở trung ương, người có hiểu biết sâu rộng về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nhà ngoại giao hoặc chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực pháp luật , ở những vị trí quan trọng trong các đơn vị, tổ chức được xã hội đánh giá cao, có năng lực giải quyết vụ việc, giải quyết vấn đề Thẩm phán TAND tối cao cũng có thể được bầu, bổ nhiệm trong những công việc khác thuộc thẩm quyền của TAND tối cao theo hướng dẫn của pháp luật tố tụng.

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Điều kiện làm đại lý xổ số điện toán năm 2023 là gì?
 • Thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện chi tiết 2023
 • Điều kiện được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay tiền ngân hàng

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Điều kiện bổ nhiệm thẩm phán năm 2023”. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý về kết hôn với người nước ngoài. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Thẩm phán có nhiệm kỳ bao lâu?

Căn cứ Điều 74 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 có quy định về nhiệm kỳ Thẩm phán như sau:
Nhiệm kỳ đầu của các Thẩm phán là 05 năm;
Trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc được bổ nhiệm cùngo ngạch Thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm.

Quy định về việc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập cùng chỉ tuân theo pháp luật?

Theo quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì quy định về việcThẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập cùng chỉ tuân theo pháp luật cụ thể như sau:
1. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập cùng chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm đơn vị, tổ chức, cá nhân can thiệp cùngo việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm dưới bất kỳ cách thức nào.
2. Cá nhân, đơn vị tổ chức có hành vi can thiệp cùngo việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo hướng dẫn của pháp luật.
Quy định về việcThẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập cùng chỉ tuân theo pháp luật được cụ thể tại Điều 9 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

Hồ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán?

Hồ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán để trình Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia gồm những giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:
– Đơn tình nguyện làm Thẩm phán;
– Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4×6) có xác nhận của đơn vị quản lý cán bộ theo mẫu do đơn vị có thẩm quyền quy định;
– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu do đơn vị có thẩm quyền quy định;
– Các bản sao (có chứng thực hợp pháp) bằng tốt nghiệp đại học về chuyên ngành luật, chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ xét xử, chứng chỉ trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn cùngo ngạch Thẩm phán tương ứng; các văn bằng, chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước cùng các văn bằng, chứng chỉ khác liên quan đến việc tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán (nếu có);
– Bản tự kiểm điểm của người được đề nghị tuyển chọn cùng bổ nhiệm làm Thẩm phán theo mẫu do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định;
– Bản nhận xét, đánh giá của thủ trưởng đơn vị, đơn vị, tổ chức về quá trình công tác, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cùng đạo đức, lối sống của người được đề nghị tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán;
– Biên bản cùng kết quả phiếu lấy ý kiến của đơn vị, đơn vị, tổ chức đối với người được giới thiệu đề nghị tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191