Sự cần thiết phải xây dựng văn hóa công sở

Vai trò của văn hóa sẽ được phát huy nếu  nó  gắn liền với văn minh trong  hoạt động của các đơn vị, tức là việc xây dựng những phạm trù văn hóa tốt đẹp về đạo đức  trong giao tiếp công vụ. Nhận thức được tầm cần thiết của văn hóa công sở trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 ban hành Quy chế Văn hóa công sở trong đơn vị hành chính nhà nước. Những quy định của Chính phủ về văn hóa ứng xử thể hiện mong muốn của Chính phủ là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí, nguyên tắc cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo sự hoạt động bài bản, hiệu quả  của nền hành chính. đơn vị hành chính nhà nước.

1.Văn hóa công sở tạo điều kiện để các bên tham gia quan hệ hành chính nơi công sở thực hiện quyền  và nghĩa vụ của mình.

Văn hóa công sở thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và người dân thông qua quá trình giao tiếp hành chính, góp phần hình thành các chuẩn mực, giá trị văn hóa mà các bên  tham gia. Mối quan hệ  giữa nhân dân với  công chức, giữa công chức với công chức và giữa các thành viên trong nền công vụ phải được cân bằng với sự cân bằng  của hệ  giá trị văn hóa.  Văn hóa công sở giúp cho người quản lý, công chức, viên chức và nhân dân biết được phương hướng, cách điều hành công việc, giúp họ hiểu rõ mình phải làm gì và phải làm gì; đặc biệt là bằng cách giúp họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình một cách có hiểu biết và tự nguyện. Vì vậy, chấp hành viên, công chức, viên chức  trao đổi tốt hơn về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ  công vụ.

2. Văn hóa công sở là điều kiện để con người phát triển tinh thần và nhân cách.

Khả năng gây ảnh hưởng để người khác chấp nhận giá trị của bạn là một nghệ thuật. Thông qua văn hóa, con người được thụ hưởng  những giá trị vật chất và tinh thần như lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ, lòng tự trọng… từ đó phát triển tinh thần, nhân cách của mỗi cán bộ, công chức. Công chức đóng góp  vào sự phát triển và cải cách của nền công vụ. sự quản lý.

3. Văn hóa công sở mang lại giá trị toàn cầu cho con người.

Giá trị là thứ tồn tại, tác động mạnh mẽ đến hoạt động của công sở. Giá trị của văn hóa công sở còn gắn liền với các mối quan hệ  công sở, đó là:

– Tầm cần thiết của việc thiết lập  bầu không khí tin cậy tại nơi công tác;

– Tự nguyện nỗ lực, tận tụy với công việc;

– Các giá trị con người được chia sẻ cảm thấy an toàn và yên tâm  hơn;

– Biết  giá trị của văn hóa ứng xử, cán bộ quản lý, công chức, viên chức tránh  hành vi quan liêu, cửa quyền, độc đoán trong giao tiếp hành chính với nhân dân;

– Giá trị  đơn giản hóa các thủ tục, quy định hành chính nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ chính sách của nhà nước và pháp luật, giúp cho hoạt động của văn phòng thuận lợi hơn.

4. Văn hóa công sở vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển con người.

Việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa công sở không chỉ là nhiệm vụ của mỗi đơn vị, tổ chức mà còn là nhiệm vụ của mỗi cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức  ở các vị trí công tác khác nhau trong thực thi công vụ. nghĩa vụ và cung ứng dịch vụ công.  Trong hoạt động công sở, quan hệ ứng xử và môi trường chính trị – hành chính mang đậm bản sắc văn hóa nhân văn (chân), nhân (thiện), nhân văn (cái đẹp) là sợi dây kết nối các giá trị truyền thống với hiện đại. Con người không ngừng học hỏi, sáng tạo để tiếp thu những tri thức mới của nhân loại – đó là những yếu tố cấu thành văn hóa công sở, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của mỗi  công sở hiện nay.

Thực tế đã chứng minh, không thể xem nhẹ yếu tố con người trong sự phát triển của các đơn vị, công sở. Nói đến con người  là nói đến văn hóa, bởi vì mọi giá trị văn hóa hợp thành phẩm chất, năng lực và tinh thần của con người. Việc vận dụng  yếu tố văn hóa trong việc thúc đẩy mọi hoạt động của công sở như xây dựng hệ thống thi đua – khen thưởng công bằng, minh bạch, tạo  bầu không khí công tác phát huy tối đa khả năng sáng tạo và cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, việc tạo một động lực để công tác hăng say… sẽ kích thích và loại bỏ  sức ì trong công việc.  Yếu tố văn hóa xuất hiện trong công sở xuất phát từ  vai trò của công sở trong đời sống xã hội và trong hoạt động của bộ máy hành chính. Một văn phòng chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, chức năng của mình nếu xây dựng được mối quan hệ tốt giữa chấp hành viên, công chức, viên chức trong công việc,  chuẩn mực ứng xử,  nghi thức tiếp xúc hành chính, ý thức  kỷ luật công việc trong và ngoài đơn vị.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com