Hướng dẫn tra cứu bản quyền hình ảnh nhanh chóng – Mẫu văn bản

Hướng dẫn tra cứu bản quyền hình ảnh nhanh chóng

Hình ảnh là một trong những loại hình tác phẩm nhiếp ảnh được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, do tính phổ biến và dễ dàng chia sẻ qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, việc vi phạm bản quyền hình ảnh ngày càng trở nên phổ biến và gặp phải nhiều thách thức. Điều này đã đòi hỏi sự can thiệp của pháp luật và những biện pháp cụ thể để ngăn chặn, khắc phục, và hạn chế việc vi phạm bản quyền. Vậy hiểu thế nào là vi phạm bản quyền hình ảnh? Sau đây là Hướng dẫn tra cứu bản quyền hình ảnh nhanh chóng, mời bạn đọc cân nhắc:

Văn bản hướng dẫn

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019

Bản quyền hình ảnh được hiểu là thế nào?

Bản quyền hình ảnh là quyền độc quyền mà người sáng tạo, nhiếp ảnh gia hoặc người sở hữu tác phẩm hình ảnh được pháp luật công nhận để bảo vệ tác phẩm nhiếp ảnh của họ khỏi việc sao chép, sử dụng, phân phối hoặc công bố mà không có sự cho phép của họ. Bản quyền hình ảnh là một phần quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, và nó đảm bảo cho người sở hữu có quyền kiểm soát và tận hưởng lợi ích kinh tế từ tác phẩm nhiếp ảnh mà họ đã tạo ra.

Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 quy định:

“Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”

Vì vậy, quyền tác giả chính là các quyền mà được nhà nước trao cho các tổ chức, cá nhân là tác giả hay chủ sở quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Tác phẩm chính là những sản phẩm được con người sáng tạo trong những lĩnh vực như văn học, nghệ thuật và khoa học và được thể hiện bằng bất kỳ phư­ơng tiện hay cách thức nào.

Khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 quy định:

“1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một cách thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, cách thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký”.

Theo quy định trên, ta có thể thấy quyền tác giả có những đặc điểm sau:

– Đối tượng của quyền tác giả chính là những sản phẩm mang tính sáng tạo và được nhà nước bảo hộ không phụ thuộc vào các giá trị của nội dung hay giá trị của nghệ thuật chỉ cần những tác phẩm đó được thể hiện bằng các phương tiện hoặc cách thức khác.

– Quyền tác giả thiên về việc bảo hộ cách thức thể hiện các tác phẩm.

– Hình thức để xác lập quyền theo cơ chế bảo hộ tự động.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm những loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; tác phẩm phái sinh (tác phẩm phái sinh chính là các tác phẩm được dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, hay tác phẩm phóng tác, cải biên hoặc chuyển thể, biên soạn, chú giải và tuyển chọn).

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học bao gồm:

+ Tác phẩm văn học, khoa học hay sách giáo khoa, giáo trình và các tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác. Các tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác được hiểu là các tác phẩm được thể hiện bằng chữ nổi cho những người khiếm thị, các ký hiệu tốc ký và các ký hiệu tương tự được thay cho chữ viết mà những đối tượng tiếp cận có thể thực hiện sao chép được bằng nhiều cách thức khác nhau.

+ Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác: chính là các tác phẩm được thể hiện bằng các ngôn ngữ nói và nó phải được định hình dưới những cách thức vật chất nhất định.

+ Tác phẩm báo chí: chính là những tác phẩm có các nội dung độc lập và có cấu tạo hoàn chỉnh, bao gồm các thể loại như phóng sự, ghi nhanh, tường thuật hay phỏng vấn, phản ánh,…. nhằm mục đích đăng, phát trên các loại báo in, báo nói hay các báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác.

+ Tác phẩm âm nhạc: chính là những tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong các bản nhạc hoặc thể hiện dưới dạng các ký tự âm nhạc khác hoặc được định hình trên những bản ghi âm, ghi hình có hoặc là không có lời, và không phụ thuộc vào việc trình diễn hay là không trình diễn.

+ Tác phẩm sân khấu: là những tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật biểu diễn, bao gồm những thể loại như chèo, tuồng, cải lương, múa rối, kịch nói, kịch dân ca,….

+ Tác phẩm điện ảnh: chính là các tác phẩm được thể hiện bằng những hình ảnh động được kết hợp hoặc không kết hợp với những âm thanh theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh. Những hình ảnh tĩnh được lấy ra từ một tác phẩm điện ảnh nào đó là một phần của tác phẩm điện ảnh đó.

+ Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng: tác phẩm tạo hình được hiểu chính là các tác phẩm được tác giả thể hiện bởi những đường nét, màu sắc hay hình khối, bố cục. Ví dụ như những tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc,…Còn đối với tác phẩm là mỹ thuật ứng dụng được hiểu chính là các tác phẩm được tác giả thể hiện bởi những đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với các tính năng hữu ích, nó có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích nào đó và được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Ví dụ như thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang,…

+ Tác phẩm nhiếp ảnh: là các tác phẩm thể hiện những hình ảnh thế của giới khách quan trên những vật liệu bắt sáng hoặc thể hiện trên các phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hoặc có thể được tạo ra bằng những phương pháp hóa học, điện tử, các phương pháp kỹ thuật khác. Những tác phẩm nhiếp ảnh có thể có chú thích hoặc không có chú thích.

+ Tác phẩm kiến trúc: được hiểu chính là những tác phẩm thuộc loại hình kiến trúc như những bản vẽ thiết kế kiến trúc về các công trình hoặc tổ hợp các công trình, nội thất, phong cảnh;công trình kiến trúc.

+ Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

+ Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

– Đối với tác phẩm phái sinh là văn học, nghệ thuật và khoa học chỉ được bảo hộ khi tác phẩm không gây phương hại đến các quyền tác giả đối với tác phẩm mà được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Vi phạm bản quyền hình ảnh là gì?

Theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ thì quyền tác giả bao gồm có quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân được pháp luật quy định bao gồm có:

– Quyền đặt tên cho tác phẩm

– Quyền được đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm kể cả sau khi tác phẩm đã được công bố hoặc sử dụng

– Quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

– Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm

Quyền tài sản được pháp luật quy định bao gồm có:

– Quyền được làm tác phẩm phái sinh

– Quyền được biểu diễn tác phẩm trước công chúng

– Quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần của tác phẩm

– Quyền được phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng

– Quyền được phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm

– Quyền được cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

Vì vậy, vi phạm bản quyền hình ảnh chính là việc một cá nhân, tổ chức tự ý sử dụng trái phép hình ảnh thuộc tác phẩm điện ảnh mà không có sự cho phép của tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm điện ảnh đó, xâm phạm đến các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Hướng dẫn tra cứu bản quyền hình ảnh nhanh chóng

Tra cứu bản quyền hình ảnh được thực hiện trực tuyến trên hệ thống tra cứu niên giám của Cục Bản quyền tác giả tại website: 

Tra cứu niên giám

Bước 1: Khách hàng cần chuẩn bị điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet. 

Bước 2: Truy cập vào đường link: http://www.cov.gov.vn/tra-cuu-nien-giam?AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Những thông tin cần chuẩn bị để tra cứu bản quyền hình ảnh gồm:

– Tên tác phẩm cần tra cứu. 

– Loại hình tác phẩm bạn định đăng ký. 

– Thông tin khái quát về loại hình tác phẩm cần tra cứu (hình ảnh; âm thanh; nội dung…).

Khi thực hiện tra cứu trên website kia sẽ hoàn toàn được miễn phí. 

Thực tế, việc tra cứu trực tuyến đôi khi sẽ gặp khó khăn do lý do lỗi hệ thống hoặc thông tin hồ sơ chưa được cập nhật kịp thời tại thời gian tra cứu.

Nếu như cần thiết, cá nhân, tổ chức gặp khó khắn thì có liên hệ đến số điện thoại của Cục bản quyền tác giả để được trả lời. 

Kiến nghị

Với đội ngũ chuyên viên là các LVN Group, chuyên gia và chuyên viên pháp lý của LVN Group, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý toàn diện về vấn đề luật sở hữu trí tuệ đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Liên hệ ngay:

LVN Group đã cung cấp trọn vẹn thông tin liên quan đến vấn đề “Hướng dẫn tra cứu bản quyền hình ảnh nhanh chóng“. Mặt khác, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý khác liên quan đến soạn thảo đơn đề nghị tách thửa đất. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được đội ngũ LVN Group, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra trả lời cho quý khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

  • Bao lâu được nhận bảo hiểm xã hội một lần?
  • Cách tính tiền đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng thế nào?
  • Trường hợp người lao động không được nhận bảo hiểm xã hội một lần

Giải đáp có liên quan:

Quyền tác giả được bảo hộ dưới dạng nào?

Đối với quyền tác giả thì được bảo hộ dưới dạng:
Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
Tác phẩm nhiếp ảnh;
Tác phẩm kiến trúc;
Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc,công trình khoa học;

Quy định mỹ thuật ứng dụng bảo hộ hình ảnh là gì?

Mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích. Được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (cách thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí. Tại đây chỉ bảo hộ cách thức tác phẩm, không bảo hộ ý tưởng.

Quy định về những đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ bản quyền?

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm:
Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191