Mẫu công văn hủy tờ khai hải quan năm 2023 – Mẫu văn bản

Mẫu công văn hủy tờ khai hải quan năm 2023

Hiện nay, trong quá trình hồi nhập giữ các nước đã tạo điều kiện phát triển mạnh về thương nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Tuy nhiên, để xuất nhập khẩu một món hàng thì cần phải thực hiện thủ tục khai bằng tờ khai hải quan để phía hải quan có thể kiểm soát được các vật dụng, mặt hàng được thông quan, tránh tình trạng buôn lậu, giao vũ khí, chất cấm,… Gây mất an ninh, trật tự. Cũng có trường hợp phải hủy tờ khai do nhiều lý do khác nhau. Vậy mẫu công văn hủy tờ khai hải quan năm 2023 thế nào? Để trả lời câu hỏi này mời bạn hãy cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Tờ khai hải quan là gì?

Tờ khai hải quan tiếng anh là Customs Declaration, là văn bản mà ở đó, chủ hàng (người xuất khẩu & người nhập khẩu) hoặc chủ phương tiện phải kê khai đầy đủ thông tin chi tiết về lô hàng khi tiến hành xuất khẩu, nhập khẩu ra vào lãnh thổ Việt Nam.

Khi một doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu hay nhập khẩu một mặt hàng nào đó thì lên tờ khai hải quan là một trong những bước bắt buộc phải thực hiện. Nếu không truyền tờ khai Hải quan thì mọi hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu đều bị dừng lại.

Hiện nay để truyền tờ khai hải quan, doanh nghiệp sẽ thực hiện thông quan phần mềm. Có 2 phần mềm được sử dụng phổ biến nhất là Hệ thống phần mềm ECUS5VNACCS của công ty Thái Sơn và Phần mềm hải quan điện tử FPT.TQDT của FPT. Thông thường đa số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu sẽ sử dụng phần mềm của bên Thái Sơn để khai hải quan điện tử

Sau khi truyền tờ khai hải quan, Hải quan sẽ trả kết quả phần luồng, doanh nghiệp sẽ in tờ khai này và kèm theo bộ chứng từ làm Thủ tục hải quan để tiến hành làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan năm 2023

– Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan, phải hủy trong các trường hợp sau đây:

 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tiễn nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tiễn nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để đơn vị hải quan kiểm tra
 • Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của đơn vị quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời gian đăng ký tờ khai.

– Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản

– Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với cách thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy

– Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

 • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tiễn không xuất khẩu hàng hóa
 • Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TTBTC, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tiễn đã xuất khẩu.…”

– Các chỉ tiêu thông tin khai sai phải hủy tờ khai

Tờ khai nhập khẩu Tờ khai xuất khẩu
1. Mã loại hình 1. Mã loại hình
2. Mã phân loại hàng hóa 2. Mã phân loại hàng hóa
3. Mã hiệu phương thức vận chuyển (trừ trường hợp quy định tại khoản điểm b khoản 3 Điều 82 Thông tư 39/2018 TT-BTC) 3. Mã hiệu phương thức vận chuyển
4. Cơ quan Hải quan 4. Cơ quan Hải quan
5. Mã người nhập khẩu 5. Mã người xuất khẩu
6. Mã đại lý hải quan 6. Mã đại lý hải quan

– Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai bổ sung, phải hủy tờ khai

1. Mã loại hình 12. Ngày hàng đến
2. Mã phân loại hàng hóa 13. Địa điểm dỡ hàng
3. Mã hiệu phương thức vận chuyển 14. Địa điểm xếp hàng
4. Cơ quan Hải quan 15. Số lượng container
5. Mã người nhập khẩu 16. Phân loại cách thức hóa đơn
6. Mã người xuất khẩu 17. Số tiếp nhận hóa đơn điện tử
7. Mã đại lý hải quan 18. Mã lý do đề nghị BP
8. Số vận đơn 19. Mã ngân hàng bảo lãnh
9. Số lượng 20. Năm phát hành bảo lãnh
10. Tổng trọng lượng hàng (Gross) 21. Ký hiệu chứng từ bảo lãnh
11. Phương tiện vận chuyển 22. Số chứng từ bảo lãnh

Mẫu công văn hủy tờ khai hải quan

Đơn đề nghị là một loại văn bản chứa các yêu cầu, đề nghị hoặc kiến nghị đối với một tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân khác. Thông thường, đơn đề nghị được sử dụng để yêu cầu các quyền lợi, giải quyết các vấn đề hoặc xin cấp một số giấy tờ, giấy chứng nhận liên quan đến việc cá nhân, tổ chức có liên quan. Đơn đề nghị có thể được đệ trình cho các đơn vị chức năng, các tổ chức hoặc cá nhân khác có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề và yêu cầu của người viết đơn. Đơn đề nghị huỷ tờ khai hải quan là một loại văn bản được sử dụng để yêu cầu đơn vị hải quan hủy bỏ hoặc sửa đổi một tờ khai hải quan đã được nộp trước đó. Đây là một phương tiện quan trọng để sửa chữa các sai sót trong thủ tục hải quan và giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đơn đề nghị huỷ tờ khai hải quan thường cần bao gồm các thông tin cơ bản về tờ khai hải quan, như số tờ khai, ngày lập tờ khai, tên đơn vị xuất nhập khẩu, mô tả hàng hóa, số lượng, giá trị, nguyên liệu sản xuất, và các thông tin liên quan khác. Mặt khác, đơn đề nghị cũng cần giải thích lý do vì sao yêu cầu huỷ hoặc sửa đổi tờ khai hải quan. Việc viết đơn đề nghị huỷ tờ khai hải quan phải tuân thủ đúng quy trình và nội dung quy định bởi đơn vị hải quan. Nếu không trọn vẹn hoặc không chính xác, đơn đề nghị có thể bị từ chối hoặc chậm trễ trong xử lý.

Cách điền mẫu công văn hủy tờ khai hải quan

 • Thông tin người đề nghị huỷ tờ khai hải quan, bao gồm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
 • Thông tin về tờ khai hải quan cần huỷ, bao gồm số tờ khai, ngày lập tờ khai, cảng xuất nhập, đơn vị vận chuyển và thông tin hàng hóa.
 • Lý do đề nghị huỷ tờ khai hải quan, có thể là do lỗi trong quá trình khai báo, thay đổi thông tin hàng hóa, hoặc bất kỳ lý do nào khác.
 • Các tài liệu đính kèm, bao gồm chứng từ liên quan đến tờ khai hải quan cần huỷ, chứng từ khác nếu có.
 • Yêu cầu của người đề nghị, bao gồm việc huỷ tờ khai hải quan và thủ tục cần thực hiện sau khi hoàn thành việc huỷ tờ khai hải quan.

Để đảm bảo đơn đề nghị được xử lý nhanh chóng và chính xác, nội dung đơn nên được trình bày rõ ràng, trọn vẹn và chính xác, kèm theo các tài liệu đính kèm cần thiết.

Có thể bạn quan tâm:

 • Thời gian khiếu nại nghĩa vụ quân sự
 • Quy trình tuyển quân nghĩa vụ quân sự
 • Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Liên hệ ngay

Vấn đề “Mẫu công văn hủy tờ khai hải quan năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. LVN Group luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn hỗ trợ pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là LVN Group tư vấn thừa kế, vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191 Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Cách ghi tiêu thức trong tờ khai thế nào?

Để tránh tình trạng bị nhầm lẫn nội dung cũng như việc kê khai chuẩn chỉnh nhất, không mất thời gian cho chủ hàng, bạn cần làm đúng theo các yêu cầu trong tờ khai như dưới đây:
Góc trái của tờ khai: Người khai hải quan ghi rõ tên Chi cụ Hải quan đang ký tờ khai, Chi cục hải quan cửa khẩu xuất khẩu.
Ở phần giữa của tờ khai:
Số tham chiếu và ngày giờ gửi: đây là số do hệ thống cấp tự động cho mỗi tờ khai khi người khai hải quan gửi dữ liệu khai báo hải quan điện tử tới hệ thống để đăng ký kê khai hàng hóa xuất khẩu.
Số tờ khai, ngày giờ đăng ký: phần này là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo từng loại hình xuất khẩu tại từng Chi cục Hải quan do hệ thống đã tự động ghi lại. Với trường hợp cần ghi thủ công thì công chức Hải quan sẽ ghi trọn vẹn cả số tờ khai, kỹ thiệu loại hình xuất khẩu hàng hóa, ký hiệu Chi cục hải quan đăng ký theo trật tự: Số tờ khai/XK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai, số lượng phụ lục tờ khai và ký tên đóng dấu công chức.
Phần bên phải tờ khai:
Phương thức thủ công: công chức hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu ký tên và đóng dấu công chức.
Phương thức điện tử: tự động sẽ ghi tên hoặc số ký hiệu của công chức đã tiếp nhận tờ khai.

Đồng tiền nộp thuế hải quan là loại tiền nào?

Căn cứ Điều 41 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định đồng tiền nộp thuế. Theo đó, có thể nộp thuế bằng đồng tiền Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ. Nhưng đối với ngoại tệ thì sẽ có một số trường hợp cụ thể được quy định tại Điều luật này.

Không thể xuất hàng, bao lâu thì bị hủy tờ khai hải quan nhập khẩu?

Theo như quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định các trường hợp hủy tờ khai, nếu hết thời hạn 15 ngày mà không thể xuất hàng vì lo như hàng bị lỗi, tàu bỏ chuyến…. thì có thể hủy tờ khai hải quan.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191