Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là? 2023 – Mẫu văn bản

Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là? 2023

Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p các nguyên tố của nhóm này có số thứ tự nhóm bằng với số lớp e ngoài cùng.

Câu hỏi: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là?

A. Các nguyên tố s.

C. Các nguyên tố s và nguyên tố p.

D. Các nguyên tố d.

Đáp án đúng: C. Các nguyên tố s và nguyên tố p.

Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p.

Lý giải việc chọn đáp án đúng C là do:

Bảng tuần hoàn (tên đầy đủ là Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev), là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng.

Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Các hàng trong bảng gọi là các chu kỳ, trong khi các cột gọi là các nhóm, một số có tên riêng như halogen hoặc khí hiếm. Bởi vì theo định nghĩa một bảng tuần hoàn thể hiện những xu hướng tuần hoàn, bất kỳ bảng dưới dạng nào cũng có thể dùng để suy ra mối quan hệ giữa các tính chất của nguyên tố và tiên đoán tính chất của những nguyên tố mới, chưa được khám phá hoặc chưa tổng hợp được.

Do đó, một bảng tuần hoàn-dù ở dạng tiêu chuẩn hay các biến thể-cung cấp khuôn khổ hữu ích cho việc phân tích thuộc tính hóa học, và các bảng như vậy được sử dụng rộng rãi trong hóa học và các ngành khoa học khác.Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các nguyên tố được sắp xếp theo một trật tự nhất định.

Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p các nguyên tố của nhóm này có số thứ tự nhóm bằng với số lớp e ngoài cùng.

– Nguyên tố s: bao gồm những nguyên tố nhóm IA và IIA. Các nguyên tử nguyên tố s sẽ có electron cuối cùng được điền vào phân nhóm s.

– Nguyên tố p: bao gồm những nguyên tố nhóm IIIA đến nhóm VIIIA ( loại trừ Heli). Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố p sẽ được phân bổ vào phân nhóm p.

Như vậy Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc

+ Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

+ Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

+ Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật LVN Group về Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là? mong rằng đã cung cấp đến quý độc giả thông tin hữu ích.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191