Đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là? 2023 – Mẫu văn bản

Đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là? 2023

Đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là có nhiều loại khác nhau, dựa vào các tiêu chí chủ yếu như số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp, mạng lưới đô thị ở nước ta được phân thành 6 loại (loại đặc biệt, loại 1, 2, 3, 4, 5).

Câu hỏi:

Đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là?

B. Có nhiều loại khác nhau.

C. Phân bố đồng đều cả nước.

D. Cơ sở hạ tầng hiện đại.

Đáp án đúng B.

Đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là có nhiều loại khác nhau, dựa vào các tiêu chí chủ yếu như số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp, mạng lưới đô thị ở nước ta được phân thành 6 loại (loại đặc biệt, loại 1, 2, 3, 4, 5).

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Dựa vào các tiêu chí chủ yếu như số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp,… mạng lưới đô thị ở nước ta được phân thành 6 loại (loại đặc biệt, loại 1, 2, 3, 4, 5). Hai đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nếu căn cứ vào cấp quản lí, nhà nước ta có các đô thị trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh. Năm đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Giải thích lý do không chọn các đáp án còn lại:

A. Đều có quy mô rất lớn sai vì đô thị nước ta có nhiều quy mô từ nhỏ đến lớn, chỉ có 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội, TP. HCM.

C. Phân bố đồng đều cả nước sai vì đô thị phân bố đô thị không đều trên cả nước. Quý vị có thể tham khảo Bảng Phân bố đo thị và số dân đô thị giữa các vùng năm 2006 dưới đây:

Các vùng Số lượng đô thị Trong đó Số dân (nghìn người)
Thành phố Thị xã Thị trấn
Cả nước 689 38 54 597 22824
Trung du và miền núi Bắc Bộ 167 ,9 13 145 2151
Đồng bằng sông Hồng 118 7 8 103 4547
Bắc Trung Bộ 98 4 7 87 1463
Duyên hải Nam Trung Bộ 69 7 4 58 2769
Tây Nguyên 54 3 4 47 1368
Đông Nam Bộ 50 3 5 42 6928
Đồng bằng sông Cửu Long 133 5 13 115 3598

D. Cơ sở hạ tầng hiện đại sai vì cơ sở hạ tầng của các đô thị nước ta (hệ thống giao thông, điện, nước, các công trình phúc lợi xã hội) vẫn còn ở mức độ thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191