Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là? 2023 – Mẫu văn bản

Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là? 2023

Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử; phụ nữ không có quyền bầu cử; những người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chính trị.

Hiến pháp Mĩ ra đời năm 1789, Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là? nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết hơn.

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Tháng 12 – 1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh ở các thuộc địa Bắc Mĩ.

– Từ 5 – 9 đến 26 – 10 – 1774, đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí. Nhà vua không chấp nhận.

– Tháng 4 – 1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ. Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy.

– Ngày 4 – 7 – 1776, Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa.

– Ngày 17 – 10 – 1777, quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga. Chiến thắng của quân khởi nghĩa làm suy sụp tinh thần quân Anh, củng cố lòng tin vào thắng lợi của nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Tiếp đó, nghĩa quân thắng nhiều trận khác, buộc Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai 1783.

– Kết quả:

+ Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa – một quốc gia mới ra đời – nước Mỹ.

+ 1787, Thông qua bản hiến pháp, củng cố vị trí của nhà nước.

Sự ra đời của Hiệp ước Mĩ 1787

– Theo Hiệp ước Véc-xai 1783, Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ. Chiến tranh kết thức thắng lợi với sự ra đời của một quốc gia mới- Hợp chúng quốc Mĩ (viết tắc theo tiếng Anh là USA, thường gọi là nước Mĩ hay Hoa Kỳ).

– Hiến pháp Hoa Kỳ là điều luật cao nhất của Hợp chúng quốc Mỹ lúc đầu có bảy điều. Điều I, Điều II, và Điều III thành lập chính phủ liên bang, phân lập ba ngành làm luật là Quốc hội, hành chính là Tổng thống cùng các cấp dưới, tư pháp là Toà án Tối cao cùng các toà bậc dưới.

Điều IV, Điều V, và Điều VI quy định quyền hạn của các bang, quan hệ các bang với chính phủ liên bang, thủ tục sửa đổi hiến pháp. Điều VII quy định cách phê chuẩn hiến pháp. Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ hiến pháp thành văn lâu đời nhất vẫn hiện hành.

– Năm 1787, Hiến pháp được ban hành, theo Hiến Pháp, Mĩ là nước cộng hòa liên bang. Chính quyền trung ương được tăng cường nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi. Tổng thống nắm quyền hành pháp, Quốc hội gồm hai viện- Thượng viện và Hạ viện nắm quyền lập pháp. Quyền dân chủ bị hạn chế.

– Năm 1789, Hiến pháp Hoa Kỳ có hiệu lực, từ thế kỷ 18 đến nay, được sửa lại 27 lần, một tu chính án sau bãi bỏ một tu chính án trước.  Mười tu chính án đầu bảo vệ tự do cá nhân và hạn chế quyền lực chính phủ, gọi là Tuyên ngôn quyền lợi.

17 tu chính án sau bảo vệ thêm quyền công dân, giải quyết những vấn đề quyền hạn liên bang, và sửa thủ tục chính phủ. Hiến pháp Hoa Kỳ khác nhiều hiến pháp khác ở chỗ giữ nguyên bản văn gốc, các tu chính án được chép thêm vào.

– Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, làm cho nền kinh tế tư bản Mĩ phát triển.

– Do đó cuộc chiến tranh giành độc lập này đồng thời cũng là một cuộc cách mạng tư sản có ảnh hưởng đến phong trào đấu trang giành độc lập của nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ

– Chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử;

– Phụ nữ không có quyền bầu cử;

– Những người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chính trị.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191