Hướng dẫn cách xuất hóa đơn tiền điện cho thuê nhà – Mẫu văn bản

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn tiền điện cho thuê nhà

Bên cho thuê không phải là bên bán điện nước. Nhưng lại là bên thu khoản tiền này của bên đi thuê. Hoạt động thuê phát sinh tiền điện, nước này có thể đến như thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng, mặt bằng… Công ty Luật LVN Group sẽ Hướng dẫn cách xuất hóa đơn tiền điện cho thuê nhà trong nội dung trình bày dưới đây.

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn tiền điện cho thuê nhà

1. Hóa đơn là gì?

Hóa đơn chính là chứng từ do người bán lập ra. Trong đó có chứa các thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng dẫn của pháp luật.

Các loại hóa đơn thường gặp

– Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

– Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

– Các loại hóa đơn khác, gồm: Vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác…

Nội dung của hóa đơn là gì

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; Thành tiền không có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng; Số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

– Tổng số tiền thanh toán; chữ ký người mua; chữ ký người bán; dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Lưu ý: Hóa đơn không cần thiết phải có đủ những nội dung này.

Các loại cách thức hóa đơn

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo hướng dẫn tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do đơn vị thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

2. Xuất hóa đơn là gì?

Hiểu một cách nôm na, xuất hóa đơn chính là việc điền thông tin của khách hàng, hàng hóa, dịch vụ,  gửi tới cho khách cùng với số tiền và số thuế lên trên hóa đơn. Hiện nay, bên cạnh việc xuất hóa đơn bằng cách viết tay thủ công, có không ít các công ty áp dụng công nghệ in kim để thực hiện nhiệm vụ này. Bằng cách này, những sai sót trong quá trình xuất hóa đơn được giảm thiểu một cách trông thấy.

3. Quy định về xuất hóa đơn

Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo hướng dẫn và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi gửi tới hàng hóa, dịch vụ theo đúng các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT. Kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên khi doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT phải hợp lý, chặt chẽ và đúng nguyên tắc theo hướng dẫn của luật và đơn vị tài chính thì hóa đơn đó mới được đơn vị thuế chấp nhận.

3.1. Quy định về các chứng từ cần thiết đối với một chứng từ GTGT

Hợp đồng mua, hợp đồng bán hàng hóa (Hợp đồng mua bán hàng hóa). Trong trường hợp Hợp đồng không ghi chi tiết danh mục các mặt hàng bán ra cần có Phụ lục Hợp đồng ghi chi tiết danh mục hàng hoá mua vào hoặc bán ra);

Phiếu xuất kho; phiếu nhập kho đối với hàng hoá bán ra hoặc mua vào;

Phiếu thu, phiếu chi ghi lại số tiền giao dịch với khách hàng;

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán;

3.2. Quy định khi xuất hóa đơn là gì

+ Tại các văn bản và chứng từ nêu trên đều phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật;

+ Chỉ xuất chứng từ đối với các hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Khi xuất hóa đơn phải ghi đúng mức thuế suất áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với những hàng hóa, dịch vụ đó. Đặc biệt doanh nghiệp cần phải chú ý đến câu chữ khi viết hóa đơn. Nếu không sẽ bị bắt nâng lên một mức thuế rất cao.

+ Một thao tác nhỏ giúp doanh nghiệp kiểm tra bạn hàng: Doanh nghiệp có thể vào trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư (www.hapi.gov.vn) và vào website của Tổng cục thuế (www.gdt.gov.vn) để kiểm tra đối tác hoạt động trong lĩnh vực nào và tình trạng hoạt động của đối tác.

3.3. Quy định về thời gian và thời kỳ xuất hóa đơn

Thời điểm lập hóa đơn tài chính khi bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ:

+ Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa: Là thời gian chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+ Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…

+ Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời gian nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng…

+ Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

4. Bên cho thuê nhà có xuất hóa đơn điện cho bên thuê không?

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Đồng thời, tại Công văn 419/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với các khoản tiền điện nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành:

“Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có hợp đồng cho Công ty cổ phần APAX thuê mặt bằng với thỏa thuận Công ty cổ phần APAX thực hiện chi trả các khoản tiền điện, nước theo đúng số lượng tiêu thụ tại địa điểm thuê mặt bằng; Công ty hiện đang đứng tên trên các hợp đồng ký kết với các nhà gửi tới điện, nước tại địa điểm cho thuê này (do Công ty cổ phần APAX đang dùng chung đường điện và nước với Công ty) thì khi thu tiền điện, nước Công ty phải thực hiện xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 16 và Phụ lục 04 Thông tư 39/2014/TT-BTC, các quy định về thuế suất thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC đối với hoạt động gửi tới hàng hóa trên.” 

Theo như quy định trên, khi thu lại tiền điện đã chi hộ bên cho thuê mặt bằng phải xuất hóa đơn giao cho bên thuê. Trên hóa đơn phải ghi trọn vẹn các chỉ tiêu và ghi đúng số lượng điện mà bên thuê mặt bằng đã tiêu thụ.

5. Cách xuất hóa đơn tiền điện

Sau khi thanh toán tiền điện qua các bên thu hộ, sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu của các công ty điện lực. Thời gian trung bình rơi vào khoảng 1 đến 3 giờ). Sau khoảng thời gian trên, bạn có thể vui lòng truy cập website: https://cskh.npc.com.vn/. Đăng nhập tài khoản cá nhân để nhận hóa đơn điện tử. 

Lưu ý: Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định là mã khách hàng (viết hoa).

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191