Kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ [Chi tiết 2023] – Mẫu văn bản

Kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ [Chi tiết 2023]

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ: là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo hướng dẫn của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Mời bạn cân nhắc nội dung trình bày: Kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ [Chi tiết 2023].

Kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ [Chi tiết 2023]

1/ Các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ hiện nay là gì?

Căn cứ Điều 45 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định hiện nay có các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ

– Môi giới chuyển giao công nghệ:

– Tư vấn chuyển giao công nghệ.

– Đánh giá công nghệ.

– Thẩm định giá công nghệ.

– Giám định công nghệ.

– Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Vì vậy hiện nay, pháp luật quy định 6 loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ nêu trên. Căn cứ hơn về định nghĩa các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ này, từ khoản 17 đến khoản 22 Điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có các quy định sau đây:

– Đánh giá công nghệ là hoạt động xác định trình độ, hiệu quả kinh tế, tác động của công nghệ đến môi trường, kinh tế – xã hội.

– Thẩm định giá công nghệ là việc đơn vị, tổ chức có chức năng thẩm định giá công nghệ xác định giá trị bằng tiền của công nghệ phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời gian nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

– Giám định công nghệ là hoạt động xác định các chỉ tiêu của công nghệ đạt được trong quá trình ứng dụng so với các chỉ tiêu đã được các bên thỏa thuận.

– Môi giới chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển giao công nghệ.

– Tư vấn chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ lựa chọn, ứng dụng công nghệ; khai thác thông tin công nghệ, thông tin sáng chế, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đàm phán, ký kết và thực hiện chuyển giao công nghệ.

– Xúc tiến chuyển giao công nghệ là hoạt động thúc đẩy cơ hội chuyển giao công nghệ; cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ, điểm kết nối cung cầu công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ.

2/ Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 46 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu người sử dụng dịch vụ gửi tới thông tin, tài liệu cần thiết cho việc cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

+ Hưởng thu nhập từ kinh doanh dịch vụ và lợi ích khác từ việc cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận;

+ Sử dụng cộng tác viên, chuyên gia phục vụ hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ;

+ Hưởng quyền sử dụng cơ sở dữ liệu về công nghệ theo hướng dẫn của pháp luật;

+ Yêu cầu người sử dụng dịch vụ bồi thường tổn hại do lỗi của người sử dụng dịch vụ gây ra;

+ Hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ;

+ Tham gia hội nghề nghiệp trong nước, quốc tế theo hướng dẫn của pháp luật;

+ Các quyền khác theo hướng dẫn của Luật này và pháp luật có liên quan.

– Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao công nghệ có các quyền theo hướng dẫn trên và được hưởng lợi nhuận từ việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

3/ Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 47 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ như sau:Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ

– Thực hiện hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ đã giao kết;

– Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ của mình;

– Bồi thường tổn hại do lỗi của mình gây ra cho bên sử dụng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

– Bảo quản, giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu, phương tiện được giao sau khi hoàn thành dịch vụ theo thỏa thuận;

– Thông báo kịp thời cho bên sử dụng dịch vụ về thông tin, tài liệu không đủ để hoàn thành dịch vụ;

– Giữ bí mật thông tin theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

– Thực hiện nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ khác theo hướng dẫn của pháp luật.

Mặt khác, tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ, ngoài nghĩa vụ quy định trên còn có nghĩa vụ sau đây:

– Đăng ký đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ theo hướng dẫn của pháp luật;

– Hằng năm, gửi báo cáo kết quả hoạt động đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ tới đơn vị quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Trên đây là một số thông tin về Kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ [Chi tiết 2023] – Công ty Luật LVN Group, mời bạn đọc thêm cân nhắc và nếu có thêm những câu hỏi về nội dung trình bày này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với LVN Group theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. LVN Group đồng hành pháp lý cùng bạn.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191