Lợi ích của bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì? – Mẫu văn bản

Lợi ích của bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?

Hiện nhiều việc tính bảo hiểm năm năm liên tục không phải ai cũng biết vì các tính năm đóng bảo hiểm không theo cách thông thường là chỉ cần nộp 5 năm liên tiếp mà còn có quy định cách tính khác. Vì vậy, bài viết “Lợi ích của bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?” này xin cung cấp cho mọi người những thông tin cơ bản về thời gian 5 năm liên tục là gì, cách tính cùng quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?

Quyền lợi khi tham gia BHYT liên tục trong 05 năm được tính nếu người bệnh có cộng dồn đồng chi trả trong năm tài chính ở nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. quá 6 tháng lương cơ sở, người bệnh mang hồ sơ đến tổ chức BHXH nơi cấp thẻ BHYT đề nghị thanh toán số tiền quá 6 tháng lương cơ sở cùng được xác nhận không phải đồng chi trả trong năm.

Hiện nay, thẻ BHYT sẽ ghi thông tin về thời gian tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên đối với những đối tượng phải đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh.

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng. (Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP)

Căn cứ, theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 thì thời gian đủ 05 năm liên tục in từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo hướng dẫn hiện hành, cụ thể:

 • Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.
 • Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

Vì vậy, BHYT 05 năm liên tục là khi một người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên, trường hợp có gián đoạn thì tối đa không quá 03 tháng.

Điều kiện để được hưởng BHYT 5 năm liên tục gồm những gì?

Thời hạn 5 năm là thời hạn mà người tham gia BHYT được ưu tiên khá nhiều, nhưng thời gian này không phải là thời gian BHYT có giá trị sử dụng như nhiều người vẫn nghĩ. Thời gian 05 năm liên tục chỉ là căn cứ để xác định quyền lợi ưu tiên đối với người tham gia BHYT. Điều kiện để được hưởng BHYT 05 năm liên tục bao gồm:

 • Có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên;
 • Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương ứng với 8.940.000 đồng).

Số tiền cùng chi trả/chi phí đồng chi trả là khoản tiền mà người bệnh có BHYT phải cùng chi trả với đơn vị BHXH theo tỷ lệ % được hưởng của loại thẻ BHYT.

Lợi ích của bảo hiểm y tế 5 năm liên tục mà bạn cần nắm rõ

Quyền lợi Bảo hiểm Y tế dựa trên từng người tham gia. Với các đối tượng không được ưu tiên như người có công với CM, quân đội, công an, hộ nghèo, hs, sv… thì mức khoán BHYT thông thường là 80% mức đóng BHYT, chi phí khám bệnh, chữa bệnh được bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với đối tượng có đủ 5 năm liên tục tham gia BHYT thì mức hưởng sẽ cao hơn so với quy định tại Điều 22 Luật BHYT. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế:

Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu đáp ứng điều kiện tại mục 2.

Căn cứ, tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên như sau:

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị đơn vị BHXH xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

 • Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến đơn vị BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở cùng nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;
 • Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01/01, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời gian người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Cách tính thời gian đóng BHYT đủ 5 năm liên tục

Thực tế, việc tính đủ 5 năm liên tục đóng BHYT không nhất thiết là bạn phải tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục (60 tháng liên tục) mà trong thời gian 5 năm này có thể bị ngắt quãng. Tuy nhiên, thời gian giãn cách nằm trong khoảng cho phép cùng tùy từng trường hợp cụ thể. Theo điểm d, khoản 1, điều 5, thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định về việc tham gia BHYT liên tục cùng thời gian tính hưởng chế độ BHYT 5 năm liên tục như sau:

“Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h cùng Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng;

Người lao động được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài, thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian học tập hoặc công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại công tác của đơn vị, tổ chức cử đi;

Người lao động đi lao động tại nước ngoài, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm toàn bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài cùng thời gian kể từ khi về nước đến thời gian tham gia BHYT;

Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác, thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của Luật Việc làm.“

Hồ sơ giấy tờ hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm thì cán bộ, chuyên viên nơi cấp hồ sơ hưởng chế độ BHXH cùng người bệnh, BHXH liên tục ghi cùngo hồ sơ bệnh án, kiểm tra kỹ thời gian tham gia. Thẻ bảo hiểm. Trên cơ sở này sẽ xác định cùng tính toán mức hưởng BHYT. Theo Thông báo 2298/TB-BHXH năm 2018, người đủ điều kiện hưởng trợ cấp nộp hồ sơ sau cho đơn vị BHXH để nhận trợ cấp:

 • Thẻ BHYT có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ dd/mm/yy” cùng Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao).
 • Hóa đơn viện phí (bản chính).

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Trình tự thủ tục đổi thẻ BHYT 5 năm liên tục thế nào?
 • Cách tính thời gian tham gia bhyt liên tục thế nào?
 • Siêu âm có được tính bảo hiểm y tế không?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Lợi ích của bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay câu hỏi đến dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý như Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản cần được trả lời, các LVN Group, chuyên gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Đủ 5 năm tham gia BHYT được tính thế nào?

Trên thực tiễn việc tính đủ 5 năm liên tục đóng bảo hiểm y tế không nhất thiết là phải tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm (60 tháng liên tục) mà trong thời gian 5 năm này có thể bị ngắt quãng. Tuy nhiên thời gian ngắt quãng trong phạm vi cho phép cùng căn cứ theo từng trường hợp cụ thể.
Căn cứ cùngo Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định về việc tham gia BHYT liên tục cùng thời gian tính hưởng BHYT đủ 5 năm liên tục.

Sinh viên được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không?

Theo quy định, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình; tuy nhiên trừ học sinh, sinh viên. Vì đó, sinh viên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế ở trường học; cùng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường hợp chưa kịp làm thủ tục mua bảo hiểm y tế ở trường học; thì cần liên hệ với bộ phận y tế của trường để mua bổ sung. Sinh viên không thể mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191