Mẫu hóa đơn xuất cho khách lẻ mới nhất 2023 – Mẫu văn bản

Mẫu hóa đơn xuất cho khách lẻ mới nhất 2023

Việc cập nhật các loại hóa đơn mới nhất là một trong những vấn đề đã và đang được quý bạn đọc quan tâm. Bởi lẽ, hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng dẫn của pháp luật. Đây là một trong những chứng minh, bằng chứng cho việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ thể trong đời sống xã hội. Bài viết dưới đây gửi tới cho quý bạn đọc thông tin về Mẫu hóa đơn xuất cho khách lẻ mới nhất 2023.

Mẫu hóa đơn xuất cho khách lẻ mới nhất 2023

1. Quy định về việc xuất chứng từ điện tử cho khách hàng lẻ (cá nhân)

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về nội dung thể hiện trên chứng từ điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn:

– Tên hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; số hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn;

– Tên; địa chỉ; MST của người bán;

– Tên; địa chỉ; MST của người mua (nếu có);

– Tên hàng hoá – dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền không có thuế GTGT; thuế suất thuế GTGT; tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất; tổng cộng tiền thuế GTGT; tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT;

– Chữ ký số của người bán;

– Thời điểm lập HĐĐT;

– Mã của đơn vị thuế đối với HĐĐT có mã của đơn vị thuế;

– Phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; chiết khấu thương mại; khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Một số trường hợp chứng từ điện tử xuất cho khách hàng lẻ không cần trọn vẹn nội dung

Đối với một số lĩnh vực đặc thù, hầu hết hoạt động bán hàng diễn ra thường xuyên, liên tục, với lượng hàng hóa và giá trị hàng hóa không lớn và nhu cầu lấy hóa đơn của khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng (cá nhân) hầu như không có. Quy định cụ thể được áp dụng cho các lĩnh vực này như sau:

– Hoạt động kinh doanh bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, hóa đơn điện tử bán xăng dầu, hóa đơn điện tử vận tải, vé xem phim, trông giữ phương tiện vận tải thì không nhất thiết có tên, địa chỉ người mua.

– Với chứng từ điện tử có cách thức là tem, vé, thẻ (tem, vé, thẻ điện tử) thì không cần phải có chữ ký số của người bán (trừ khi tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do đơn vị thuế cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, MST), tiền thuế, thuế suất thuế GTGT. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử đã có sẵn mệnh giá trên đó thì không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

– Đối với dịch vụ vận tải hàng hoá không xuất qua website và hệ thống TMĐT mà được lập theo thông lệ quốc tế thì HĐĐT không cần phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế GTGT, mã số thuế, địa chỉ người mua và chữ ký số người bán.

Tuy nhiên, tổ chức, doanh nghiệp bên bán cần lưu ý vẫn xuất trọn vẹn hóa đơn theo từng lần bán hàng để hạch toán thuế.

3. Hướng dẫn xuất hóa đơn bán lẻ

3.1. Trường hợp đơn hàng trị giá dưới 200.000đ

Theo thông tư 153/2010/TT-BTC thì đối với mỗi đơn hàng trị giá dưới 200.000đ. Mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì hàng ngày (số lượng nhiều). Hàng tháng (số lượng ít) chuyên viên kế toán sẽ lập một bảng kê theo mẫu số 5.7 – Phụ Lục 5 ban hành kèm theo TT 153/2010/TT-BTC để xuất chung trên 1 tờ hóa đơn. Chúng ta không cần tách giá trị hóa đơn bán lẻ ra thành nhiều hóa đơn.

Nội dung cần kê khai trên bảng kê cần có trọn vẹn các thông tin sau.  Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 điều này,

– Người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ. Bảng kê phải có tên. Mã số thuế và địa chỉ của người bán. Tên hàng hóa dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập bảng kê.

– Trường hợp người bán hàng nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ. Thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa dịch vụ bán ra ghi trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. (Mẫu số 5.7 phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này).

(Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

3.2. Trường hợp đơn hàng có giá trị lớn hơn 200.000đ

Thì chúng ta bắt buộc phải lập hóa đơn bán lẻ cho từng khách hàng đó. Chứ không được xuất gộp của nhiều đơn hàng như đối với trường hợp đơn hàng dưới 200.000đ.

Chúng ta xuất hóa đơn dựa theo hướng dẫn sau. “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000đ trở lên mỗi lần. Người mua không lấy hóa đơn hoặc không gửi tới tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có). Thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn “. Hoặc “người mua không gửi tới tên, địa chỉ, mã số thuế” “. Sau khi lập hóa đơn chúng ta giữ lại liên một và liên hai trên quyển hóa đơn còn liên 3 vẫn có thể lưu chuyển nội bộ để hạch toán. Quy định này không áp dụng đối với các công ty, cửa hàng xăng dầu.

Đối với trường hợp thứ hai rất nhiều kế toán cho rằng điều đó không cần thiết. Bởi vì làm sao chuyên viên thuế lại biết được người đó mua hàng có giá trị trên 200.000đ được không. Quả thật việc này cũng rất khó nhưng để xác định được. Thì chúng ta chỉ cần lấy tổng giá trị tiền hàng rồi chia cho số lượng của mặt hàng nào đó. Nếu giá trị đơn vị của mặt hàng đó lớn hơn 200.000đ. Vì vậy chúng ta đã thực hiện việc lập hóa đơn sai quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Trên đây là nội dung về Mẫu hóa đơn xuất cho khách lẻ mới nhất 2023. Mong rằng nội dung trình bày này sẽ gửi tới cho quý bạn đọc những thông tin bổ ích. Nếu có câu hỏi hay cần tư vấn, vui lòng liên hệ với công ty luật LVN Group để chúng tôi có thể trả lời cho quý bạn đọc một cách nhanh chóng nhất. 

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191