Năm 2023 khi viên chức xin thôi việc được hưởng chế độ gì? – Mẫu văn bản

Năm 2023 khi viên chức xin thôi việc được hưởng chế độ gì?

Viên chức là những công dân Việt Nam tài năng và trách nhiệm, được tuyển dụng vào các vị trí công việc phù hợp với năng lực và kỹ năng của họ. Họ cam kết công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tuân thủ các chế độ hợp đồng công tác được quy định bởi pháp luật. Những viên chức này được coi là chuyên viên chính thức của đơn vị sự nghiệp công lập, và lương bổng của họ được chi trả từ quỹ lương của đơn vị theo những quy định cụ thể. Vậy hiện nay khi viên chức xin thôi việc được hưởng chế độ gì?

Văn bản hướng dẫn

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Năm 2023 khi viên chức xin thôi việc được hưởng chế độ gì?

Viên chức đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước thông qua công việc chăm chỉ và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách phát triển. Họ cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, cống hiến hết mình vì sự nghiệp phục vụ nhân dân và quốc gia.

Căn cứ theo Điều 45 Luật Viên chức 2010 và khoản 6 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định như sau:

“Điều 45. Chế độ thôi việc

1. Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng công tác với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng công tác, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng công tác mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng công tác theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 28 của Luật này. […]”

Vì vậy, nếu như viên chức làm đơn thôi việc và đơn vị đồng ý thì sẽ được chi trả các khoản trợ cấp thôi việc theo hướng dẫn.

Quy định về chế độ trợ cấp thôi việc đối với viên chức thế nào?

Đối với viên chức, việc công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập không chỉ mang ý nghĩa công tác để kiếm sống, mà còn là sứ mệnh cao cả để xây dựng và phát triển đất nước. Qua từng công việc, từng đóng góp, họ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và tiến bộ của Việt Nam. Vậy khi viên chức nghỉ việc, pháp luật quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức thế nào?

Căn cứ theo Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 58. Trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc

1. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian công tác được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian công tác (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008;

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian công tác được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian công tác theo hợp đồng công tác (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

3. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc:

a) Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên: Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị, kể cả thời gian trước đó viên chức đã công tác tại các đơn vị, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị.

b) Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Nguồn kinh phí chi trả được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, kể cả thời gian trước đó viên chức đã công tác tại các đơn vị, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị. Trường hợp nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng đủ phần kinh phí chi trả cho thời gian viên chức trước đó đã công tác tại các đơn vị, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị thì ngân sách nhà nước hỗ trợ.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của pháp luật.”

Cách tính trợ cấp thôi việc đối với viên chức được quy định thế nào?

Hiện nay, cách tính trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc được quy định tại Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, cụ thể:

(1) Đối với viên chức công tác từ 31/12/2008 trở về trước, mức trợ cấp thôi việc được tính như sau:

– Cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

– Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

– Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003, thời gian công tác được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian công tác (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

– Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2003 trở về sau, thời gian công tác được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian công tác theo hợp đồng công tác (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

Thời gian công tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm công tác.

(2) Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01/01/2009 đến nay được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, quy định về trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013:

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Kiến nghị

Đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn hỗ trợ pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự LVN Group với phương châm “Đưa LVN Group đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Năm 2023 khi viên chức xin thôi việc được hưởng chế độ gì?” Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như tư vấn hỗ trợ pháp lý về luật tranh chấp đất đai mới nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Bài viết có liên quan:

  • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất không qua đấu giá năm 2023
  • Thủ tục hưởng thừa kế đất đai năm 2023
  • Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa mới nhất năm 2021

Giải đáp có liên quan

Viên chức công tác tại đâu?

Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng công tác.

Nguồn chi trả lương đối với viên chức thế nào?

Với viên chức thì được nhận lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tính chất công việc của viên chức thế nào?

Viên chức thực hiện các công việc do đơn vị quản lý giao cho mang tính chuyên môn nghiệp vụ, không có tính quyền lực nhà nước. Phải chịu mọi trách nhiệm trước đơn vị quản lý viên chức.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191