Những tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn phải chia

Việc xác định tài sản chung rõ ràng giúp vụ việc ly hôn có thể diễn ra suôn sẻ, ly hôn có thể tráng các tranh chấp hoặc. Ở nội dung trình bày này, LVN Group sẽ gửi đến quý bạn đọc những thông tin liên quan đến những tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn phải phân chia.

1. Quy định về tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Thứ nhất, về quyền lợi của vợ chồng đối với tài sản chung: vợ chồng có quyền lợi ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt khối tài sản chung. Khi muốn định đoạt tài sản chung phải có ý kiến của cả hai người. Một số tài sản sau muốn định đoạt thì phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của cả hai vợ chồng:

 • Bất động sản: đất đai, nhà cửa, các tài sản gắn liền với đất,…
 • Các tài sản mà theo hướng dẫn của pháp luật phải đăng kí quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
 • Các tài sản đang tạo ra nguồn thu nhập chính của gia đình

Khi định đoạt các tài sản này( mua bán, tặng cho, trao đổi,…) phải có sự đồng ý của cả hai người, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Thứ hai, về nghĩa vụ của vợ chồng đối với khối tài sản chung:

 • Các nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng đồng ý xác lập, thực hiện các nghĩa vụ bồi thường mà theo hướng dẫn của pháp luật thì cả hai vợ chồng đều phải chịu trách nhiệm

VD: hai vợ chồng cùng đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn thì hai người đều có nghĩa vụ phải trả nợ cho ngân hàng.

 • Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình

VD: hai vợ chồng vay một khoản tiền để mua tivi phục vụ nhu cầu của gia đình thì cả hai người đều có nghĩa vụ trả khoản vay này

 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt khối tài sản chung

VD: vợ chồng đều có nghĩa vụ đóng tiền thuế sử dụng đất hàng năm cho nhà nước đối với mảnh đất là tài sản chung của hai người

 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc dùng tài sản riêng để tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập cho gia đình

VD: khi hai vợ chồng không có tài sản chung hoặc khối tài sản chung của hai người không đủ để duy trì nhu cầu thiết yếu của gia đình thì hai bên có nghĩa vụ sử dụng tài sản riêng của mình để tạo ra khối tài sản chung hoặc để phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình

 • Nghĩa vụ thay con bồi thường tổn hại trong trường hợp con gây ra tổn hại mà pháp luật quy định cha mẹ phải bồi thường

VD: con làm hỏng cơ sở vật chất của gia đình hàng xóm thì cha mẹ có nghĩa vụ dùng tài sản chung của mình để đền bù tổn hại cho con.

 • Các nghĩa vụ khác theo hướng dẫn của luật có liên quan

Vì vậy, việc sở hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung là việc của cả hai vợ chồng. Nếu như muốn một bên thực hiện việc định đoạt tài sản chung thì phải có giấy ủy quyền của bên còn lại về việc ủy quyền cho người kia toàn quyền định đoạt khối tài sản chung.


Những tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn 

2. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

 • Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hoặc theo hướng dẫn của pháp luật.
 • Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.
 • Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình về tài sản chung vợ chồng để giải quyết.
 • Khi giải quyết ly hôn nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu thì Tòa án xem xét, giải quyết đồng thời với yêu cầu chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.
 • Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba được không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.
 • Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá thị trường tại thời gian giải quyết sơ thẩm vụ việc.
 • Khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản khi ly hôn

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng

Là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo hướng dẫn của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của gia đình và của vợ, chồng.

 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung

Là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

 • Lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập

Việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Ví dụ: Vợ chồng có tài sản chung là một chiếc ô tô người chồng đang chạy xe taxi trị giá 400 triệu đồng và một cửa hàng tạp hóa người vợ đang kinh doanh trị giá 200 triệu đồng. Khi giải quyết ly hôn và chia tài sản chung, Tòa án phải xem xét giao cửa hàng tạp hóa cho người vợ, giao xe ô tô cho người chồng để họ tiếp tục kinh doanh, tạo thu nhập. Người chồng nhận được phần giá trị tài sản lớn hơn phải thanh toán cho người vợ phần giá trị là 100 triệu đồng.

 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

Việc chia tài sản chung của vợ chồng cũng phụ thuộc vào lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

Trên đây là một số thông tin chi tiết về những tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn phải chia. Hy vọng với những thông tin LVN Group đã gửi tới sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn hỗ trợ pháp lý hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý khác từCông ty Luật LVN Group, hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. LVN Group cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình gửi tới đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Gmail: info@lvngroup.vn

Website: lvngroup.vn

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com