Sinh thường có được nghỉ dưỡng sức không? – Mẫu văn bản

Sinh thường có được nghỉ dưỡng sức không?

Câu hỏi: Chào LVN Group, tôi vừa sinh em bé cách đây hơn 5 tháng, theo lịch thì sang tuần tôi sẽ phải đi làm lại sau kì nghỉ thai sản, tuy nhiên do sức khỏe tôi vẫn còn yếu nên tôi muốn xin nghỉ thêm mấy ngày, tôi có nghe nói là có thể thực hiện hồ sơ xin nghỉ dưỡng sức sau sinh, LVN Group cho tôi hỏi là “Sinh thường có được nghỉ dưỡng sức không” cùng tôi muốn hưởng chế độ này thì cần phải làm thế nào ạ?. Tôi xin cảm ơn.

Dưỡng sức sau sinh là một trong những nội dung thuộc chế độ thai sản đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, khi người lao động đã hết kì nghỉ thai sản theo hướng dẫn mà muốn xin nghỉ thêm do sức khỏe chưa đảm bảo thì có thể xin hưởng chế độ này. Mời bạn hãy cùng tìm hiểu về chế độ này qua bài viết dưới đây của LVN Group nhé.

Sinh thường có được nghỉ dưỡng sức không?

Sinh con là một việc vô cùng vất vả cùng gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người mẹ, vậy nên để nhằm động viên người lao động nữ khi sinh con thì pháp luật nước ta đã quy định về chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội. Theo đó, ngoài thời gian nghỉ thai sản bình thường, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn thì người lao động nữ có thể hưởng thêm chế dộ dưỡng sức sau sinh.

Căn cứ Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định:

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu công tác mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động cùng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:
a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Vì vậy, trường hợp lao động nữ sinh thường thì được nghỉ dưỡng sức 05 ngày hoặc 10 ngày tùy cùngo số lượng con sinh ra:

 • Sinh 01 con mà sinh thường: Được nghỉ dưỡng sức tối đa 05 ngày.
 • Sinh đôi trở lên mà sinh thường: Được nghỉ dưỡng sức tối đa 10 ngày.

Còn trường hợp lao động nữ sinh mổ thì ngay sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản cùng quay trở lại công tác mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu công tác, sức khoẻ người lao động chưa phục hồi thì người này sẽ được giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ với thời gian như sau:

 • Sinh một con mà phải sinh mổ: Nghỉ tối đa 07 ngày.
 • Sinh đôi trở lên phải sinh mổ: Nghỉ tối đa 10 ngày.

Lưu ý: Thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh tính cả các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết cùng ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ này được tính cho năm trước.

Điều kiện nghỉ dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 13 Thông tư 59/2015/TT-BHXH cùng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 115/2015/NĐ-CP cùng Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh như sau:

– Là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

– Lao động nữ sinh con hoặc lao động nữ mang thai hộ.

Sau khi hưởng chế độ nghỉ thai sản, trong 30 ngày đầu công tác mà sức khỏe chưa hồi phục thì lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động cùng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh

Như đã phân tích ở trên, chế độ dưỡng sức sau sinh là một trong các chế độ ưu đãi của lao động nữ, theo đó khi người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh không chỉ được thêm ngày nghỉ mà trong chế độ này còn được hưởng một khoản trợ cấp dưỡng sức. Cách tính khoản tiền trợ cấp này đã được quy định chi tiết cùng cụ thể như sau:

Theo Thông tư 59/2015/TT-BHXH, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Số tiền hưởng dưỡng sức sau sinh sẽ được tính theo công thức:

Tiền dưỡng sức sau sinh = 30% (x) Mức lương cơ sở (x) số ngày được phép nghỉ

(Mức lương cơ sở 2023 áp dụng như sau: Từ ngày 01/01 – 30/6/2023 là 1,49 triệu đồng/tháng; Từ ngày 01/7 – 31/12/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng).

Ví dụ: Lao động nữ sinh con cùng nghỉ dưỡng sức sau ngày 01/7/2023, có tổng số ngày nghỉ dưỡng sức là 05 ngày, thì tiền dưỡng sức sau sinh được tính như sau:

Tiền dưỡng sức sau sinh = 5 x 30% x 1.800.000 = 2.700.000 (đồng).

Theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh, người sử dụng lao động phải lập, hồ sơ nộp cho đơn vị BHXH.

Về thời gian giải quyết việc chi trả chế độ dưỡng sức sau thai sản được quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019:

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đề nghị: Tối đa 06 ngày công tác kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn.

Thủ tục hưởng dưỡng sức sau sinh

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một trong những quyền lợi của lao động nữ khi sinh con thuộc chế độ thai sản. Tuy nhiên không phải ai cũng được phép hưởng chế độ này mà ngoài việc đáp ứng được các điều kiện đã đặt ra thì để hưởng quyền lợi này, người lao động cần thực hiện các bước theo quy trình mà pháp luật đã quy định cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị cùng nộp hồ sơ

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh được quy định tại Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 4, Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019. Theo đó lao động nữ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh phải làm 01 bộ hồ theo hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 101, Luật Bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh gồm:

 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai; phục hồi sức khỏe. 
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết.

Người lao động nộp đơn xin nghỉ dưỡng sức cùng hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh: Người lao động nộp cho doanh nghiệp/đơn vị nơi mà người lao động công tác cùng đóng BHXH.

Bước 2: Chờ kết quả:

 Doanh nghiệp xem xét hồ sơ người lao động đã nộp, nếu đủ điều kiện sẽ thực hiện phê duyệt đơn cùng ra quyết định cho nghỉ. Quyết định phải ghi rõ thời gian được nghỉ dưỡng sức phục hồi sau sinh.

Bước 3: Nhận kết quả từ doanh nghiệp/đơn vị:

 Lao động nữ nhận kết quả từ doanh nghiệp/đơn vị của mình về việc nghỉ. Doanh nghiệp/đơn vị lập danh sách theo Mẫu 01B-HSB cùng làm các thủ tục báo tăng lao động gửi đơn vị BHXH (có thể gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, hoặc nộp qua mạng). Trong vòng 10 ngày sau khi người lao động được xác nhận đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh người sử dụng lao động sẽ phải lập hồ sơ gửi lên đơn vị Bảo hiểm xã hội để giải quyết

Bước 4: Nhận kết quả từ đơn vị bảo hiểm xã hội: 

Trong vòng 6 ngày công tác kể từ khi nhận được hồ sơ từ doanh nghiệp/đơn vị nơi người lao động công tác, đơn vị BHXH phải giải quyết cùng thực hiện chi trả tiền chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động.

Bước 5: Nhận tiền hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sau sinh: 

Cơ quan BHXH sẽ trả về doanh nghiệp/đơn vị người lao động nhận trực tiếp từ doanh nghiệp đơn vị của mình.

Thời hạn giải quyết:

Căn cứ theo hướng dẫn khoản 4 Điều 5 Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 quy định như sau:

Trách nhiệm giải quyết cùng chi trả

4. Thời hạn giải quyết cùng chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày công tác kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị BHXH: Tối đa 03 ngày công tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn.

Vì vậy, theo hướng dẫn trên thì đơn vị Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản tối đa trong thời hạn 6 ngày công tác kể từ ngày công ty bạn nộp hồ sơ trọn vẹn.

Kiến nghị

Đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn hỗ trợ pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự LVN Group với phương châm “Đưa LVN Group đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Sinh thường có được nghỉ dưỡng sức không“. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay nhu cầu dùng đến dịch vụ pháp lý tư vấn soạn thảo văn bản chia tách thửa đất, cần được trả lời, các LVN Group, chuyên gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Bài viết có liên quan:

 • Phương thức chi trả BHXH qua ATM đăng ký thế nào?
 • Nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần qua thẻ ATM được không?
 • Bảo hiểm xã hội 1 lần cho người nước ngoài thế nào?

Giải đáp có liên quan:

Công ty có phải trả lương khi người lao động nghỉ dưỡng sức sau sinh không?

Tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 quy định, trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Vì vậy, người lao động nghỉ chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản sẽ không được công ty trả lương cho những ngày đã nghỉ.
Có thể thấy, theo Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.
Vì đó chế độ dưỡng sức sau sinh sẽ được chi trả cho những người lao động phải nghỉ làm để điều dưỡng sức khỏe. Tiền dưỡng sức này được dùng để bù đắp cho khoản thu nhập từ tiền lương khi người lao động không đi làm.

Con chết sau sinh có được nghỉ dưỡng sức không?

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về Mẹ có được nghỉ dưỡng sức sau thai sản:
Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.
Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu công tác mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”
Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về chế độ thai sản đối với lao động nữ khi con chết sau sinh:
Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính cùngo thời gian nghỉ việc riêng theo hướng dẫn của pháp luật về lao động.”
Vì vậy, theo hướng dẫn này thì trường hợp con mất sau sinh thì mẹ vẫn được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191