Thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi năm 2023 diễn ra ra sao? – Mẫu văn bản

Thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi năm 2023 diễn ra ra sao?

Nhận con nuôi là một trong những vấn đề được pháp luật quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục hay các quyền cùng nghĩa vụ liên quan đến việc nhận con nuôi. Đây không những giúp các gia đình không có con có thể có thể thành viên nhí cũng như tạo cơ hội cho các bé mồi côi có gia đình cho mình. Tuy nhiên, hiện nay cũng có nhiều trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo hướng dẫn. Vậy thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi năm 2023 thế nào? Để trả lời vấn đề trên mời quý bạn đọc cùng LVN Group cân nhắc bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Văn bản quy định:

 • Luật Nuôi con nuôi 2010

Quy định chấm dứt việc nuôi con nuôi

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận con nuôi thì người nhận nuôi cùng người được nhận nuôi sẽ được xác lập quan hệ nhân thân với nhau cùng được pháp luật bảo hộ mối quan hệ này, con nuôi sẽ có quyền cùng nghãi vụ như con ruột. Vậy trường hợp chấm dứ việc nuôi con nuôi được quy định thế nào hiện nay?

Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi như sau:

“Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 1. Con nuôi đã thành niên cùng cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
 3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
 4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.”
  Dẫn chiếu Điều 13 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về các hành vi bị cấm như sau:

“1. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em.

 1. Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.
 2. Phân biệt đối xử giữa con đẻ cùng con nuôi.
 3. Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số.
 4. Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.
 5. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.
 6. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập cửa hàng, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.”

Trình tự, thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi diễn ra thế nào?

Xin nhận con nuôi phải đáp ứng trọn vẹn điều kiện cùng thông qua thủ tục hành chính mới có thể nhận con nuôi cùng tiến hành xác lập mối quan hệ nuôi dưỡng. Tương tự thế việc chấm dứt việc nuôi con nuôi cũng phải chuẩn bị trọn vẹn hồ sơ, đến đơn vị có thẩm quyền để được làm thủ tục chấm dứt theo hướng dẫn nhằm chấm dứt quan hệ nhận con nuôi cùng được nhận nuôi. Vậy cụ thể trình tự, thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi được diễn ra như sau:

Ai được yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi?

Theo quy định tại Điều 26 Luật Nuôi con nuôi, người có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi gồm:

 • Cha mẹ nuôi.
 • Con nuôi đã thành niên.
 • Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.
 • Cơ quan lao động, thương binh cùng xã hội hoặc Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có một trong các căn cứ để chấm dứt nuôi con nuôi ở trên (trừ trường hợp con nuôi đã thành niên cùng cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi).

Thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

Điều 29 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định những yêu cầu về hôn nhân cùng gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

“1. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

 1. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.
 2. Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của đơn vị, tổ chức, cá nhân theo hướng dẫn của pháp luật về hôn nhân cùng gia đình.
 3. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.
 4. Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.
 5. Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo hướng dẫn của pháp luật hôn nhân cùng gia đình.
 6. Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.
 7. Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo hướng dẫn của pháp luật hôn nhân cùng gia đình.
 8. Yêu cầu công nhận cùng cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân cùng gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc đơn vị khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân cùng gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc đơn vị khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 9. Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo hướng dẫn của pháp luật về hôn nhân cùng gia đình.
 10. Các yêu cầu khác về hôn nhân cùng gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, tổ chức khác theo hướng dẫn của pháp luật.”
  Vì vậy theo hướng dẫn nêu trên thì yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Điểm b khoản 2 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định Tòa án nhân dân cấp quận, huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

“b) Yêu cầu về hôn nhân cùng gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cùng 11 Điều 29 của Bộ luật này;”
Điểm l khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

“l) Tòa án nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, công tác có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;”

Hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Để được giải quyết chấm dứt nuôi con nuôi, người có yêu cầu phải gửi đơn yêu cầu về việc chấm dứt nuôi con nuôi đến Tòa án có thẩm quyền. Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự, đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;
 • Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết cùng lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi;
 • Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);
 • Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;
 • Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là đơn vị, tổ chức thì uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức đó phải ký tên cùng đóng dấu cùngo phần cuối đơn.

Mặt khác, nộp kèm đơn yêu cầu là các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ cùng hợp pháp như giấy chứng nhận nuôi con nuôi, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, sổ hộ khẩu…

Các bước tiến hành giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi

Bước 1 : Gửi đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền ( đơn yêu cầu giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi). Đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự được quy định tại Điều 312 Bộ luật tố tụng dân sự, Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết cùng lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là đơn vị, tổ chức thì uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức đó phải ký tên cùng đóng dấu cùngo phần cuối đơn.

Gửi kèm theo đơn yêu cầu là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ cùng hợp pháp.

Bước 2: Tòa án sẽ tiến hành mở phiên tòa giải quyết việc dân sự: Tòa án sẽ ra quyết định về việc giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi, người yêu cầu giải quyết việc dân sự nộp lệ phí, án phí theo hướng dẫn của pháp luật

Bước 3: Kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án (nếu có) : Nếu cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa giải quyết việc nuôi con nuôi không có kháng cáo với quyết định của tòa cho chấm dứt việc nuôi con nuôi, thì quyết định của tòa án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Hệ quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi

Khi chấm dứt việc nuôi con nuôi đồng nghĩa với việc chấm dứt một mối quan hệ pháp luật bảo hộ, khi đó sẽ có sự thay đổi về quyền cùng nghĩa vụ của người nhận nuôi cùng người được nhận nuôi. Quan hệ này sẽ được chấm dứt khi quyết định chấm dứt quyền nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực, hệ quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi có thể kể đến như sau:

 • Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi cùng con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Trường hợp con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động thì Tòa án quyết định giao cho cha mẹ đẻ hoặc tổ chức, cá nhân khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục vì lợi ích tốt nhất của người đó.
 • Trường hợp con nuôi được giao cho cha mẹ đẻ thì các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đã chấm dứt theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 24 của Luật này được khôi phục.
 • Trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó; nếu con nuôi có công lao đóng góp cùngo khối tài sản chung của cha mẹ nuôi thì được hưởng phần tài sản tương xứng với công lao đóng góp theo thỏa thuận với cha mẹ nuôi; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Con nuôi có quyền lấy lại họ, tên của mình như trước khi được cho làm con nuôi.

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Xe máy chỉ có một gương chiếu hậu có bị phạt không?
 • Thay đổi kết cấu xe máy phạt bao nhiêu tiền?
 • Giới hạn kích thước hàng hóa xe máy được phép chở tại Việt Nam theo QĐ 2022

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay câu hỏi đến dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý như Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh cần được trả lời, các LVN Group, chuyên gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Con nuôi có được hưởng thừa kế của cha mẹ nuôi không?

Con nuôi có quyền hưởng thừa kế của người để lại di sản thừa kế là cha nuôi, mẹ nuôi như con ruột. Một người con nuôi có thể hưởng các phần di sản thừa kế của cha nuôi, mẹ nuôi thông qua di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.

Chấm dứt nuôi con nuôi mất bao nhiêu tiền?

Khi yêu cầu chấm dứt nuôi con nuôi, bạn phải nộp lệ phí cho Tòa án theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 là 300.000 đồng.

Con nuôi không đăng ký có được hưởng thừa kế không?

Con nuôi không đăng ký mà bố mẹ nuôi có chia phần di sản thừa kế thì bán sẽ được nhận theo phần đã được chia. Nhưng nếu bố mẹ nuôi không để lại di chúc cùng chia theo pháp luật; do bạn không được đăng ký nên sẽ không được chia.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191