Trách nhiệm dân sự của chủ tàu là gì ? – Mẫu văn bản

Trách nhiệm dân sự của chủ tàu là gì ?

Được bảo hiểm các rủi ro và chi phí pháp lý liên quan đến trách nhiệm của chủ tàu, người quản lý, người khai thác, người thuê tàu (trừ người thuê tàu) đối với những tổn hại do hoạt động của tàu, thuyền gây ra cho bên thứ ba, bao gồm cả tổn hại về người và tài sản. Trong nội dung trình bày này, Luật LVN Group sẽ gửi tới một số nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự chủ tàu. 

1. Trách nhiệm dân sự của chủ tàu. 

Hoạt động tàu biển thuộc lĩnh vực hàng hải quốc tế nên bên cạnh những nguồn luật quốc gia, các căn cứ pháp lý cho việc xác định TNDS còn có các nguồn luật quốc tế: công ước, nghị định thư, hiệp định…Các quy định về các loại TNDS (TNDS đối với hàng hóa, hành khách chuyên chở; thuyền bộ và người thứ ba khác trong các tai nạn đâm va, ô nhiễm dầu…) rất đa dạng. Các quy định đã một mặt quy kết các trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu mặt khác cho phép chủ tàu được giới hạn trách nhiệm bồi thường tính theo những căn cứ nhất định.

Ví dụ: Các quy định đáng chú ý trong Bộ luật hàng hải Việt nam về những loại TNDS cơ bản của chủ tàu :

 Đối với thuyền bộ: Chương II , mục 8,   điều 48 , điều 58;

 Đối với hàng hóa chuyên chở: Chương V,mục 2,điều 75; điều 77;điều 78; điều 79; điều 80

 Đối với hành khách: Chương VI, điều 126 ; điều 130 ; điều 122 ;

 Đối với xác tàu, tài sản chìm đắm : Chương XII, điều 198 ; điều 200 ;

 Đối với tai nạn đâm va: Chương XIII, điều 208, điều 209 ;

Đối với đóng góp tổn thất chung: Chương XIV, điều 213, điều 214;

 Về giới hạn trách nhiệm dân sự: Chương XV

2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu là gì ? 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, thường gọi là bảo hiểm p and I (Protecting and Indemnity), là bảo hiểm trách nhiệm của chủ tàu đối với bên thứ ba, gồm trách nhiệm phải gánh chịu có liên quan đến hoạt động của con tàu đó và trách nhiệm đó không được bảo hiểm trong bảo hiểm thân tàu, cũng như các chi phí mà chủ tàu có thể phải chịu do luật định hoặc được quy định trong các hợp đồng tập thể.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu, là cách thức bảo hiểm tương hỗ nhằm mục đích tương trợ và trợ giúp lẫn nhau giữa các chủ tàu thành viên các hiệp hội P&I trên thế giới, ra đời nhằm gửi tới các gói bảo hiểm cho các rủi ro còn bỏ ngỏ mà các doanh nghiệp bảo hiểm truyền thống còn ngần ngại gửi tới. Giống như các nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự khác, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với bên thứ ba. Ở Việt Nam, các chủ tàu đã tham gia bảo hiểm P&I từ khá lâu thông qua hoạt động nhượng tái bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước như Bảo Việt, Bảo Minh… Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh hoạt động bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại Việt Nam vẫn còn những hạn chế pháp lý nhất định dẫn tới nhiều tranh chấp vô cùng phức tạp do tính chất đặc thù của nghiệp vụ. 

3. Quy tắc bảo hiểm P and I. 

Mục đích và nguyên tắc hoạt động của các hội là giống nhau, nghĩa là nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ tàu và chủ trương không thu lãi. Mặc dù vậy, mỗi hội đều có quy tắc bảo hiểm riêng của mình. Đối với những hội trong nhóm quốc tế, quy tắc của các hội hầu như giống nhau.

Quy tắc bảo hiểm của Hội là những điều khoản tiêu chuẩn quy định quyền lợi, nghĩa vụ, phạm vi trách nhiệm của Hội và hội viên đối với loại bảo hiểm này trong các vấn đề về phạm vi bảo hiểm, việc ra vào Hội, thời gian bảo hiểm, mức phí, việc đóng phí của hội viên, tài chính, tái bảo hiểm, các loại trừ bảo hiểm, mức miễn trừ, giới hạn trách nhiệm, việc khiếu nại, các rủi ro bảo hiểm và những quy tắc liên quan đến hoạt động chung của Hội…

+ Về tổ chức: Đại đa số các hội được quản lý bằng một đơn vị pháp nhân riêng, đó có thể là một công ty trách nhiệm hữu hạn hay một tổ hợp. Cơ quan lãnh đạo của Hội là Hội đồng giám đốc được bầu ra trong số các đội tàu mà công ty của họ là thành viên của Hội. Mỗi khi cần thiết xem xét để giải quyết các vấn đề khúc mắc có tính chất nguyên tắc trong chính sách bảo hiểm và tài chính thì Hội đồng sẽ họp, còn đơn vị quản lý (công ty trách nhiệm hữu hạn, ban quản trị) sẽ giải quyết các công việc cụ thể hàng ngày như thanh toán phí bảo hiểm, bồi thường tổn thất, do đó những đơn vị quản lý này bao gồm các cán bộ chuyên môn hóa cao về lĩnh vực luật hàng hải, vận tải biển, bảo hiểm.

+ Cơ sở tài chính của Hôi là phí bảo hiểm. Trên cơ sở số phí do các chủ tàu đóng vào, Hội lập ra các loại quỹ để trang trải các khoản như bồi thường, bù đắp những chi phí liên quan để giải quyết công việc của Hội.

Trên đây là nội dung nội dung trình bày của Luật LVN Group về “Trách nhiệm dân sự chủ tàu là gì”. Bài viết trên là những thông tin cần thiết mà quý bạn đọc có thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Trong thời gian cân nhắc nếu có những vướng mắc hay thông tin nào cần chia sẻ hãy chủ động liên hệ và trao đổi cùng luật sư để được hỗ trợ đưa ra phương án giải quyết cho những vướng mắc pháp lý mà khách hàng đang mắc phải.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191