Trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để? 2023 – Mẫu văn bản

Trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để? 2023

Biểu mẫu là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện. Vậy trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để?

Câu hỏi: Trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để?

A. Tính toán cho các trường tính toán 

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Đáp án đúng C

Trong access ta có thể sử dụng biểu mẫu để xem, nhập và sửa dữ liệu, Access tạo ra biểu mẫu và hiển thị biểu mẫu ở dạng xem Bố trí, bạn có thể thay đổi thiết kế như điều chỉnh kích cỡ của các ô văn bản để phù hợp với dữ liệu, nếu cần thiết.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Biểu mẫu là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng.

Trong CSDL Access, biểu mẫu là một loại đối tượng được thiết kế để:

Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu.Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

* Tạo biểu mẫu trong Access:

Tạo biểu mẫu từ bảng hoặc truy vấn hiện có trong Access

Để tạo một biểu mẫu từ bảng hoặc truy vấn trong cơ sở dữ liệu, trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm vào bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu cho biểu mẫu của bạn và trên tab Tạo, bấm Biểu mẫu.

Access tạo ra biểu mẫu và hiển thị biểu mẫu ở dạng xem Bố trí. Bạn có thể thay đổi thiết kế như điều chỉnh kích cỡ của các ô văn bản để phù hợp với dữ liệu, nếu cần thiết.

Tạo biểu mẫu trống trong Access

Để tạo một biểu mẫu trong đó không có các điều khiển hoặc thành phần định dạng trước, trên tab Tạo, hãy bấm Biểu mẫu Trống. Access mở biểu mẫu trống ở dạng xem Bố trí và hiển thị ngăn Danh sách Trường.

Trong ngăn Danh sách Trường, hãy bấm vào dấu cộng (+) cạnh bảng hoặc các bảng có chứa các trường bạn muốn thấy trên biểu mẫu.

Để thêm một trường vào biểu mẫu, hãy bấm đúp vào trường hoặc kéo trường vào trong biểu mẫu. Để thêm một số trường cùng một lúc, hãy nhấn và giữ phím CTRL và bấm vào một số trường, sau đó kéo các trường này vào biểu mẫu cùng một lúc.

Tạo biểu mẫu tách trong Access

Biểu mẫu phân tách cho bạn hai dạng xem dữ liệu cùng lúc một dạng xem Biểu mẫu và một dạng xem Biểu dữ liệu. Làm việc với biểu mẫu tách mang đến cho bạn lợi ích của cả hai kiểu biểu mẫu trong một biểu mẫu duy nhất. Ví dụ, bạn có thể dùng phần biểu dữ liệu của biểu mẫu để định vị nhanh một bản ghi, rồi dùng phần biểu mẫu này để xem hoặc sửa bản ghi đó. Hai dạng xem này được kết nối tới cùng một nguồn dữ liệu và luôn được đồng bộ hóa với nhau

Để tạo biểu mẫu phân tách bằng cách dùng công cụ Biểu mẫu Phân tách, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm vào bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu và sau đó trên tab Tạo, bấm Thêm Biểu mẫu và sau đó bấm Biểu mẫu Phân tách.

Tạo một biểu mẫu có chứa một biểu mẫu con trong Access

Khi bạn đang làm việc với dữ liệu liên quan được lưu trữ trong các bảng riêng biệt, thông thường bạn sẽ cần xem dữ liệu từ nhiều bảng hoặc truy vấn trên cùng biểu mẫu và biểu mẫu con là cách thức thuận tiện để thực hiện thao tác này. Do có một vài cách để thêm biểu mẫu con tùy theo nhu cầu của bạn nên để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo biểu mẫu chứa biểu mẫu con (biểu mẫu một-nhiều).

Tạo biểu mẫu Dẫn hướng trong Access

Biểu mẫu dẫn hướng đơn giản là biểu mẫu có chứa Điều khiển Dẫn hướng. Biểu mẫu dẫn hướng là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, nhưng việc tạo ra một biểu mẫu dẫn hướng đặc biệt quan trọng nếu bạn dự định xuất bản một cơ sở dữ liệu lên Web bởi vì Ngăn Dẫn hướng Access không hiển thị trong một trình duyệt.

Mở cơ sở dữ liệu bạn muốn thêm biểu mẫu dẫn hướng vào đó.

Trên tab Tạo, trong nhóm Biểu mẫu, bấm Dẫn hướng và sau đó chọn kiểu biểu mẫu dẫn hướng bạn muốn.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191