Từ nào không đồng nghĩa với từ nhi đồng? 2023 – Mẫu văn bản

Từ nào không đồng nghĩa với từ nhi đồng? 2023

Từ không đồng nghĩa với từ nhi đồng là trẻ tuổi, các từ trẻ em, trẻ con, con trẻ đồng nghĩa với từ nhi đồng, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau, từ đồng nghĩa có thể đồng nghĩa tuyệt đối hoặc đồng nghĩa tương đối.

Câu hỏi:

Từ nào không đồng nghĩa với từ nhi đồng?

B.Trẻ con

C.Trẻ tuổi

D.Con trẻ

Đáp án đúng C.

Từ không đồng nghĩa với từ nhi đồng là trẻ tuổi, các từ trẻ em, trẻ con, con trẻ đồng nghĩa với từ nhi đồng, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau, từ đồng nghĩa có thể đồng nghĩa tuyệt đối hoặc đồng nghĩa tương đối.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.

Từ đồng nghĩa có thể được chia thành 2 loại:

– Từ đồng nghĩa hoàn toàn (đồng nghĩa tuyệt đối): Là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, được dùng như nhau và có thể thay đổi cho nhau trong lời nói.

Ví dụ: hổ = cọp = hùm; mẹ = má = u,…

– Từ đồng nghĩa không hoàn toàn (đồng nghĩa tương đối, đồng nghĩa khác sắc thái): Là các từ tuy cùng nghĩa nhưng vẫn khác nhau phần nào sắc thái biểu cảm (biểu thị cảm xúc, thái độ) hoặc cách thức hành động. Khi dùng những từ ngữ này, ta phải cân nhắc lựa chọn cho phù hợp.

Ví dụ: ăn = xơi = chén,… (biểu thị những thái độ, tình cảm khác nhau đối với người đối thoại hoặc điều được nói đến).

Nhi là trẻ em, đồng là con trẻ, nhi đồng được hiểu là trẻ em, các từ đồng nghĩa của nhi đồng là trẻ em, trẻ con, con trẻ.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191