Mẫu biên bản điều chỉnh ngày hóa đơn điện tử in english

Trong quá trình sử dụng hóa đơn không thể thiếu những trường hợp gặp phải sai sót hoặc những sự cố không mong muốn, tuy nhiên các cá nhân, doanh nghiệp đều có thể điều chỉnh được khi viết sai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trình bày: Mẫu biên bản điều chỉnh ngày hóa đơn điện tử in english.

Mẫu biên bản điều chỉnh ngày hóa đơn điện tử in english

1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử được lập ra để đáp ứng nhu cầu điều chỉnh các sai sót như ngày tháng, tiền hàng, địa chỉ hoặc nội dung của hóa đơn. Khi kế toán viên lập biên bản điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh cũng sẽ được lập đồng thời để sửa chữa các sai sót trên.

2. Khi nào phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử?

Khoản 3, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để xuất hàng hóa, dịch vụ khi phát hiện ra các sai sót trong hóa đơn, sẽ tiến hành xử lý như sau:

Trường hợp lập hóa đơn đã gửi cho người mua hàng nhưng CHƯA GIAO HÀNG  hoặc hóa đơn điện tử sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng người mua và người bán chưa kê khai thuế.

Ở trường hợp này, các doanh nghiệp sẽ tiến hành xử lý như sau:

 • Bước 1, hủy hóa đơn điện tử đã phát hành nếu cả hai bên người bán và người mua đều đồng ý và xác nhận. Lưu ý mặc dù hủy hóa đơn điện tử nhưng vẫn phải lưu trữ theo gian được quy định
 • Bước 2, phía người bán lập một Hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho người mua. Lưu ý rằng trên hóa đơn điện tử mới cần phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số …, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

Trường hợp lập hóa đơn đã gửi cho người mua hàng và ĐÃ GIAO HÀNG. Đồng thời, cả hai bên người mua và người bán đều thực hiện kê khai thuế thì bên bán sẽ xử lý như sau:

 • Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ các sai sót và phải chứa chữ ký điện tử của hai bên.
 • Bên bán lập Hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
 • Sau khi xuất hóa đơn điều chỉnh thì hai bên người mua và người bán tiến hành kê khai thuế điều chỉnh theo hướng dẫn.

3. Mẫu biên bản điều chỉnh ngày hóa đơn điện tử in english

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o…….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Số:…./2023/BBĐC-….

 • Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
 • Căn cứ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hôm nay, ngày    tháng    năm 2023, Chúng tôi gồm:

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử GTGT số: ……, có ký hiệu: …… ngày ……….. đã kê khai vào quý …… và lập hóa đơn điều chỉnh số: ……, có ký hiệu: ……. ngày …………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ……… ………… ………………. ……………..

NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH:

……… ………… ………………. …………………….. ………… ………………. ……………..

……… ………… ………………. …………………….. ………… ………………. ……………..

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI NHƯ SAU:

……… ………… ………………. …………………….. ………… ………………. ……………..

……… ………… ………………. …………………….. ………… ………………. ……………..

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A và Bên B đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn thống nhất từng nội dung trên Biên bản điều chỉnh hóa đơn này và không có ý kiến gì thêm.

4. Những điểm cần lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Khi thực hiện chỉnh sửa các lỗi sai trên hóa đơn điện tử bằng cách lập biên bản điều chỉnh, các doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau đây:

 1. Ngày trên Báo cáo điều chỉnh phải khớp giống với ngày trên hóa đơn điện tử điều chỉnh
 2. Nội dung trên Biên bản điều chỉnh cần phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.
 3. Khi phát hiện hóa đơn có sai sót đã tiến hành kê khai thuế, doanh nghiệp cần lập đồng thời cả Biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh.
 4. Đối với trường hợp hóa đơn điện tử ghi sai tên, địa chỉ công ty nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua thì người bán chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh.

5. Thủ tục xử lý khi điều chỉnh hóa đơn điện tử

Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định một số việc cần thực hiện khi xử lý hóa đơn điện có sai sót theo cách thức điều chỉnh như sau:

– Khi người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót thì hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót cần xử lý theo cách thức điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến đơn vị thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

– Nếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo cách thức điều chỉnh hoặc thay thế nhưng sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý sau người bán sẽ thực hiện theo cách thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

– Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tiễn điều chỉnh.

Trên đây là các nội dung trả lời của chúng tôi về Mẫu biên bản điều chỉnh ngày hóa đơn điện tử in english. Trong quá trình nghiên cứu, nếu như các bạn cần Công ty Luật LVN Group hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com