Quy định đóng hội phí cựu chiến binh năm 2023 như thế nào?

Để duy trì hoạt động của Hội cưu chiến binh thì cân phải có nguồn kinh phí để duy trì hoạt động. Nguồn kinh phí hoạt động của Hội cựu chiến binh được lấy từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn thu từ hội phí cựu chiến binh. Theo đó các thành viên trong Hội cựu chiến binh sẽ đóng hội phí theo điều lệ của Hội. Mỗi hội cựu chiến binh tại địa phương sẽ ban hành quy định về việc thu và đóng hội phí. Vậy, quy định đóng hội phí cựu chiến binh năm 2023 thế nào? Để nắm rõ hơn về vấn đề này, hãy theo dõi bài viết dưới đây của LVN Group nhé.

Văn bản hướng dẫn

  • Pháp lệnh Cựu chiến binh 2005
  • Nghị định 150/2006/NĐ-CP
  • Thông tư 71/2015/TT-BTC

Cựu chiến binh là ai?

Cựu chiến binh hiểu theo nghĩa đơn giản đó là người từng là chiến binh trong quá khứ. Và pháp luật Việt Nam có quy định về thế nào là cựu chiến binh. Do đó, để hiểu chính xác về cựu chiến binh cũng như cựu chiến gồm những ai thì chúng ta có thể cân nhắc trong quy định pháp luật. Để hiểu rõ hơn về cựu chiến binh, hãy theo dõi nội dung dưới đây nhé.

Căn cứ vào Điều 2 Pháp lệnh Cựu chiến binh 2005 quy định cựu chiến binh là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm:

– Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

– Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế;

– Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;

– Công chuyên viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;

– Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định những người nêu trên sẽ không được công nhận là Cực chiến binh nếu:

– Đầu hàng địch, phản bội, vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân, công chuyên viên quốc phòng bị kỷ luật buộc thôi việc;

– Bị kết án tù mà chưa được xóa án tích.

Vì vậy, những đối tượng nêu trên được xác định là cựu chiến binh.

Quy định đóng hội phí cựu chiến binh thế nào?

Để duy trì hoạt động của Hội cựu chiến binh thì cần phải có nguồn kinh phí hoạt động. Một trong những nguồn kinh phí phổ biến đó là đến từ nguồn thu hội phí từ các thành viên trong hội. Để quản lý và sử dụng hội phí cựu chiến binh thì cần có quy định về thu, đóng và sử dụng hội phí hội cựu chiến binh. Do đó, để thực hiện đúng các quy định về việc thu, đóng và sử dụng hội phí hội cựu chiến binh thì các thành viên cần nắm được quy định của Hội. Để nắm rõ hơn về quy định đóng hội phí cựu chiến binh, hãy theo dõi nội dung sau đây nhé.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 71/2015/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí và nguyên tắc sử dụng kinh phí như sau:

Điều 3.Nguồn kinh phí và nguyên tắc sử dụng kinh phí

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh bao gồm:

a) Nguồn thu hội phí được để lại theo hướng dẫn trong Điều lệ hoạt động của Hội;

b) Nguồn viện trợ, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước (nếu có);

c) Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với Hội Cựu chiến binh trong đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi phí hoạt động (là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi phí thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập) theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành;

d) Nguồn hỗ trợ từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác;

đ) Các nguồn thu khác (nếu có).

2. Kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính theo các quy định hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo hướng dẫn của pháp luật.

Theo đó, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam được dùy trì bởi nguồn kinh phí bao gồm:

– Nguồn thu hội phí;

– Nguồn viện trợ, tài trợ;

– Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, gồm:

+ Kinh phí của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và của Hội Cựu chiến binh các đơn vị, tổ chức, đơn vị ở Trung ương do ngân sách Trung ương bảo đảm.

+ Kinh phí của Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và của Hội Cựu chiến binh các đơn vị, tổ chức, đơn vị ở địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm.

– Nguồn hỗ trợ từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác;

– Các nguồn thu khác (nếu có).

Vì vậy, việc đóng hội phí cựu chiến binh sẽ thực hiện theo hướng dẫn trong Điều lệ hoạt động của Hội. Hội cưu chiến binh tại địa phương sẽ có quy định về mức thu, thời gian thu, miễn giảm hội phí do Hội ban hành.

Nguyên tắc sử dụng kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Để tránh sử dụng kinh phí hoạt động của Hội cựu chiến binh một cách hoang phí hay sử dụng sai mục đích, đối tượng thì việc sử dụng kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh cần tuân thủ theo một nguyên tắc. Pháp luật đã quy định về nguyên tắc sử dụng kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Do đó, khi sử dụng kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh, cần tuân thủ nguyên tắc này. Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 71/2015/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí và nguyên tắc sử dụng kinh phí như sau:

Điều 3. Nguồn kinh phí và nguyên tắc sử dụng kinh phí

2. Kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính theo các quy định hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo hướng dẫn của pháp luật.

Vì vậy, việc sử dụng kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh phải đảm bảo nguyên tắc:

– Sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính theo các quy định hiện hành,

– Thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo hướng dẫn của pháp luật.

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Quy định đóng hội phí cựu chiến binh năm 2023 thế nào?”. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin pháp lý như tra cứu giấy phép lái xe theo cmnd.Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hoạt động dựa trên nguyên tắc gì?

Theo Điều 9 Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005 quy định như sau:
Điều 9.Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1. Hội Cựu chiến binh Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện.
2. Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoạt động theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.
Theo đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hoạt động dựa trên nguyên tắc:
– Hội Cựu chiến binh Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện.
– Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoạt động theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

Kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh được dùng để chi cho những nội dung gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 71/2015/TT-BTC quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội Cựu chiến binh như sau:
Điều 4. Nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội Cựu chiến binh
1. Nội dung chi:
a) Chi tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ; chi họp sơ kết, tổng kết; chi tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;
b) Chi tổ chức các hoạt động phong trào, chi công tác phí;
c) Chi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội;
d) Chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác Hội theo chế độ quy định;
đ) Chi khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác Hội;
e) Chi thanh toán dịch vụ công cộng; chi vật tư văn phòng; chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi mua sách báo, tài liệu phục vụ các hoạt động của Hội;
g) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Hội.
Theo đó, kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh được dùng để chi cho những hoạt động trên.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com