Thủ tục gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản năm 2023

Chào LVN Group, công ty tôi còn khoảng hơn 04 tháng nữa sẽ hết hạn giấy phép khảo sát khoáng sản tại Việt Nam mà cụ thể là ở tỉnh Nghệ An. Chính vì thế mà công ty tôi muốn tìm hiểu về quá trình gia hạn. Tuy nhiên do là công ty nhỏ nên công ty tôi khá khó khăn trong vấn đề pháp lý. Chính vì thế, LVN Group có thể cho tôi hỏi thủ tục gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản năm 2023 thế nào được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về thủ tục gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản năm 2023. LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Điều kiện gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản

Khi sắp hết thời hạn được phép khảo sát khoáng sản tại Việt Nam thì các tổ chức các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép phải tiến hành quá trình gia hạn khảo sát khoáng sản mới. Để có thể chuẩn bị gia hạn một cách suôn sẻ thì các doanh nghiệp cần biết được về các điều kiện có liên quan đến việc gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản mới nhất hiện nay và căn cứ vào tình hình hoạt động khảo sát khoáng sản của doanh nghiệp và xem xét bản thân doanh nghiệp của mình có thuộc nhóm được tiếp tục gia hạn giấy phép hay là không.

Theo quy định tại Điều 39 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định về việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản như sau:

– Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày và khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn;
 • Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản từ khi được cấp phép khai thác đến thời gian đề nghị gia hạn, trong đó chứng minh rõ đến thời gian đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản;
 • Đến thời gian đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hướng dẫn tại các điểm a, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản; các điểm c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55, điểm a khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản đối với Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
 • Đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo hướng dẫn của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan;
 • Tại thời gian đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo hướng dẫn tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay khá đơn giản, bạn chỉ cần chỉ bị một mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo báo cáo về việc khảo sát khoáng sản của bạn tại Việt Nam nói chung hoặc một tỉnh thành nào đó nói riêng và bản chính và bản sao y giấy chứng nhận khai thác khoáng sản đã được cấp trước đó tại Việt Nam. Sau đó tiến hành nộp tại đơn vị đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản mà bạn đã được cấp phép trước đó.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Nghị định 22/2023/NĐ-CP quy định như sau:

– Văn bản trong hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo cách thức sau:

 • Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời gian đề nghị gia hạn; báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời gian đề nghị gia hạn;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời gian đề nghị gia hạn.”

Thủ tục gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản năm 2023

Thủ tục gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản năm 2023 hiện đang phải thực hiện qua 04 bước cơ bản. Bước 01 là bước bạn tiến hành nộp hồ sơ tại đơn vị có thẩm quyền và phía đơn vị đó tiến hành tiếp nhận hồ sơ của bạn. Bước 2 là bước đơn vị có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ và quyết định có trả hồ sơ bổ sung hay chuyển lên cấp trên tiến hành gia hạn. Bước 3 là chuyển hồ sơ gia hạn lên cấp trên để có thể xem xét việc gia hạn giấy phép. Bước 4 cấp giấp phép gia hạn mới.

Theo quy định tại Điều 65 Nghị định 158/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 4 Nghị định 22/2023/NĐ-CP quy định như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

– Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ;
 • Trong thời gian không quá 03 ngày công tác, đơn vị tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì đơn vị tiếp nhận ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.”

Trường hợp hồ sơ chưa trọn vẹn văn bản, tài liệu theo hướng dẫn hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo hướng dẫn của pháp luật thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của đơn vị tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

Thủ tục gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản năm 2023

Bước 2: Thẩm định hồ sơ.

– Việc thẩm định hồ sơ thực hiện như sau:

 • Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, đơn vị tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá 03 ngày đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kể cả kiểm tra thực địa;
 • Trong thời gian không quá 30 ngày công tác, đơn vị tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá 03 ngày công tác đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Bước 3: Chuyển tiếp hồ sơ lên cấp trên để được gia hạn lại.

– Trình hồ sơ cho đơn vị có thẩm quyền cấp phép:

 • Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, đơn vị tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp phép;
 • Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đơn vị tiếp nhận hồ sơ, đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá 03 ngày trong trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả.

– Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Trong thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đơn vị tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá 02 ngày, đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả.

Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chính sẽ là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là hai đơn vị duy nhất tại Việt Nam hiện nay có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, chính vì thế khi tiến hành làm các hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản các doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ đăng ký đến 01 trong hai đơn vị này. Mặt khác đây cũng là 02 đơn vị có thẩm quyền quản lý việc khai thác của công ty bạn trong suốt quá trình được cấp phép.

Theo quy định tại Điều 71 Luật Khoáng sản 2010 quy định về thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản như sau:

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ tại đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

Theo quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản 2010 quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản như sau:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

– Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy phép đó; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

Mời bạn xem thêm

 • Dịch vụ chỉnh sửa giấy khai sinh mới năm 2023
 • Lừa đảo chuyển tiền qua Internet Banking có bị phạt tù?
 • Luật hợp tác xã nông nghiệp quy định thế nào?

Liên hệ ngay LSX

Vấn đề “Thủ tục gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản năm 2023″ đã được LvngroupX trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới tư vấn hỗ trợ pháp lý về Quyền thừa kế đất đai khi chồng chết. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191.

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác khoáng sản?

– Lợi dụng hoạt động khoáng sản xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Lợi dụng thăm dò để khai thác khoáng sản.

– Thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản khi chưa được đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Cản trở trái pháp luật hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản.

– Cung cấp trái pháp luật thông tin về khoáng sản thuộc bí mật nhà nước.

– Cố ý hủy hoại mẫu vật địa chất, khoáng sản có giá trị hoặc quý hiếm.

– Các hành vi khác theo hướng dẫn của pháp luật.

Trách nhiệm chung về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác?

– Khoáng sản chưa khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa được bảo vệ theo hướng dẫn của Luật này.
– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
– Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Các cách phân loại khu vực khoáng sản tại Việt Nam?

– Khu vực hoạt động khoáng sản, bao gồm cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
–  Khu vực cấm hoạt động khoáng sản.
– Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
– Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com