Thủ tục thi sát hạch xin cấp giấy phép lái tàu như thế nào?

Đối với mỗi phương tiện giao thông sẽ yêu cầu các loại chứng chỉ bằng lái riêng biệt vì yêu cầu về người điều khiển mỗi loại phương tiện là khác nhau. Tàu hỏa cũng vậy, người lái tàu hỏa đòi hỏi phải trải qua quá trình sát hạch tại đơn vị có thẩm quyền, bao gồm các quá trình kiểm tra về lý thuyết, thực hành và kiểm tra các tiêu chuẩn về sức khỏe. Vậy cụ thể, Thủ tục thi sát hạch xin cấp giấy phép lái tàu thực hiện thế nào? Hồ sơ đề nghị sát hạch cấp giấy phép lái tàu gồm những gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép lái tàu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ? Chúng tôi sẽ giúp bạn đọc trả lời tất tần tật những vấn đề nêu trên, hi vọng bài viết sau của LVN Group sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Hồ sơ đề nghị sát hạch cấp giấy phép lái tàu gồm những gì?

Tàu hỏa là một trong những phương tiện được sử dụng phổ biến nhằm mục đích chuyên chở hành khách và hàng hóa sang địa bàn các tỉnh thành khác ở Việt Nam. Vì chặng đường tàu hỏa đi rất dài nên người lái tàu hỏa đòi hỏi phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và phải được cấp giấy phép lái tàu theo hướng dẫn. Vậy Hồ sơ đề nghị sát hạch cấp giấy phép lái tàu gồm những gì, hãy cùng làm rõ:

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2023) thì hồ sơ đề nghị sát hạch cấp giấy phép lái tàu

(1) Bản chính văn bản giấy hoặc bản điện tử: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lái tàu của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BGTVT và văn bản xác nhận của doanh nghiệp hoặc Chủ đầu tư dự án (hoặc tổ chức được Chủ đầu tư dự án giao quản lý dự án đường sắt đô thị) về việc nhân sự đạt yêu cầu, điều khiển đoàn tàu an toàn trong thời gian vận hành thử toàn hệ thống của dự án, theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BGTVT;

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực biên bản nghiệm thu đạt yêu cầu hạng mục đào tạo nhân lực vận hành khai thác dự án đường sắt đô thị chuyên ngành lái tàu theo hợp đồng của dự án, kèm theo danh sách nhân sự được đề nghị cấp giấy phép lái tàu;

(3) Hồ sơ của cá nhân:

– Bản gốc hoặc bản điện tử đơn đề nghị cấp giấy phép lái tàu theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BGTVT;

– Bản gốc hoặc bản điện tử hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe lái tàu theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực:

+ Bằng hoặc chứng chỉ trình độ sơ cấp trở lên về lái phương tiện giao thông đường sắt phù hợp với loại phương tiện dự sát hạch do cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp, hoặc bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp lái phương tiện giao thông đường sắt phù hợp với loại phương tiện dự sát hạch do tổ chức nước ngoài cấp qua quá trình đào tạo, chuyển giao công nghệ của dự án;

+ Chứng chỉ hoặc chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật đường sắt đô thị do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

– 03 ảnh màu cỡ 3x4cm ảnh chụp hoặc ảnh điện tử chụp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Thủ tục thi sát hạch xin cấp giấy phép lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác

Quy trình sát hạch là mối bận tâm chung của nhiều người trước khi làm thủ tục xin cấp giấy phép bất kỳ các loại phương tiện nào kể cả tàu hỏa. Quy trình sát hạch xin cấp giấy phép lái tàu trên thực tiễn sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Vậy cụ thể các bước diễn ra quy trình thủ tục thi sát hạch xin cấp giấy phép lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác thế nào, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc trả lời câu hỏi này:

Thủ tục cấp giấy phép lái tàu cho lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2023), cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị sát hạch cấp giấy phép lái tàu

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ về đơn vị cấp giấy phép lái tàu theo một trong các cách thức sau:

– Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa;

– Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia;

– Nộp qua hệ thống bưu chính hoặc các cách thức phù hợp khác.

Bước 3: Cơ quan cấp giấy phép lái tàu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ không đúng theo hướng dẫn, trong thời hạn 01 ngày công tác kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến; 02 ngày công tác kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo các cách thức khác, đơn vị cấp giấy phép lái tàu có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

– Trường hợp hồ sơ trọn vẹn, đúng theo hướng dẫn, đơn vị cấp giấy phép lái tàu thực hiện thủ tục theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 30 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT.

Bước 4: Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái tàu

– Trong thời hạn 02 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn, đúng quy định, đơn vị cấp giấy phép lái tàu ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái tàu, quyết định thành lập hội đồng sát hạch và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Trong đó, quyết định tổ chức kỳ sát hạch phải nêu rõ cách thức sát hạch lý thuyết (thi viết hoặc thi trắc nghiệm), danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch, loại giấy phép lái tàu đăng ký sát hạch, loại phương tiện sát hạch đối với từng thí sinh dự sát hạch;

– Trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập, Hội đồng sát hạch phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức kỳ sát hạch theo nội dung, quy trình quy định tại Thông tư 15/2023/TT-BGTVT, báo cáo kết quả cho đơn vị cấp giấy phép lái tàu.

Trường hợp không hoàn thành kỳ sát hạch trong thời hạn trên, hội đồng sát hạch phải báo cáo đơn vị cấp giấy phép lái tàu nêu rõ lý do, đề xuất gia hạn thời gian hoặc kết thúc kỳ sát hạch.

Thời gian gia hạn là 01 lần và tối đa không quá 01 tháng;

– Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày có báo cáo kết quả kỳ sát hạch, đơn vị cấp giấy phép lái tàu cấp giấy phép lái tàu cho những trường hợp đạt yêu cầu.

Đối với những trường hợp không được cấp giấy phép lái tàu, đơn vị cấp giấy phép lái tàu có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

Thời gian nộp hồ sơ và các cách thức nộp hồ sơ

Để được cấp giấy phép lái tàu, người dự thi đòi hỏi phải trang bị cho mình kiến thức, kĩ năng trọn vẹn để bước vào giai đoạn sát hạch. Tuy nhiên trước hết, người dự thi cần chuẩn bị một bộ hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp giấy phép lái tàu nộp cho đơn vị có thẩm quyền. Vậy pháp luật hiện hành quy định Thời gian nộp hồ sơ và các cách thức nộp hồ sơ đề nghị sát hạch cấp giấy phép lái tàu thế nào, hãy theo dõi nội dung sau:

Thời gian nộp hồ sơ và các cách thức nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ về đơn vị cấp giấy phép lái tàu theo một trong các cách thức quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT, chậm nhất trước thời gian tuyến đường sắt đô thị được vận hành, khai thác thương mại đủ 01 năm.

Sau thời gian này, việc cấp giấy phép lái tàu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT.

Các cách thức nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ về đơn vị cấp giấy phép lái tàu theo một trong các cách thức sau:

– Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa;

– Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia;

– Nộp qua hệ thống bưu chính hoặc các cách thức phù hợp khác.

Thủ tục thi sát hạch xin cấp giấy phép lái tàu

Cơ quan cấp giấy phép lái tàu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Tàu hỏa là phương tiện công cộng phổ biến. Mỗi chuyến tàu sẽ chở theo rất nhiều hành khách và hàng hóa, để đảm bảo cho quá trình lưu thông an toàn thì tay nghề của người lái tàu đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi chuyến đi, đặc biệt người lái tàu phải được cấp giấy phép theo hướng dẫn. Vậy theo hướng dẫn, đơn vị nào có thẩm quyền cấp giấy phép lái tàu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, hãy cùng theo dõi nội dung sau của chúng tôi:

Căn cứ theo Điều 29 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT có quy định về đơn vị có thẩm quyền như sau:

Cơ quan cấp giấy phép lái tàu

  1. Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Vì vậy, đối với giấy phép lái tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng do Cục Đường sắt Việt Nam cấp.

Đối với giấy phép lái tàu trên đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BGTVT do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

Mời bạn xem thêm:

  • Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
  • Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
  • Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi nào?

Liên hệ ngay

Vấn đề “Thủ tục thi sát hạch xin cấp giấy phép lái tàu” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới Tách thửa đất. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Giấy phép lái tàu đường sắt bị thu hồi trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 34 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT có quy định về thu hồi giấy phép lái tàu như sau:
Thu hồi giấy phép lái tàu
Giấy phép lái tàu bị thu hồi trong các trường hợp sau:
a) Cấp cho người không đủ điều kiện quy định tại Điều 28 Thông tư này;
b) Có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại quy định tại các Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33 Thông tư này.
Cơ quan cấp giấy phép lái tàu có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép lái tàu; doanh nghiệp trực tiếp quản lý lái tàu có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái tàu và gửi về đơn vị cấp giấy phép lái tàu.

Tổ chức xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái tàu trong thời gian bao lâu?

Tổ chức xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái tàu trong thời gian như sau:
– Trong thời hạn 02 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn theo đúng quy định, đơn vị cấp giấy phép lái tàu ra quyết định thành lập hội đồng sát hạch;
– Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày có quyết định thành lập, hội đồng sát hạch tổ chức xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái tàu của doanh nghiệp và có báo cáo kết quả cho đơn vị cấp giấy phép lái tàu;
– Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày có báo cáo của hội đồng sát hạch về kết quả xét hồ sơ, đơn vị cấp giấy phép lái tàu cấp giấy phép lái tàu cho những trường hợp đạt yêu cầu.
Đối với những trường hợp không được cấp giấy phép lái tàu, đơn vị cấp giấy phép lái tàu có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com