Tiền trượt giá của bảo hiểm xã hội xử lý thế nào? – Mẫu văn bản

Tiền trượt giá của bảo hiểm xã hội xử lý thế nào?

Theo quy định thông lệ, hàng năm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ công bố hệ số tính toán cho việc điều chỉnh giá bảo hiểm xã hội. Hệ số này quyết định mức tăng giảm của các trạng thái và mức bảo hiểm xã hội trong năm đó. Quá trình này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và sự ổn định của hệ thống bảo hiểm xã hội, đồng thời cũng giúp điều tiết các khoản đóng bảo hiểm của công dân theo tình hình kinh tế và xã hội thay đổi. Hãy cùng LVN Group tìm hiểu quy định về tiền trượt giá của bảo hiểm xã hội tại nội dung bài viết sau:

Văn bản hướng dẫn

Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014

Tiền trượt giá của bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn mới

Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội, thường được gọi là chỉ số điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội, cũng có thể được hiểu là một công cụ quan trọng để duy trì sự cân bằng trong giá trị tiền tệ tại một thời gian so với thời gian trước đó. Hệ số này thể hiện sự thay đổi của giá trị tiền tệ theo thời gian và có ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền mà người lao động và nhà tài trợ phải đóng vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Hệ số trượt giá là sự bù đắp lại sự mất giá của đồng tiền. Do đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội đồng thời giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của sự lạm phát dẫn đến mất giá đồng tiền thì mức tiền lương và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia sẽ được nhân thêm với hệ số trượt giá BHXH.

Công thức tính hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội và Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội thì hệ số trượt bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm sau:

(1) Đối với BHXH bắt buộc:

Trong đó:

– t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

– Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng một;

(2) Đối với BHXH tự nguyện:

Trong đó:

– t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

– Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng một.

Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2023 là bao nhiêu?

Việc xác định hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng các khoản đóng bảo hiểm của người lao động vẫn duy trì sự công bằng và hợp lý trong bối cảnh biến động của nền kinh tế và xã hội.

Ngày 03/01/2023, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH thì đến ngày 20/02/2023, Thông tư này mới có hiệu lực nhưng quy định về hệ số trượt giá đã được áp dụng từ 01/01/2023.

Theo đó, từ ngày 01/01/2023, hệ số trượt giá BHXH sẽ được áp dụng như sau:

Đối với tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tại Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH như sau:

– Công thức tính tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Đối với thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức tại Điều 3 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH như sau:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Làm thế nào nhận được khoản tiền trượt giá bảo hiểm xã hội?

Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội, thường được gọi là chỉ số điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và công bằng trong hệ thống bảo hiểm xã hội. Hệ số này là một công cụ linh hoạt, dùng để thích nghi với sự biến đổi của giá trị tiền tệ theo thời gian. Và để nhận được khoản tiền trượt giá bảo hiểm xã hội, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi hệ số trượt giá năm 2023 được công bố, người được hưởng BHXH có thể liên hệ bộ phận một cửa của đơn vị BHXH huyện/tỉnh nơi cư trú để hỏi về tiền trượt giá.

Người lao động chuẩn bị trọn vẹn 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần theo hướng dẫn tại Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

– Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của đơn vị có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

– Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

– Thị thực của đơn vị nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

– Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của đơn vị nước ngoài có thẩm quyền cấp.

– Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 Luật này.

– Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định theo Mẫu số 14-HSB Ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Hình thức nộp:

+ Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN);

+ Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho đơn vị BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại đơn vị BHXH.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo hướng dẫn.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày công tác kể từ ngày đơn vị BHXH nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn.

Người lao động nhận kết quả giải quyết, gồm:

– Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo cách thức đã đăng ký (Trực tiếp tại đơn vị BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);

– Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp tại đơn vị BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo hướng dẫn tại thủ tục “ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo hướng dẫn của pháp luật.

Kiến nghị

LVN Group tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Liên hệ ngay:

LVN Group đã cung cấp trọn vẹn thông tin liên quan đến vấn đề “Tiền trượt giá của bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn mới” Mặt khác, chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý khác liên quan đến lệ phí sang tên sổ đỏ. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được đội ngũ LVN Group, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra trả lời cho quý khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

  • Bao lâu được nhận bảo hiểm xã hội một lần?
  • Cách tính tiền đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng thế nào?
  • Trường hợp người lao động không được nhận bảo hiểm xã hội một lần

Giải đáp có liên quan

Thời hạn giải quyết bảo hiểm trượt giá là bao lâu?

Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày công tác kể từ ngày đơn vị BHXH nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn.

Có nên nhận BHXH 1 lần được không?

Nhiều người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu nên chọn cách hưởng BHXH một lần. Hoặc một số trường hợp cần trang trải nhiều khoản chi phí cũng lựa chọn cách này. Tuy nhiên, nhận BHXH một lần trong nhiều trường hợp sẽ bị hạn chế trong một số trường hợp sau:
Số tiền BHXH nhận được ít hơn so với số tiền đóng BHXH.
Không được cộng nối thời gian tham gia BHXH.
Có thể không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Mất cơ hội có khoản tiền hàng tháng khi về già.
Mất đi khoản trợ cấp mai táng và tử tuất khi không may qua đời.

Nộp hồ sơ nhận bảo hiểm trượt giá tại đâu?

– Hình thức nộp:
+ Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN);
+ Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho đơn vị BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;
+ Trực tiếp tại đơn vị BHXH.
Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo hướng dẫn.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191