Có được sang tên sổ đỏ cho con dưới 18 tuổi không?

Có được sang tên sổ đỏ cho con dưới 18 tuổi không? Hãy cùng Luật LVN Group nghiên cứu chi tiết thông qua nội dung trình bày sau !!

1. Có được sang tên sổ đỏ cho con dưới 18 tuổi không?

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định người sử dụng đất được phép chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đảm bảo 4 điều kiện:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Bên cạnh đó cũng quy định các trường hợp mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mặc dù đáp ứng được các điều kiện kể trên nhưng vẫn không được thực hiện quyền sang tên đất như sau:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Tức là, đất trồng lúa có được chuyển nhượng được không sẽ phụ thuộc vào đối tượng nhận chuyển nhượng có phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được không? Nếu người nhận chuyển nhượng trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp thì mới đủ điều kiện để được sang tên sổ đỏ thửa đất đó.

 • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Vì vậy trong các trường hợp bị cấm chuyển nhượng đất không nhắc đến việc cấm chuyển nhượng đất cho con dưới 18 tuổi cùng với nguyên tắc công dân có quyền làm những điều pháp luật không cấm thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có quyền sang tên sổ đỏ cho con dưới 18 tuổi nếu đáp ứng đủ 04 điều kiện để có thể thực hiện quyền mà chúng tôi kể trên.

2. Trẻ em có được đứng tên sổ đỏ không?

Người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên, do đó một số giao dịch người dưới 18 tuổi sẽ không được tự mình thực hiện mà vẫn phải dựa vào người uỷ quyền theo pháp luật.

Bộ luật dân sự 2015 quy định người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được phép tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trừ các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và những giao dịch phải được người uỷ quyền theo pháp luật đồng ý.

Bên cạnh đó Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chỉ rõ:

 •  Người dưới 18 tuổi không thuộc các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Trong quy định về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được nêu tại Luật đất đai 2013 và Thông tư 33/2017/TT-BTNMT cũng không đề cập đến độ tuổi của người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do vậy, người dưới 18 tuổi vẫn có quyền đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bởi pháp luật chỉ hạn chế người dưới 18 tuổi tự thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản chứ chứ không quy định độ tuổi được đứng tên trên Sổ đỏ.

3. Dưới 18 tuổi giao dịch qua người uỷ quyền theo pháp luật

Những người chưa thành niên là những người dưới 18 tuổi. Pháp luật quy định các giao dịch mà người dưới 18 tuổi phải được thực hiện qua người uỷ quyền theo pháp luật như sau:

 • Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người uỷ quyền theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
 • Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người uỷ quyền theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
 • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo hướng dẫn của luật phải được người uỷ quyền theo pháp luật đồng ý.

Vì vậy cả Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều chỉ rõ các giao dịch do người chưa thành niên tự xác lập sẽ căn cứ vào từng độ tuổi cụ thể sẽ có hiệu lực hay bị vô hiệu.

Trong trường hợp này, khi người dưới 18 tuổi thực hiện quyền đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tất cả các giao dịch liên quan đều phải được thực hiện qua người uỷ quyền theo pháp luật.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com