Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính năm 2023

Dịch vụ bưu chính bao gồm thư, bưu phẩm, bưu kiện được nhận, vận chuyển và phát chuyển hợp pháp qua mạng bưu chính. Mạng bưu chính là hệ thống các cơ sở điều hành bưu chính và các điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận chuyển, chuyển phát để cung cấp dịch vụ bưu chính. Người gửi là tổ chức, cá nhân được quy định tại mục thu thập dữ liệu về người gửi thư trong hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính. Người nhận là tổ chức, cá nhân được quy định tại mục thu thập thông tin về người nhận thư trong hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm dịch vụ này trong bài viết “Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính năm 2023”.

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ 4.0 vượt trội và mang lại nhiều tiện ích nhưng ngành dịch vụ bưu chính vẫn tiếp tục phát triển cực kỳ tốt. Tổ chức, cá nhân đầu tư được phép thực hiện hoạt động dịch vụ bưu chính khi có đủ điều kiện pháp lý. Một trong những yêu cầu đầu tiên phải kể đến đó là tổ chức, cá nhân phải có giấy phép bưu chính do đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp. Đối với giấy phép bưu chính quốc tế, vấn đề an toàn thông tin, an toàn cho người và bưu gửi được coi là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, để có được giấy phép bưu chính quốc tế, bạn phải chứng minh được khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tài liệu cần chứng minh là các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ bưu chính với đối tác nước ngoài.

Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Bưu chính 2010, cụ thể như sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính cần có những giấy tờ gì?

Giấy phép bưu chính là văn bản quan trọng giúp quản lý, điều tiết hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ bưu chính và đảm bảo các hoạt động này được thực hiện hợp pháp, an toàn và đáng tin cậy. Cần lưu ý rằng pháp luật hiện hành quy định khi xin cấp giấy phép bưu chính, công ty, tổ chức có thể nộp hồ sơ đến đơn vị nhà nước có thẩm quyền về dịch vụ bưu chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 25/2022/NĐ-CP) thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm:

 • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp (nếu có);
 • Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường tổn hại trong trường hợp phát sinh tổn hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại (x) đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc.

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Trong thời đại thương mại điện tử phát triển, ngày càng có nhiều người có nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị trọn vẹn giấy phép cho dịch vụ này để đảm bảo hoạt động thông suốt. Giấy phép bưu chính là văn bản quy phạm pháp luật do Bưu điện quốc gia có thẩm quyền cấp cho các công ty cung cấp dịch vụ bưu chính và hoạt động trong lĩnh vực bưu chính. Giấy phép này cho phép bạn thực hiện và quản lý các hoạt động liên quan đến dịch vụ bưu chính.

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ thuộc vào phạm vi xin hoạt động cấp phép) bằng 03 cách:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Qua hệ thống bưu chính.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tới Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông, cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ và kiểm tra tính trọn vẹn, hợp lệ của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ trọn vẹn, hợp lệ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ không trọn vẹn, hợp lệ thì trả lại cho doanh nghiệp và hướng dẫn cho doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý hồ sơ theo hướng dẫn pháp luật.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết theo lịch hẹn.

Thời hạn của giấy phép bưu chính là bao lâu?

Giấy phép bưu chính là giấy tờ quan trọng và có thời hạn cố định. Thông thường, giấy phép bưu chính được cấp với thời hạn tối đa không quá 10 năm. Điều này có nghĩa là sau khi có giấy phép, công ty sẽ được phép hoạt động và cung cấp dịch vụ bưu chính trong một thời gian nhất định, thường là từ 1 đến 10 năm. Thời hạn trên giấy phép bưu chính là quan trọng. Nó giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp liên tục tuân thủ các quy tắc và quy định bưu chính cũng như đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn mới nhất. Thời hạn này cũng là cơ hội để các đơn vị nhà nước rà soát, đánh giá lại hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo dịch vụ bưu chính được cung cấp tin cậy và hiệu quả.

Khi thời hạn của giấy phép bưu chính gần đến, doanh nghiệp sẽ cần đăng ký hoặc gia hạn giấy phép để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực bưu chính. Quá trình này yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu và điều kiện mới nhất, đảm bảo rằng chất lượng dịch vụ và tuân thủ pháp luật vẫn được duy trì. Tóm lại, giấy phép bưu chính có thời hạn không quá 10 năm, đặt ra một khung thời gian cho hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính. Điều này đảm bảo sự tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn, đồng thời tạo ra cơ hội để đơn vị nhà nước đánh giá và đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính

Trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Dịch vụ bưu chính hiện nay là một ngành công nghiệp phát triển cao, bao gồm đầu tư, kinh doanh, dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công cộng, cung cấp và sử dụng tem. Dịch vụ bưu chính là dịch vụ nhận, vận chuyển và chuyển phát thư từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận thông qua mạng bưu chính bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài phương tiện điện tử.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GPBC thu hồi giấy phép bưu chính nếu doanh nghiệp được cấp giấy phép có một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật bưu chính 2010:

 • Hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội;
 • Cung cấp thông tin giả mạo hoặc cố ý gian dối để được cấp giấy phép;
 • Không còn đủ các điều kiện để được cấp giấy phép;
 • Cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng với nội dung được ghi trong giấy phép, gây hậu quả nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 • Sau 01 năm kể từ ngày được cấp giấy chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính được ghi trong giấy;
 • Cho thuê, cho mượn giấy phép; chuyển nhượng giấy phép trái pháp luật.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính nên lưu ý quy định này để tránh bị đơn vị nhà nước thu hồi giấy phép.

Liên hệ ngay

LVN Group đã cung cấp trọn vẹn thông tin liên quan đến vấn đề “Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính năm 2023” Mặt khác, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Làm sổ đỏ. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được đội ngũ LVN Group, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra trả lời cho quý khách hàng.

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Mời bạn xem thêm:

 • Giấy phép lái xe hết hạn có bị phạt không năm 2023?
 • Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản mới năm 2023
 • Tra cứu giấy phép lái xe theo tên thế nào năm 2023

Giải đáp có liên quan

Cơ quan nào cấp Giấy phép bưu chính?

Sở thông tin và truyền thông cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh.
Bộ thông tin và truyền thông cấp Giấy phép bưu chính liên tỉnh, quốc tế.
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc khai hồ sơ trực tuyến tại: https://dichvucong.mic.gov.vn/

Lệ phí cấp phép bưu chính là bao nhiêu?

Phạm vi liên tỉnh: 21.500.000 đồng
Nội tỉnh, Lệ phí bằng 1/2.
Phạm vi quốc tế:
Quốc tế chiều đến 29.500.000 đồng
Quốc tế chiều đi: 34.500.000 đồng
Quốc tế hai chiều: 39.500.000 đồng

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com