Quy trình thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ định giá đất 2023

Đất đai luôn luôn rất quan trọng thị trường này dần có biến chuyển sau một thời gian dài. Khi thị trường bất động sản có nhiều biển chuyển dẫn đến nhu cầu định giá đất trở nên vô cùng cấp thiết. Với vai trò đảm bảo quyền lợi của mọi người khi tham gia vào thị trường; điều này cũng giúp bảo đảm sự minh bạch trong thi trường, yêu cầu về trình độ, chuyên môn về định giá đất ngày càng cao. Song song với đó, việc cấp chứng chỉ định giá đất cũng đang được pháp luật quy định chặt chẽ hơn trước. Xin mời các bạn bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết của LVN Group để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Thủ tục xin cấp chứng chỉ định giá đất” có thể giúp các bạn bạn đọc hiểu sâu hơn về pháp luật.

Văn bản hướng dẫn

 • Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT

Điều kiện cấp chứng chỉ định giá đất

Ở nước ta có thể thấy rằng việc kinh doanh bất động sản đang ngày càng phổ biến và diễn ra sôi động. Ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, những năm trở lại đây đã có nhiều người đang dần quan tâm đến việc định giá đất và mong muốn xin cấp chứng chỉ định giá đất để hành nghề. Nhưng để có thể được cấp chứng chỉ định giá đất cần phải đáp ứng được những điều kiện nhà Nhà nước đã đề ra.

Theo Điều 4 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT, cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

“Điều 4. Điều kiện được cấp Chứng chỉ định giá đất

Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự;

2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan;

3. Có trình độ chuyên môn theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP);

4. Có thời gian công tác theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ;

5. Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.”

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá đất đối với cá nhân xin cấp Chứng chỉ lần đầu

Định giá đất đây được xem là vấn đề quan trọng trong những giao dịch về đất, cũng như trong hoạt động để phát triển kinh tế, sản xuất… Định giá đất được xác định một cách chính xác, công bằng đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của từng thành phần kinh tế bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, pháp luật cũng đã quy định về có những quy định chặt chẽ về người định giá đất.

 • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 61/2015/TT-BTNMT về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất;
 • Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất;
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành hoặc chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác kiên quan đến định giá đất;
 • Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (gọi chung là giấy tờ tùy than) của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;
 • Giấy xác nhận của đơn vị, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác theo mẫu quy định tại Phục lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 61/2015/TT-BTNMT;
 • Hai ảnh màu cỡ 4×6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.

Trong đó, các loại giấy tờ là Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất; bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học; giấy tờ tùy than; giấy xác nhận của đơn vị, tổ cức nơi công tác về thời gian công tác là bản sao có chứng thực; trường hợp không có chứng thực thì người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ tài nguyên và Môi trường (gọi là Văn phòng một cửa).

Thủ tục xin cấp chứng chỉ định giá đất thực hiện mấy bước?

Để có thể đảm bảo được quyền lợi của mọi người khi tham gia thị trường bất động sản; bảo đảm sự minh bạch trong thị trường đất đai, sẽ phải có những yêu cầu về trình độ, chuyên môn về vấn đề định giá đất được xác định ngày càng cao và theo như quy định của pháp luật hiện nay đang ngày càng chặt chẽ đẫn đến nhiều người khó khăn trong khi thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất.

Người xin cấp Chứng chỉ định giá đất cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng một cửa hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng một cửa – Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ từ 8h sáng đến 11h30 phút; chiều từ 13h30 phút đến 17h từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, tết.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng một cửa, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ trọn vẹn theo hướng dẫn; hướng dẫn bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa trọn vẹn thành phần hồ sơ theo hướng dẫn.

– Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng một cửa, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và thông báo ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ qua điện thoại hoặc qua email đối với trường hợp hồ sơ trọn vẹn theo hướng dẫn; hướng dẫn bổ sung hồ sơ qua điện thoại hoặc qua email đối với trường hợp chưa trọn vẹn thành phần hồ sơ theo hướng dẫn.

– Văn phòng một cửa gửi hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất đến Tổng cục Quản lý đất đai trong thời hạn không quá 01 ngày công tác, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ trọn vẹn theo hướng dẫn.

Bước 4: Thẩm định

Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối với trường hợp đủ điều kiện cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất thì Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai xem xét, ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định về việc cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT.

Bước 5: Trả kết quả

– Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm gửi Chứng chỉ định giá đất đến Văn phòng một cửa trong thời hạn không quá 01 ngày công tác, kể từ ngày ký quyết định cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất.

– Cá nhân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng một cửa hoặc qua đường bưu điện.

– Công chức trả Chứng chỉ định giá đất có trách nhiệm kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân), giấy hẹn trả kết quả của người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất; hướng dẫn người đến nhận Chứng chỉ định giá đất ký nhận vào sổ cấp Chứng chỉ định giá đất và trao Chứng chỉ định giá đất; đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì hướng dẫn chuyên viên bưu điện ký nhận vào sổ cấp Chứng chỉ định giá đất.

Thời hạn của chứng chỉ định giá đất là bao lâu?

Thẩm định giávề đất đai là nghiệp vụ có tính pháp lý của ngành tài chính ngân hàng. Có thể nói cách khác là sau khi thẩm định giá, đã có những giấy tờ ghi nhận kết quả thẩm định giá sẽ có tính pháp lý cũng như để được đơn vị pháp luật ghi nhận. Chủ sở hữu về đất đai có thể sử dụng về các loại giấy tờ hồ sơ để phục vụ với mục đích nhất định theo như quy định về hợp đồng thẩm định giá đã ký.

Thời hạn của Chứng chỉ định giá đất được hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

“Điều 7. Thời hạn của Chứng chỉ định giá đất

1. Chứng chỉ định giá đất có giá trị trong thời hạn 05 năm, trừ trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ định giá đất theo hướng dẫn tại Điều 8 của Thông tư này.

Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ định giá đất thì thời hạn của Chứng chỉ là thời hạn còn lại của Chứng chỉ định giá đất đã cấp.

2. Chứng chỉ định giá đất có giá trị pháp lý để cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất quy định tại Điều 20 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.”

Trường hợp nào bị thu hồi chứng chỉ định giá đất?

Trên thực tiễn, khi đơn vị, tổ chức tiến hành việc thẩm định giá cho tài sản về đất theo như quy định của pháp luật thì sẽ phải lập chứng thư thẩm định giá. Kết quả của thẩm định giá là một chúng thu được lập thành văn bản đã ghi rõ kết quả. Vfa hiện nay pháp luật cũng đã quy định về những trường hợp bị thu hồi chứng chỉ định giá đất.

Thứ nhất: Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, giấy chứng nhận, kê khai không trung thực về quá trình và thời gian công tác để đủ điều kiện cấp Chứng chỉ định giá đất quy định tại Điều 4 của Thông tư 61/2015/TT-BTNMT như giả mạo các giấy tờ chứng minh có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất hoặc có thời gian công tác thực tiễn theo chuyên ngành đâò tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nhiệp hoặc giả mạo Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành……

Thứ hai, Người được cấp Chứng chỉ định giá đất mất năng lực hành vi dân sự

Thứ ba, Người được cấp Chứng chỉ định giá đất cho người khác mượn, thuê để hành nghề tư vấn xác định giá đất

Thứ năm, Các trường hợp khác theo hướng dẫn của pháp luật.

Trên đây là các trường hợp cá nhân đã được cấp Chứng chỉ định giá đất nhưng bị thu hồi theo hướng dẫn của pháp luật cho nên quý khách hàng cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về việc cấp, quản lý, sử dụng Chứng chỉ định giá đất.

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Thẩm quyền xác định giá đất trong pháp luật Đất đai?
 • Cách xác định giá đất tái định cư nhanh, đơn giản 2022
 • Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần

Liên hệ ngay

Vấn đề “Thủ tục xin cấp chứng chỉ định giá đất” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới Quy định xây chung cư mini trong hẻm. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Chứng chỉ định giá đất được cấp cho ai?

Chứng chỉ định giá bất động sản có thể hiểu là chứng chỉ cấp cho Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; đơn vị quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất.

Những tiêu chuẩn của đối tượng khi học chứng chỉ thẩm định giá là gì?

1. Có năng lực hành vi dân sự.
2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.
3. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá.
4. Có thời gian công tác thực tiễn theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành.
5. Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do đơn vị có thẩm quyền cấp.
6. Có Thẻ thẩm định viên về giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com