Thủ tục cấp giấy phép gia công hàng hóa năm 2023

Hiện nay, để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng năng suất sản phẩm nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm cũng như lợi nhuận tốt nhất, các chủ doanh nghiệp lựa chọn cách thức gia công hàng hóa. Đơn đặt hàng được xử lý bằng cách ký hợp đồng xử lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, thương nhân chỉ được ký hợp đồng gia công với bên giao thầu nếu có ủy quyền gia công. Bạn đọc có thể cân nhắc bài viết “Thủ tục cấp giấy phép gia công hàng hóa năm 2023” sau để tìm hiểu trong bài viết sau đây của LVN Group.

Khi nào cần phải xin giấy phép gia công hàng hóa?

Gia công là hoạt động thương mại trong đó người chế biến sử dụng một số hoặc tất cả nguyên liệu thô của người chế biến để thực hiện một hoặc nhiều bước trong quy trình sản xuất, tùy thuộc vào yêu cầu của người mua. Khi công ty gia công sản phẩm cho đối tác nước ngoài thì được miễn thuế dưới cách thức tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Theo quy định của pháp luật, thương nhân chỉ được ký hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép nếu đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép.

Theo quy định của pháp luật, không phải trong trường hợp nào bên nhận gia công cũng phải xin giấy phép gia công từ đơn vị có thẩm quyền mà chỉ trong trường hợp nhận gia công hàng hóa mà pháp luật quy định.

Khoản 4, Điều 38, Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý ngoại thương có quy định như sau:

“ Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài sau khi được Bộ Công Thương cấp Giấy phép”.

Vì vậy, căn cứ vào quy định trên có thể thấy rằng thương nhân chỉ được ký hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài sau khi được Bộ Công Thương cấp Giấy phép gia công  đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép mà thôi.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gia công hàng hóa năm 2023

Không phải tất cả các hoạt động xử lý đều yêu cầu ủy quyền. Chỉ trong một số trường hợp nhất định, pháp luật yêu cầu thương nhân phải có giấy phép gia công do đơn vị có thẩm quyền cấp. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp chỉ được phép thực hiện hoạt động gia công hàng hóa nếu có giấy phép gia công do Bộ Công Thương cấp.

Để có thể tiến hành việc xin giấy phép gia công thì người có nhu cầu muốn xin giấy phép cần phải chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép gia công hàng hóa, trong đó, nêu cụ thể các nội dung gồm:
 • Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.
 • Tên, số lượng sản phẩm gia công.
 • Giá gia công.
 • Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.
 • Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.
 • Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu có).
 • Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công
 • Địa điểm và thời gian giao hàng.
 • Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh (nếu có): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

Quy trình, thủ tục cấp giấy phép gia công hàng hóa

Gia công sản phẩm được định nghĩa là công việc tạo ra những sản phẩm có ích cho con người từ những nguyên liệu khác nhau. Khi thuê hoặc đặt hàng chuyển đổi, các bên sẽ ký hợp đồng chuyển đổi theo đúng quy định. Khác với trước đây, thương nhân được hưởng lợi từ việc gia công phải nộp tiêu chuẩn gia công cho đơn vị hải quan trước khi làm thủ tục hải quan; Hiện nay, đơn vị gia công và đơn vị kiểm soát có thỏa thuận về tiêu chuẩn sử dụng, tiêu thụ trong hợp đồng gia công và người uỷ quyền theo pháp luật của thương nhân gia công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép gia công được tiến hành theo các bước, quy trình như sau:

 • Bước 1: Người có nhu cầu xin giấy phép gia công cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ như trên
 • Bước 2: Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép gia công hàng hóa trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ Công Thương.
 • Bước 3: Bộ công thương tiến hành xử lý hồ sơ gồm các công việc sau:
 • Trường hợp hồ sơ chưa trọn vẹn, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày công tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ.
 • Trong thời hạn 5 ngày công tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn, đúng quy định, Bộ Công Thương có văn bản trao đổi ý kiến với bộ, đơn vị ngang bộ liên quan.
 • Trong thời hạn 5 ngày công tác, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Công Thương, bộ, đơn vị ngang bộ liên quan có văn bản trả lời Bộ Công Thương.
 • Trong thời hạn 5 ngày công tác, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của bộ, đơn vị ngang bộ liên quan, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho thương nhân. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh mặt hàng nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép cho thương nhân trong thời hạn 5 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn, đúng quy định, không thực hiện việc trao đổi ý kiến với các bộ, đơn vị ngang bộ liên quan 
 • Trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy phép, cấp lại do mất, thất lạc Giấy phép, thương nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến Bộ Công Thương. Trong thời hạn 5 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn, đúng quy định, Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, cấp lại Giấy phép cho thương nhân.

Hợp đồng gia công hàng hóa có những nội dung gì?

Gia công hàng hóa luôn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Việt Nam có lợi thế về nguồn lao động và quỹ đất để xây dựng nhà máy sản xuất. Vì vậy, gia công phần mềm là lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Hợp đồng gia công được giao kết bằng văn bản, sử dụng mẫu hợp đồng có sẵn hoặc do các bên tự soạn thảo, phải bảo đảm thể hiện trọn vẹn các nội dung quy định.

Hợp đồng gia công được lập thành văn bản, có thể sử dụng các mẫu hợp đồng có sẵn hoặc do các bên tự soạn, trong đó cần đảm bảo thể hiện trọn vẹn các nội dung sau:

 • Thông tin của các bên ký hợp đồng (bên thuê gia công và bên nhận gia công): Họ tên, địa chỉ, điện thoại,…
 • Đối tượng của hợp đồng (sản phẩm cần gia công là gì?);
 • Nguyên liệu gia công;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Thời gian sản xuất và giao sản phẩm;
 • Thanh toán hợp đồng;
 • Chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công
 • Trách nhiệm chịu rủi ro;
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Thủ tục cấp giấy phép gia công hàng hóa năm 2023” Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như Điều kiện an toàn về PCCC đối với hộ gia đình. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Mời bạn xem thêm

 • Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính năm 2023
 • Điều kiện thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề thẩm mỹ viện
 • Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản mới năm 2023

Giải đáp có liên quan

Thời gian cấp giấy phép gia công là bao lâu?

Trong thời hạn 15 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn, đúng quy định.

Đối tượng gia công là nhũng gì?

Hàng hóa không thuộc thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Công Thương cấp phép.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com