Các bước thành lập công ty tnhh 1tv chi tiết nhất năm 2023

Chào LVN Group, sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thuỷ hải sản, nay gia đình tôi muốn thành lập một công ty TNHH 1TV để có thể đúng với vai trò là một doanh nghiệp để buôn bán thuỷ hải san trên cả nước. Tuy nhiên quá trình thành lập doanh nghiệp của gia đình khá khó khăn. Thế nên, LVN Group có thể cho tôi hỏi các bước thành lập công ty tnhh 1tv chi tiết nhất năm 2023 thế nào được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về các bước thành lập công ty tnhh 1tv chi tiết nhất năm 2023. LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 thành viên là một doanh nghiệp được thành lập cùng bảo hộ theo hướng dẫn của pháp luật Việt Nam. Việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên có thể do tổ chức hoặc một cá nhân thực hiện, tuy nhiên khác với doanh nghiệp tư nhân , công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân độc lập có tài sản riêng của công ty cùng được pháp hành các loại trái phiếu theo hướng dẫn của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi bổ sung 2021 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo hướng dẫn của Luật này cùng quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo hướng dẫn tại Điều 128 cùng Điều 129 của Luật này.”

Điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Để có thể thành lập một công TNHH 1 thành viên thì người thành lập tức tổ chức hoặc cá nhân phải đáp ứng rất nhiều điều kiện về mặt pháp lý. Thứ nhất là về nặng lực hành vi, năng lực trách nhiệm dân sự của chủ thể thành lập doanh nghiệp. Thứ hai về về loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, không thuộc các ngành nghề bị nghiêm cấm. Thứ ba là hồ sơ đăng ký kinh doanh phải hợp lệ cùng đóng lệ phí thành lập doanh nghiệp trọn vẹn.

Theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT quy định về điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

“(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 cùng 41 của Luật Doanh nghiệp;

– Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn của pháp luật về phí cùng lệ phí.

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có trọn vẹn các yêu cầu sau:

– Có trọn vẹn các giấy tờ cùng nội dung các giấy tờ đó được kê khai trọn vẹn theo hướng dẫn như hồ sơ bằng bản giấy cùng được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy cùng quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

– Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải trọn vẹn cùng chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật có liên quan.”

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1tv cần các giấy tờ gì?

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1tv gồm có 03 loại giấy tờ chủ yếu. Thứ nhất chính là giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp được ban hành kèm theo Phụ lục 01 tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. Thứ hai chính là văn bản ghi nhận điều lệ của công ty có chữ ký của người uỷ quyền theo pháp luật dự kiến. Thứ ba chính là các giấy tờ pháp lý chứng minh chủ sở hữu công ty hoặc người uỷ quyền uỷ quyền của công ty.

Theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT quy định về hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:

“(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người uỷ quyền theo ủy quyền cùng văn bản cử người uỷ quyền theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn tại Luật Đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Các bước thành lập công ty tnhh 1tv chi tiết nhất năm 2023

Các bước thành lập công ty tnhh 1tv chi tiết nhất năm 2023 ngày nay được thực hiện chủ yếu qua cổng thông tin điện tử của Sở kế hoạch cùng đầu tư tại các địa phương. Tuy nhiên nếu bạn muốn đăng ký trực tiếp tại các doanh nghiệp để đảm bảo rằng hồ sơ của bạn đã được tiếp nhận thì LVN Group xin được phép gửi đến quý bạn đọc các bước thành lập công ty tnhh 1tv chi tiết nhất năm 2023 theo hướng dẫn tại Quyết định 885/QĐ-BKHĐT.

Theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT quy định về trình tự đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                     

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo hướng dẫn, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử cùng thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp cùng thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

– Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử cùng ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử cùng thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cùng thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời gian doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng thông tin về ngành, nghề kinh doanh.”

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên – Download ngay

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên hiện nay được sử dụng là mẫu được ban hành tại Phụ lục 01-2 tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch cùng Đầu tư. Chính vì thế nếu bạn muốn thành lập công ty TNHH MTV thì phải sử dụng mẫu đăng ký này. Để giúp bạn đọc có thể tải xuống nhanh chóng mẫu đề nghị trên, LVN Group xin được phép gửi đến quý bạn đọc đường link tải mẫu đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên miễn phí tại phần mô tả.

LoaderLoading…
EAD LogoTaking too long?
Reload Reload document

|Open Open in new tab

Mẫu giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên – Download ngay [155.50 KB]

Ưu cùng nhược điểm khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Ưu điểm:

– Có tài sản công ty độc lập.

Đây là điều mà mô hình doanh nghiệp tư nhân không bao giờ có được. Khi có tài sản độc lập các cá nhân có thể tách bạch được chi tiết tài sản công ty cùng tài sản cá nhân từ đó biết được một cách dễ dàng tài sản trong kinh doanh sẽ là bao nhiêu cùng xác định được dễ dàng tìm lực phát triển của doanh nghiệp trong tương lai sẽ thế nào.

– Có tư cách pháp nhân độc lập.

Khi có tư cách pháp nhân độc lập thì bất cứ các giao dịch gì trên thị trường công ty sẽ là người uỷ quyền hợp pháp về quyền cùng nghĩa vụ từ đó hạn chế được việc sử dụng tư cách cá nhân trong kinh doanh. Đây là một đều mà doanh nghiệp tư nhân không bao giờ có được.

Nhược điểm:

  • Không phát hành được cổ phần: Nếu phát hành được cổ phần thì việc huy động vốn từ các nguồn vốn ngàn rỗi từ bên ngoài sẽ trở nên thuận lợi cùng dễ dàng. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV không được thành lập cổ phần trong quy định của pháp luật nên về việc huy động vốn sẽ trở nên khá khó khăn. Mà chỉ có thể huy động vốn từ bên trong doanh nghiệp.

Mời bạn xem thêm

  • Hoãn thi hành án tử hình được thực hiện thế nào?
  • Quy định chung về thủ tục công nhận cùng cho thi hành án tại Việt Nam
  • Thi hành án phạt quản chế diễn ra theo trình tự nào chế theo pháp luật

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Các bước thành lập công ty tnhh 1tv chi tiết nhất năm 2023“. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

  • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Cách đăng ký công ty TNHH MTV tại Việt Nam?

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:
– Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
– Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
– Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Lệ phí đăng ký công ty TNHH MTV?

– Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).
– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).
– Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).
– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời gian nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển cùngo tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Các mẫu đơn đăng ký TNHH MTV?

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
– Danh sách người uỷ quyền theo pháp luật/người uỷ quyền theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
– Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com