Đất cấp trước năm 1993 có phải mất thuế không theo luật 2023?

Có nhiều người sử dụng đất từ lâu đến hiện tại chưa làm sổ đỏ. Chính vì vậy, khi làm sổ đỏ nhiều người lo sợ việc không đóng thuế sẽ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng mình sử dụng đất từ rất lâu nên không phải đóng thuế đất khi làm sổ đỏ. Vậy, đất cấp trước năm 1993 có phải mất thuế không theo luật 2023? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua bài viết dưới đây của LVN Group nhé.

Tiền thuế khi cấp sổ đỏ cho đất là gì?

Khi thực hiện làm sổ đỏ cho đất đai, người sử dụng đất cần phải thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ tài chính của mình đối với đất đai cũng như thủ tục hành chính. Nếu không thực hiện đúng cùng trọn vẹn nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất sẽ không được cấp sổ đỏ. Hãy theo dõi nội dung dưới đây để hiểu rõ hơn về tiền thuế khi cấp sổ đỏ cho đất nhé.

Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013).

Tiền thuê đất

Theo Điều 56 cùng Điểm b Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất phải trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời gian thuê khi được cấp sổ đỏ trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất.

Lệ phí trước bạ

Căn cứ Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định lệ phí trước bạ khi cấp sổ đỏ được quy định như sau: 

Lệ phí trước bạ= (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

+ Giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ.

+ Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký đất đai xác định cùng cung cấp cho đơn vị thuế.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí cấp sổ đỏ do HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định nên mức thu từng tỉnh, thành có thể khác nhau.

Mặt khác, phải nộp thêm phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ (từng địa phương sẽ quy định riêng).

Đất cấp trước năm 1993 có phải mất thuế không?

Rất nhiều mảnh đất được sử dụng từ trước năm 1993, ngày mà Luật đất đai 1993 có hiệu lực vẫn được sử dụng cho đến ngay. Một số mảnh đất được sử dụng từ trước năm 1993 đến nay chưa được cấp sổ đỏ. Vì vậy, khi thực hiện cấp sỏ đỏ cho những mảnh đất này nhiều người câu hỏi rằng đất cấp trước năm 1993 có phải mất thuế không? Để trả lời câu hỏi về vấn đề này, hãy theo dõi nội dung dưới đây nhé.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP cùng Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì những trường hợp sau đây phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ, cụ thể:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01/7/2014 khi được cấp Sổ đỏ thì phải nộp tiền sử dụng đất, cụ thể:

+ Khi cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013; 

Vì vậy, đất cấp trước năm 1993, khi cấp sổ đỏ phải nộp tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, nếu người sử dụng đất có những loại giấy tờ sau thì không phải nộp tiền sử dụng đất:

– Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do đơn vị có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo hướng dẫn của pháp luật;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do đơn vị có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo hướng dẫn của Chính phủ.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Để được cấp sổ đỏ đối với mảnh đất được sử dụng trước năm 1993 thì người sử dụng đất cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn. Vì vậy, khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cần phải biết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu gồm những giấy tờ gì. Hãy theo dõi nội dung dưới đây để nắm được hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nhé.

Khi làm Sổ đỏ cho đất sử dụng trước 1993 cần chuẩn bị trọn vẹn các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất;

– Giấy tờ chứng minh nơi ở, giấy tờ tùy thân;

– Văn bản ủy quyền (nếu có);

– Giấy tờ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có);

– Văn bản, giấy tờ xác nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất (nếu có);

– Văn bản thể hiện việc chuyển quyền sử dụng đất (nếu có)

Trong đó, giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, căn cứ để xác định đất thuộc trường hợp không phải đóng tiền sử dụng đất bao gồm:

– Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do đơn vị có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước 15/10/1993;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước 15/10/1993 theo hướng dẫn của Chính phủ như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền; Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc đơn vị quản lý đất đai cấp quận, huyện, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập…

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2023

Sau khi đã chuẩn bị trọn vẹn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, người sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại đơn vị có thẩm quyền. Có thể nhiều người hiện nay chưa biết thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho đất trước năm 1993 thế nào? Dưới đây là các bước thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, bạn có thể cân nhắc.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có thể làm sổ đỏ theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ làm Sổ đỏ tại UBND cấp xã; hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất ở.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Đây là trách nhiệm thuộc về UBND; Văn phòng đăng ký đất đai; Sở tài nguyên cùng môi trường. Ba đơn vị này sẽ phối hợp cùng thực hiện:

– Xác thực nguồn gốc đất.

– Xác thực thời gian sử dụng đất.

– Kiểm tra hồ sơ đăng ký.

– Gửi số liệu địa chính tới đơn vị thuế.

– Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ; cùngo hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

– Các thủ tục khác

Bước 3: Trả kết quả

Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp Sổ đỏ, Văn phòng đăng ký đất đai; sẽ trao sổ đỏ cho người được nhận; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã; thì gửi sổ đỏ cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp.

Liên hệ ngay

LVN Group đã cung cấp trọn vẹn thông tin liên quan đến vấn đề “Đất cấp trước năm 1993 có phải mất thuế không theo luật 2023?“. Hãy nhấc máy lên cùng gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được đội ngũ LVN Group, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra trả lời cho quý khách hàng.

Bài viết có liên quan

  • Xác định nguồn gốc đất trước năm 1980 bằng biện pháp nào?
  • Thủ tục đóng thuế đất hàng năm diễn ra thế nào?
  • Không đóng thuế đất có sao không theo hướng dẫn?

Giải đáp có liên quan

Thời gian cấp Sổ đỏ lần đầu hết bao lâu?

Tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định hướng 43/2014 hướng dẫn Luật đất đai 2013) quy định:
– Đối với cấp sổ đỏ lần đầu thì thời gian đơn vị Nhà nước thực hiện sẽ không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
– Đối với các địa phương có điều kiện xã hội, kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc các xã có vị trí địa lý đặc biệt như: miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, thì thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận được tăng thêm 10 ngày (không tối đa quá 40 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Làm Sổ đỏ cho đất trước 1993 không giấy tờ có phải đóng tiền sử dụng đất?

Đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 khi được cấp Sổ đỏ có thể không phải nộp tiền sử dụng đất, tùy thuộc cùngo từng trường hợp cụ thể:
* Không vi phạm pháp luật đất đai:
Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993 thì tại thời gian bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm như lấn, chiếm,… nếu được cấp sổ đỏ thì thu tiền sử dụng đất như sau:
– Đối với đất có nhà ở:
Không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức công nhận đất ở.
Diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có): Nộp bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời gian có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.
– Đối với đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở:
Nếu được cấp Sổ đỏ cho đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như cách thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
* Có vi phạm pháp luật đất đai
Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời gian bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm nhưng nay nếu được cấp Sổ đỏ cho đất ở thì:
– Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với diện tích trong hạn mức công nhận đất ở.
– Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời gian có quyết định công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com