Hạn mức đấu thầu rộng rãi qua mạng năm 2024 là bao nhiêu?

Đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của mình. Trong đó, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (nhà thầu) cạnh tranh với nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hóa cùng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cùng chi phí tối thiểu. Trong các cách thức đấu thầu có cách thức đấu thầu rộng rãi. Vậy Hạn mức đấu thầu rộng rãi qua mạng thế nào? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu nhé

Khi nào đấu thầu rộng rãi thực hiện qua mạng?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu tốt nhất trong số tất cả các nhà thầu tham gia để ký kết cùng thực hiện hợp đồng trong các lĩnh vực chức năng như cung cấp dịch vụ mua sắm, thực hiện dự án đầu tư theo cách thức đối tác công tư cùng dự án sử dụng đất.

Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Đấu thầu 2013, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 cùng 27 Luật Đấu thầu 2013, cụ thể:

 • Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;
 • Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a cùng điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;
 • Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;
 • Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;
 • Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cùng nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

Đấu thầu rộng rãi qua mạng có những phương thức nào?

Theo quy định hiện nay, cách thức đấu thầu rộng rãi được thực hiện dưới một trong 04 phương thức. Đối với mỗi phương thức thực hiện đấu thầu rộng rãi thì các quy định về quy trình, trình tự thủ tục thực hiện đấu thầu rộng rãi sẽ có những sự khác nhau nhất định.

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Tại Điều 28 Luật Đấu thầu 2013 quy định về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ như sau:

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

+ Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tại Điều 29 Luật Đấu thầu 2013 quy định về phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

– Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

+ Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

+ Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Tại Điều 30 Luật Đấu thầu 2013 quy định về phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ như sau:

– Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

Hạn mức đấu thầu rộng rãi qua mạng năm 2024 là bao nhiêu?

Đấu thầu rộng rãi là cách thức tổ chức đấu thầu cùng được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những điều mà mọi người quan tâm đó là về hạn mức đấu thầu. Về hạn mức đấu thầu rộng rãi qua mạng năm 2024 thì được pháp luật quy định như sau:

Tại Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng như sau:

Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

 1. Từ năm 2024 trở đi:
  a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng cách thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
  b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu cùng tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng cách thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
  c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng cách thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.
  Vì vậy, theo lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì hạn mức đấu thầu rộng rãi qua mạng năm 2024 sẽ là không quá 500 tỷ đồng.

Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 01/01/2024

Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp cùng mua những hàng hóa cùng dịch vụ này với mức giá đủ để bù đắp chi phí đầu cùngo cùng đảm bảo lợi nhuận cao nhất có thể. Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 01/01/2024 được quy định cụ thể như sau:

Tại khoản 1 Điều 50 Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024) có quy định lựa chọn nhà thầu, nhà đầu từ qua mạng như sau:

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

 1. Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình sau đây:
  a) Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ;
  b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.

  Vì vậy, lộ trình đấu thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 01/01/2024 được thực hiện như sau:
 • Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ;
 • Từ ngày 01/01/2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Chính phủ quy định.

Mời bạn xem thêm:

 • Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư năm 2023 thế nào?
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho xe máy điện năm 2023
 • Thủ tục đổi màu sơn xe máy 2023 theo hướng dẫn

Liên hệ ngay LVN Group

Vấn đề “Hạn mức đấu thầu rộng rãi qua mạng năm 2024 là bao nhiêu?” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí cùng ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Có bao nhiêu cách thức đấu thầu hiện nay?

Theo Điều 20 đến Điều 27 Luật Đấu thầu 2013 quy định những cách thức lựa chọn nhà thầu như sau:
Đấu thầu rộng rãi
Đấu thầu hạn chế
Chỉ định thầu
Chào hàng cạnh tranh
Mua sắm trực tiếp
Tự thực hiện
Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt
Tham gia thực hiện của cộng đồng.
Theo đó, trên đây là 08 cách thức để lựa chọn nhà thầu.

Các nội dung lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm những nội dung gì?

Tại khoản 2 Điều 50 Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024) có quy định các nội dung lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm những nội dung sau:
Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
Lập, nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
Mở thầu;
Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, mời thương thảo hợp đồng, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
Thỏa thuận liên danh, bảo lãnh dự thầu điện tử, bảo lãnh thực hiện hợp đồng điện tử;
Làm rõ các nội dung trong đấu thầu;
Gửi cùng nhận đơn kiến nghị;
Hợp đồng điện tử;
Thanh toán điện tử.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com