Mẫu bản kiểm điểm cuối năm mới nhất 2023 2023

Bản kiểm điểm cuối năm là một văn bản do cá nhân soạn thảo hoặc điển theo mẫu có sẵn, dùng cho các cá nhân để trình bày về những nội dung đã hoàn thành tổ trong một một năm vừa qua hoặc những mặt còn han chế như những lần vi phạm nội quy của trường học, của nơi làm việc trong một năm qua để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những lân tiếp theo.

Bản kiểm điểm cá nhân là một khái niệm có lẽ không còn xa lạ với mỗi cá nhân, bởi trong cuộc đời của mỗi người đều đã từng viết bản kiểm điểm cá nhân dù nhiều hay ít. Bản kiểm điểm cá nhân thường được mọi người viết vào các bạn viết vào thời gian cuối năm học hoặc sau những lần vi phạm nội quy trường lớp để tự điểm lại những vi phạm của mình để từ đó rút ra bài học và sửa đổi trong những lần sau đó.

Bản kiểm điểm cuối năm là gì?

Bản kiểm điểm cuối năm là một văn bản do cá nhân soạn thảo hoặc điển theo mẫu có sẵn, dùng cho các cá nhân để trình bày về những nội dung đã hoàn thành tổ trong một một năm vừa qua hoặc những mặt còn han chế như những lần vi phạm nội quy của trường học, của nơi làm việc trong một năm qua để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những lân tiếp theo.

Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng bản kiểm điểm cuối năm chỉ dành cho những học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy của trường, lớp, cơ quan, đơn vị công tác. Nhưng thực tế không phải vậy. Bản kiểm điểm cá nhân học sinh có thể được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Theo như khái niệm trên, có thể thấy bản kiểm điểm cuối năm bao gồm hai loại, thứ nhất là bản kiểm điểm dung để điểm lại những hành vi mắc lỗi của bản thân để tự kiểm điểm lại và rút kinh nghiệm hơn cho những lần sau. Thứ hai là bản kiểm điểm cá nhân viết vào cuối kỳ hoặc cuối năm học để ghi lại những mặt đã đạ được và những mặt còn hạn chế của bản thân để từ đo có định hướng phát triển bản thân hơn cho những lần tiếp theo.

Đối tượng viết bản kiểm điểm cuối năm thường rất rộng, bao gồm những học sinh, sinh viên, công nhân, công chức, giáo viên, người lao động,… sau khi đạt được những thành tích nhất định trong một năm làm việc, học tập hoặc thực hiện những hành vi vi phạm nội quy của trường, lớp, cơ quan, đơn vị làm việc, công tác…

Trong bản kiểm điểm cuối năm, người vi phạm sẽ trình bày rõ những khuyết điểm đã mắc phải, lội của bản thân khi thực hiện những hành vi đó và thừa nhận lỗi sai của mình. Từ đó cam kết sẽ không mắc phải những lỗi tương tự trong thời gian sau.

Mẫu bản kiểm điểm cuối năm mới nhất

Khi cá nhân đã hoàn thành một năm học tập, làm việc thì việc thì việc tự kiểm điềm lại bản thân là rất quan trọng. Vì vậy, “Mẫu bản kiểm điểm cuối năm” là từ khóa được nhiều người tìm kiếm.

Dưới đây, Luật LVN Group xin cung cấp một số mẫu bản kiểm điểm cuối năm như sau:

Bản kiểm điểm cá nhân trong doanh nghiệp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: …………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao: ……………………………………………………………………………………………

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

Trình bày sự việc xảy ra: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Xác định lỗi: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân sai phạm: …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Tự nhận hình thức kỷ luật: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………Ngày … tháng … năm 20………

                                                                           Người viết kiểm điểm

                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng Viên:

ĐẢNG BỘ …………

————————

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————–

CHI BỘ: ……………… Hà Nội, ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM ………..

Họ và tên: Nguyễn Văn A                    Ngày sinh: 01/08/1990

Chức vụ Đảng:  Đảng viên (Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ)

Đơn vị công tác:  (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

1/ Về tư tưởng chính trị:

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không  nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

3/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:……………………

* Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện đoàn tặng bằng khen, được Tỉnh đoàn tặng bằng khen,…)

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

4/ Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5/ Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

6/ Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

– Chưa mạnh dạn, tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

7/ Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

8/ Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chi bộ phân loại chất lượng: …………………………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

Trên đây là nhưng chia sẻ của Luật LVN Group về đề tài Mẫu bản kiểm điểm cuối năm. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến mẫu bản kiểm điểm cuối năm, bạn đọc vui long liên hệ đến tổng đài 1900.0191 để được chúng tôi tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn !

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com