Mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 2023

Quy chế chi tiêu nội bộ quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính do ngân sách nhà nước phân bổ để thực hiện chế độ tự chủ.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ mà sẽ do các cơ quan, đơn vị tự tìm hiểu và xây dựng. Ở nội dung bài viết này, Luật LVN Group sẽ giúp quý vị tìm hiểu về quy định và hướng dẫn soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

Quy định về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng cơ chế chi tiêu nội bộ nhằm mục đích sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Hiện nay, theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ cần tập trung vào những lĩnh vực sau:

– Cử cán bộ, công chức, người lao động đi học tập, công tác trong nước, chế độ thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ, khoán phương tiện đi lại cho những trường hợp thường xuyên phải đi công tác.

– Phân bổ, quản lý kinh phí, sử dụng văn phòng phẩm trong các Cục, Vụ, Phòng, Ban và các tổ chức khác tương đương thuộc cơ quan.

– Quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại công vụ tại cơ quan cho từng đầu máy, từng đơn vị trong cơ quan; về tiêu chuẩn, định mức sử dụng cũng thư thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ, công chức đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong cơ quan.

– Quản lý, sử dụng và phân bổ kinh phí sử dụng ô tô, xăng dầu theo từng Cục, Vụ, Phòng, Ban và các tổ chức tương đương thuộc khối cơ quan.

– Quản lý và sử dụng điều hòa nhiệt độ, sử dụng điện thắp sáng trong cơ quan, đơn vị.

– Nội dung chi, mức chi khi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù.

Cơ quan, đơn vị khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thực hiện do cơ quan có thẩm quyền ban hành, căn cứ vào tình hình thực hiện của các Cục, Vụ, Phòng, Ban, các tổ chức tương đương cơ quan trong thời gian qua, khả năng của nguồn kinh phí được giao; mức chi, chế độ chi, tiêu chuẩn định mức, chế độ khoán trong quy chế chi tiêu nội bộ không được vượt quá chỉ tiêu, định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Nếu quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan xây dựng mà vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm yêu cầu cơ quan ban hành điều chỉnh lại.

Thực hiện nội dung quy chế chi tiêu nội bộ, cơ quan phải đảm bảo có chứng từ, hóa đơn hợp pháp theo quy định (trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật).

Để tiếp tục nội dung bài viết mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ,ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng quý độc giả cách để soạn thảo một bản quy chế chi tiêu nội bộ.

Hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ cần phải có những nội dung chính như sau:

Thứ nhất: Mục đích xây dựng quy chế

Cần phải nêu rõ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đạt được mục đích gì? Các mục đích có thể:

– Tạo quyền chủ động về quản lý, chi tiêu cho thủ trưởng.

– Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Sử dụng nguồn tài sản công đúng mục đích và có hiệu quả.

– Chấp hành thực hiện chống lãng phí, tiết kiệm chi tiêu.

Thứ hai: Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

– Không vượt quá chế độ chi do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

– Phù hợp với hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị.

– Đảm bảo cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

– Việc chi tiêu phải đảm bảo có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

– Được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai.

– Có ý kiến tham gia bằng văn bản của tổ chức công đoàn.

Thứ ba: Căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

– Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định.

– Căn cứ tình hình thực hiện qua các năm về chi tiêu và sử dụng tài sản.

– Căn cứ theo chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm.

– Dự toán chi ngân sách nhà nước.

Thứ tư: Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

– Sử dụng văn phòng phẩm.

– Sử dụng ô tô phục vụ công tác.

– Sử dụng điện thoại: Sử dụng điện thoại tại công sở và sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

– Sử dụng điện thoại trong cơ quan, đơn vị.

– Quy định thanh toán công tác phí

– Nội dung chi, mức chi khi thực hiện các nhiệm vụ.

– Trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Thứ năm: Quy định việc xử lý vi phạm và giải quyết các trường hợp đặc biệt khi sử dụng vượt mức khoán

Dựa theo mức khoán, nếu vi phạm trong lĩnh vực đã có quy định xử lý thì xử lý theo quy định hiện hành, nếu pháp luật chưa có quy định thì cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm xử lý hoặc trừ vào kinh phí tiết kiệm của năm sau.

Các trường hợp vượt mức giao khoán được xem xét bổ sung thêm mức giao khoán, các trường hợp thu hồi từ cá nhân nộp lại công quỹ…

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

Download (DOC, 98KB)

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến mẫu quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm bài viết của Luật LVN Group.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com