Thủ tục xác minh nguồn gốc đất như thế nào năm 2023?

Trên thực tiễn, nguồn gốc đất đai là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng nhất mà đơn vị có thẩm quyền có thể dựa cùngo khi giải quyết các thủ tục hành chính đất đai hoặc giải quyết tranh chấp đất đai. Vì vậy, nếu người sử dụng đất có nhu cầu xác nhận nguồn gốc của đất thì có thể gửi đơn đến đơn vị có thẩm quyền để xác nhận nguồn gốc của đất cùng nhờ đơn vị có thẩm quyền xác nhận thay mặt mình. Vậy thủ tục xác minh nguồn gốc đất thế nào? Cùng tìm hiểu với LVN Group qua bài viết dưới đây nhé

Hồ sơ xin xác minh nguồn gốc đất đai bao gồm những giấy tờ gì?

Khi có nhu cầu xác minh nguồn gốc đất đai thì cá nhân, tổ chức có thể chuẩn bị hồ sơ để nộp cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền xin đơn vị có thẩm quyền xác minh lại nguồn gốc đất đai. Hộ gia đình, cá nhân, tốc chức, có thể gọi tắt người có nhu cầu xin xác minh nguồn gốc đất đai thì người có yêu cầu chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm như sau:

Thứ nhất: Chuẩn bị Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

Thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân phải có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, có thể là bản sao các giấy tờ sau:

– Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do đơn vị có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo hướng dẫn của pháp luật;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do đơn vị có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

– Bản sao các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên người sử dụng đất nêu tại điểm g có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị quản lý chuyên ngành cấp quận, huyện, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc cùng đơn vị nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.

– Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của đơn vị thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của đơn vị nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có quyết định giao đất, cho thuê đất của đơn vị nhà nước có thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2014.

– Giấy xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng đối với trường hợp cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.

Thứ ba: Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất nếu có (bản sao).

– Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Trình tự, thủ tục xác minh nguồn gốc đất đai năm 2023

Nguồn gốc sử dụng đất là thông tin quan trọng phải được ghi chi tiết, chi tiết trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, giấy tờ cần thiết để xác minh nguồn gốc đất đai thì các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có thể thực hiện theo các trình tự sau để xin xác minh nguồn gốc sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu xác minh nguồn gốc đất đai nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Sau khi nhận đày đủ hồ sơ giấy tờ, cán bộ địa chính kiểm tra, phố hợp với Ban địa chính kiểm tra thửa đất, đo đạc, vẽ sơ đồ, sau đó cán bộ địa chính xác nhận đơn xin cùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Thời gian giải quyết việc xác nhận nguồn gốc đất đai là 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nguồn gốc của đất được ghi theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, cụ thể một số trường hợp như sau:

– Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì ghi “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”;

– Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; mua căn hộ chung cư cùng trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại đất cùng trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”;

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (kể cả trường hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất cùng trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo cách thức thuê đất trả tiền thuê một lần cùng trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất chính xác nhất

Nguồn gốc sử dụng đất là cơ sở để người có quyền sử dụng đất cùng các đơn vị nhà nước có thẩm quyền xác định thời gian, nguyên nhân hình thành, ranh giới, đặc điểm đất đai của thửa đất. Mời bạn cân nhắc Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất dưới đây của LVN Group nhé

LoaderLoading…
EAD LogoTaking too long?
Reload Reload document

|Open Open in new tab

Download [19.62 KB]

Ai có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất?

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất thì UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký.

Trường hợp không có giấy tờ quy định thì UBND cấp xã xác nhận nguồn gốc cùng thời gian sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Vì vậy, theo hướng dẫn trên, UBND cấp xã sẽ có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất đai.

Thẩm quyền xác nhận nguồn gốc sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu là của UBND cấp xã nơi có đất. Việc xác nhận nguồn gốc đất của UBND cấp xã nơi có đất được thực hiện khi:

  • Đối tượng sử dụng đất đề nghị, xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc đăng ký tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
  • Và những đối tượng này không có một trong những giấy tờ về đất đai được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Mặt khác, những trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đã có một trong những giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì nguồn gốc đất được xác định theo các giấy tờ đó.

Vấn đề “Thủ tục xác minh nguồn gốc đất thế nào năm 2023?” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốcVới đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí cùng ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Không chứng minh được nguồn gốc đất, có được cấp sổ?

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cùng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:
Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất
Hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 04 điều kiện sau.
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.
Có hộ khẩu thường trú tại địa phương;
Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.
Trường hợp 2: Có thể phải nộp tiền sử dụng đất
Hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng có thể nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 03 điều kiện sau:
Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004.
Đất đang sử dụng không vi phạm pháp luật về đất đai.
Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp cùng phù hợp với quy hoạch tại địa phương.

Cấp sổ cho mảnh đất sinh sống không có giấy tờ thì cần điều kiện gì?

Theo Điều 101 Luật đất đai 2013 thì:
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 cùng không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com